Gå til sbm.no
Kvinne med mørkt hår foran en pc-skjermMøre Utbytte som forvaltes av senior porteføljeforvalter Jorunn Maaseide i Sparebanken Møre, har det siste året hatt en avkastning på 55 prosent.

Aktiv Forvaltning

Super avkastning på utbytteporteføljen

En super avkastning på 17 prosent hittil i år er gode nyheter for investorene i Aktiv Forvaltning sin portefølje Møre Utbytte.

Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre gjør det godt med sine porteføljer, og ikke minst med porteføljen som investerer i egenkapitalbevis fra noen av de største sparebankene i Norge, Møre Utbytte.

Møre Utbytte forvaltes av senior porteføljeforvalter Jorunn Maaseide, og har det siste året hatt en avkastning på 55 prosent. Porteføljen kan også vise til en solid historisk avkastning med 14,6 prosent årlig avkastning de siste åtte årene.

Stabile og gode utbytter
Porteføljen Møre Utbytte forvalter i dag verdier for rundt 1 milliard kroner. Porteføljen skal hovedsakelig investere i norske og nordiske aksjer og egenkapitalbevis utstedt av finansinstitusjoner. Det skal være solide, likvide selskap med god utbyttekapasitet. I porteføljen finner vi DNB, SR-Bank, Sparebanken Møre, Sparebank 1 Midt-Norge, Skandinaviska Enskilda Banken, Storebrand og Aker for å nevne noen.

God økonomisk utvikling
Bankene har den siste tiden imidlertid gått mye på forventning om at samfunnet etter hvert åpner opp igjen etter pandemien. Tiltak fra myndighetene, store krisepakker, videre utrullingen av vaksine og gjenåpning av samfunnet vil støtte opp under en positivt økonomisk utvikling fremover, sier Jorunn som har 40 års erfaring fra bank – de siste 20 årene har hun vært i Sparebanken Møre.

Seks milliarder
De siste årene har Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre hatt en meget god utvikling og fått inn mye midler fra nye og eksisterende kunder. I dag forvaltes verdier for rundt seks milliarder kroner hvor rundt halvparten er aksjer og resten obligasjoner.

Nærhet til kundene og lokal spisskompetanse har over tid skapt det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim. Banken har i tiden fremover ambisjoner om å styrke satsningen innen formuesforvaltning ytterligere, forteller Jorunn Maaseide.

500 kunder
Kapitalen kommer fra rundt 500 ulike kunder fordelt ut over hele Møre og Romsdal og andre deler av landet. Minstebeløpet for tjenesten Aktiv Forvaltning er en million kroner.

Her kan du lese mer om både lotto-millionærer og andre formuende fra hele fylket som er kunde i Aktiv Forvaltning.

Gode porteføljer
I tillegg til Møre Utbytte har Aktiv Forvaltning porteføljene Møre Norge, Møre Norden, Møre Global og Møre Obligasjon. Egne rådgivere med god kompetanse innen aksje- og rentemarkedet gir aktuelle kunder et konkret forslag på porteføljesammensetning basert på opplysninger gitt i et eller flere kundemøter.

Styrket satsning
– Samtlige porteføljer kan vise til en veldig fin avkastning hittil i år, og en god avkastningshistorikk. Nærhet til våre kunder og lokal spisskompetanse har over tid skapt det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim. Banken har i tiden fremover ambisjoner om å styrke satsningen innen formuesforvaltning ytterligere, forteller Jorunn.

Attraktiv portefølje
Sparebankene er fortsatt moderat priset i forhold til andre sektorer. Det er gitt signaler om utbytte også til høsten og normaliserte utbytter fremover. Et gradvis stigende rentenivå, høyere aktivitetsnivå og et generelt lavere tapsnivå vil være gode argument for å investere i Møre Utbytte fremover.

Strukturelle endringer
– Det er også sannsynlig at det etter hvert vil skje flere strukturelle endringer som vil synligjøre enda mer av de verdiene som ligger i bankene. Alt dette er momenter som vil gjøre det attraktivt for en investor å være investert i en portefølje som Møre Utbytte, avslutter Jorunn Maaseide.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi