Gå til sbm.no
Som Private Banking-kunde i Sparebanken Møre får du oppfølging av din lokale rådgiver, mens Kapitalforvaltningsmiljøet bidrar med spisskompetanse, forteller Trond Moldskred, leder for seksjon Kapitalforvaltning. Foto: Kristin Støylen.

Lokal forvaltning av formuer:

Private Banking i Sparebanken Møre

Kapitalforvaltningsmiljøet i Sparebanken Møre kan over tid vise til svært gode resultater og forvalter tett på syv milliarder kroner for lokale kunder.

– Vi har utvidet tjenestetilbudet vårt innen kapitalforvaltning og tilbyr skreddersydde team til kunder som ønsker rådgivning innen sparing og plassering, forteller Arve Langva, Leder Kapitalrådgivning i Sparebanken Møre, som nå også tilbyr Private Banking til formuende kunder.

Lokal forvaltning gir god verdi
Markedsmiljøet i Sparebanken Møre har lang erfaring og har plassert formuene til mange fornøyde kunder i årenes løp. Mange av kundene har vært så fornøyde med avkastningen at de jevnt og trutt har økt engasjementet sitt. I tillegg har de gode resultatene gjort sitt til at de også har fått mange nye kunder.

Størst og unikt
Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre har hatt en meget god utvikling og er i dag det største markedsmiljøet i Møre og Romsdal.

– Vi har over mange år jobbet opp et unikt og betydelig kompetansemiljø innen kapitalforvaltning. Vi har bygd stein på stein og oppnådd gode resultater, sier Trond Moldskred, leder for seksjon Kapitalforvaltning.

Private Banking
Gjennom Private Banking får kundene et dedikert rådgiverteam som skal følge kunden tett og tilby skreddersydde løsninger tilpasset kundens behov og risikoprofil.

Private Banking er for holdingsselskap eller privatpersoner som har to millioner eller mer for langsiktig investering, – og som ønsker profesjonell forvaltning. 

Arve Langva er leder for avdeling Kapitalrådgivning i Sparebanken Møre. Han forteller at de har en gjeng rådgivere med solid kompetanse som brenner for å gjøre en best mulig jobb for kundene til banken. Foto: Tony Hall.

Ditt private team
– Som Private Banking-kunde i Sparebanken Møre får du oppfølging av din lokale rådgiver, og tilgang til bankens beste tilbud av produkt og tjenester, forteller Moldskred.

– Kapitalforvaltningsmiljøet bidrar med spisskompetanse og samarbeider tett med kundens lokale rådgiver. Kapitalrådgiveren er tett på og tar aktive valg for å oppnå størst mulig avkastning på porteføljen. Samtidig kan kundens lokale rådgiver bidra med hjelp til finansiering, forsikring og eventuelt andre privatøkonomiske råd, sier Langva.

Alle fordeler
Private Banking gir deg det beste Sparebanken Møre kan by på. Du får alle fordeler; et dedikert rådgiverteam, tilbud om arrangementer og fagseminar og de beste betingelsene på lån, forsikring og andre banktjenester.  

Aktiv Forvaltning, Premium fondspakker, Mastercard pluss, juridiske tjenester, egen webbasert portal og en rekke andre tilbud er inkludert i Private Banking som du kan lese mer om her.

Lang erfaring
– Vi har en gjeng rådgivere med solid kompetanse og alle brenner for å gjøre en best mulig jobb for kundene våre. Det handler om å få pengene til å vokse, plassere formuer på en trygg og god måte og ta ansvarlige og bærekraftige valg, sier Arve Langva.

Til å stole på
– Vi er en lokal bank, som tar avgjørelser lokalt. Vi kjenner kundene våre, lokalsamfunnet og bedriftene på Nordvestlandet, noe som setter oss i en god posisjon til å gjøre individuelle vurderinger.  At mange av kundene jevnt og trutt øker engasjementet sitt hos oss er en tillitserklæring og den beste tilbakemeldingen vi kan få på at vi gjør en god jobb, mener Arve Langva.  

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi