Gå til sbm.no

Krig og børsuro

Tenk langsiktig i et urolig marked

Har du en langsiktig tidshorisont på sparingen din, er det ikke tidspunktet for å gjøre større endringer i plasseringene dine nå.

Det sier Elisabeth Blomvik som er leder for divisjon Personmarked i Sparebanken Møre. Blomvik forteller at flere har tatt kontakt med banken for å få råd om hva de bør gjøre med sparepenger som er plassert i aksjer og aksjefond i en situasjon med stor usikkerhet i markedet.

– Det er forferdelig å være vitne til Russlands invasjon av Ukraina. Det utenkelige har skjedd, og aksjemarkedet reagerer. Å gjøre endringer i langsiktige investeringer når usikkerheten er som størst, er ikke å anbefale, sier Blomvik.

Svingninger er normalt
Alle som sparer i aksjefond vil i perioder oppleve uro og tvil når det svinger som verst på børsene. Blomvik forteller at svingninger i aksjemarkedet er normalt, og i praksis det som gjør at du kan forvente høyere avkastning over tid sammenlignet med for eksempel bankinnskudd. 

– Når børsene korrigerer tilbake, opplever vi ofte fall på 10-20 og av og til 30 prosent, før de igjen finner fotfeste. Av og til faller de mer, som under finanskrisen i 2008. Men selv etter finanskrisen klatret hovedindeksen på Oslo Børs tilbake til toppen på rundt 500 poeng, forteller Blomvik.

Et annet og relativt ferskt eksempel på at børsen reagerte sterkt, var starten på «koronakrisen» i mars 2020. Da nådde markedet bunnen 23. mars og steg deretter raskt, til tross for at verden fortsatt var uoversiktlig og usikkerheten stor. 

Historisk utvikling Oslo Børs hovedindeks fra 3. januar 1983 til 8. mars 2022. Kilde: Holberg Fondsforvaltning AS.

Vær tålmodig
– Vår erfaring er at det beste er å holde seg rolig, være tålmodig og følge den planlagte strategien for plasseringene dine. Sparer du i fond eller har en aksjeportefølje, kan det være greit å kvalitetssikre investeringene dine og sjekke at porteføljen er bredt sammensatt. Er den det, bør du som sagt følge den opprinnelige spareplanen din.

– Vi har mange dyktige rådgivere i banken som står klare til å bistå deg med god rådgivning. Om børssvingningene går ut over nattesøvnen din, ønsker vi at du tar kontakt. Vi hjelper deg gjerne, avslutter Elisabeth Blomvik.


Fondsleverandører / Aktiv Forvaltning
Sparebanken Møre forvalter ikke fond selv, men distribuerer fond fra leverandørene Storebrand Asset Management, SKAGEN, DNB Asset Management, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Holberg Fondsforvaltning.

Banken har løpende dialog med fondsleverandørene våre. Alle har besluttet å gå ut av sine investeringer i Russland, og arbeid med å avslutte dette pågår. Heller ikke Aktiv Forvaltning har direkte eksponering mot Russland i sine porteføljer.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi