Gå til sbm.no
Bjørg-Marit Larsen Investeringsrådgiver i Aktiv Forvaltning. Her er hun sammen med banksjef i Fiskå, Sissel Kragset Vik og banksjef i Fosnavåg, Per Ronald Knutsen. Vi er mye ute i distriktene for å kunne møte kunder og potensielle kunder på hjemmebane, forteller Bjørg-Marit Larsen Investeringsrådgiver i Aktiv Forvaltning. Her er hun sammen med banksjef i Fiskå, Sissel Kragset Vik og banksjef i Fosnavåg, Per Ronald Knutsen.

Forvalter verdier for

Over fem milliarder

400 kunder fra hele fylket har overlatt hele eller deler av sin formue til Bjørg Marit Larsen og hennes kollegaer i Sparebanken Møres Aktiv Forvaltning.

Det handler om hele 5.3 milliarder kroner som forvaltes i langsiktige investeringer. Halvparten av kundene er private, og 27 prosent av dem er kvinner.

Stor oppgang
Aktiv Forvaltning seiler i medvind med stadig flere kunder og en forvaltningskapital som det siste året har økt med hele 1,3 milliarder kroner. Spesielt de to, tre siste årene har oppgangen vært stor.

God avkastning
– Vi opptrer på vegne av våre kunder og forvalter deres formuer basert på tillit. Gode resultater og god avkastning bygger tillit. God avkastning og tett oppfølging av våre kunder over tid er nøkkelen til vår fine utvikling mener investeringsrådgiver Bjørg Marit Larsen i Sparebanken Møre.

Kunder anbefaler
Bak den gode utviklingen ligger det mye kompetanse, hard, målbevisst jobbing og etter hvert mange års forvaltningserfaring i Aktiv Forvaltning. Summen av dette har gitt gode resultater og fornøyde kunder. Så fornøyde at mange anbefaler andre å bruke Sparebanken Møre og Aktiv Forvaltning om man har en million kroner eller mer som skal forvaltes.

Vanskelig start
Etter en vanskelig start har Aktiv Forvaltning hatt en fin utvikling siden oppstarten i 1999. Den vanskelige starten skyldes blant annet dot.com-bobla rundt 2001. Nedturen i det globale aksjemarkedet var tung og langvarig.

– I dag 20 år senere er vi stolte og ydmyke over hva vi har fått til ved å bygge stein på stein, sier Bjørg Marit med lang fartstid og mange ulike oppgaver i Sparebanken Møre. 

Finanskrisa og kundeoppfølging
I 2007 ble hun en del av teamet i Aktiv Forvaltning. Hun fikk en relativt tøff start med finanskrisa i 2008 rett i fanget. I slike perioder er behovet for informasjon blant kundene stort. Vi brukte veldig mye tid på møter med våre kunder i denne perioden, og det gjorde sitt til at Aktiv Forvaltning kom seg godt gjennom finanskrisa. Verdien av nærhet til rådgiver og forvalter ble i denne perioden tydelig blant våre kunder.

Langsiktige investeringer
Porteføljene i Aktiv Forvaltning er bygget opp om fem ulike byggeklosser som er tuftet på en enkel og forståelig investeringsfilosofi. I porteføljene satser man på solide selskaper med lett omsettelige verdipapirer. 

Her kan du lese mer om Aktiv Forvaltning og porteføljene.

– Vi anbefaler tidshorisonter på minimum fem år for investeringer i aksjemarkedet. Da aksepterer man lettere verdisvingninger, og sannsynligheten for god avkastning øker. Det viser all vår erfaring, forteller Bjørg Marit Larsen.

God avkastning og tett oppfølging av kundene våre over tid, er nøkkelen til Aktiv Forvaltnings fine utvikling mener investeringsrådgiver Bjørg Marit Larsen i Sparebanken Møre.


Viktig lokalkunnskap 

  – Vi har aldri hatt så fornøyde kunder som vi har nå, sier banksjef Sissel Kragset Vik i Sparebanken Møres kontor på Vanylven-Fiskå.

Sparebanken Møre har 28 kontorer i 24 kommuner i Møre og Romsdal. Nærhet og tilstedeværelse er en viktig del av bankens filosofi og strategi. Foruten en del kunder som er utflyttere, har Aktiv Forvaltning kunder over hele fylket. Det er også med på å styrke posisjonen til bankens kontorer ute i distriktene.

Ute i distriktene
– Vi er mye ute i distriktene for å kunne møte kunder og potensielle kunder på hjemmebane. Lokale rådgivere er med i disse kundemøtene, og deres lokale forankring og lokalkunnskap er viktig for Aktiv Forvaltning. Deres innsikt gir oversikt i forhold til potensielle kunder og viktig i forhold til eksisterende, forteller Bjørg Marit Larsen.

Styrker kontorene
– Det at vi har Aktiv Forvaltning og kan hente inn den spisskompetansen ute i kontornettet, gjør at vi også kan ta oss av de formuende kundene våre på en god måte. Det å bruke hele banken sin kompetanse på kundene setter kundene stor pris på. Tilbakemeldingene fra kundene er svært positive og det styrker selvsagt vår posisjon, sier banksjef Sissel Kragset Vik.

Banksjef Per Ronald Knutsen ved Sparebankens kontor i Fosnavåg er helt enig, og det å ha gode team på tvers i banken mener han er en modell som fungerer godt i Sparebanken Møre.

Svært positivt
– Når vi har forvaltnings- og investeringsmøter med formuende kunder på vårt kontor, er det alltid godt også å kunne stille med spisskompetanse fra Aktiv Forvaltning. Vi som lokale kundekontakter er med i disse møtene for å kunne følge kunden tett videre. Et opplegg som gir svært fornøyde kunder,  sier Knutsen.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi