Gå til sbm.no
Sondre Skulstad, finansiell rådgiver i Sparebanken Møre.

Spare til barna?

Sjekk dette først

Bankkonto eller fond? Skal du spare til barna i ditt eller barnas navn?

– Det er veldig individuelt hvordan man skal spare til egne barn. Det beste rådet jeg kan gi er å fokusere på formålet. Formålet bestemmer tidshorisonten som igjen bestemmer spareform. Er det lang tidshorisont, kan du tillate deg større risiko og da kan det være lurt å spare i fond, sier Sondre Skulstad, autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Møre.

Kom i gang
Når foreldre eller besteforeldre kommer til banken for å råd og forhøre seg om sparing, så vil bankens anbefaling være at de uansett spareform bør komme i gang så raskt som mulig.

– Vi anbefaler alle å spare, om det er til hus ferie eller barna sine. Sparing er kanskje den beste økonomivanen man kan ha. Ved å spare for barnet og å lære barnet gode sparevaner selv, har du lagt et godt grunnlag for barna, sier Skulstad.

– Spare i eget eller i barnas navn?

– Skattemessig er det ingen forskjell ettersom barn vil inngå i foreldrenes skatteligning. Utover det er det fordeler og ulemper ved begge alternativene, forklarer Skulstad og viser til hva foreldre og foresatte bør vite før de tar en avgjørelse:

Sparing i foreldrenes navn

Fordeler:

  • Unngår at barna får for høy formue som kan føre til at stipend fra Lånekassen blir avkortet når barna begynner å studere.
  • Foreldrene disponerer pengene etter at barnet er fylt 18 år. Foreldrene kan ha mer kontroll over hva pengene går til, porsjonere ut og sørge for at pengene går til det de er tenkt til.

Ulemper:

  • Midlene inngår i boene ved foreldrenes eventuelle skilsmisse eller ved dødsfall, og det er en risiko for at de ikke tilfaller den (barnet) sparingen er tiltenkt.

Sparing i barnets navn

Fordeler:

  • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes eventuelle skilsmisse eller ved dødsfall.
  • Gir barnet et større eierskap og forhold til egen sparing. Lærer å forholde seg til penger og økonomi på en annen måte.

Ulemper:

  • Formue over et bestemt beløp fører til redusert stipend fra Lånekassen.
  • Velger du å spare i barnets navn, er det viktig å være klar over at når barnets formue er større en to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) kan fylkesmannen overtak forvaltningene av pengene.

Flinke foreldre 
– Vi ser at veldig mange foreldre og besteforeldre er flinke til å spare til barn og barnebarn. De siste ett til to årene er det også en økende tendens til at flere sparer i fond kontra tradisjonell banksparing, sier Sondre Skulstad.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi