Gå til sbm.no
Med BankID på mobil trenger du ikke kodebrikken ved innlogging. Du trenger kun mobiltelefonen og en selvvalgt kode.

Dette er

Topp 3 spørsmål til kundeservice

BankID og BankID på mobil, sperring av kort og Avtalegiro/ eFaktura er temaene Kundeservice får flest spørsmål om. Her skal vi forsøke å gi svar på noe av det kundene våre lurer på.

BankID
BankID er din personlige elektroniske ID. Den kan benyttes for å få tilgang til offentlige nettsider, digitale postkasser, elektronisk budgivning, signering av avtaler, sikker betaling på nett og mye mer.

BankID informasjonen knyttet til din personlige elektroniske identitet, ligger lagret i banken. For å bruke den må du taste både et selvvalgt passord og engangskode fra kodebrikken eller BankID-appen.

Innloggingsmetoden med nettbankpassord og engangskode fra kodebrikke, kan kun benyttes for tilgang til egen nettbank. Den kan ikke benyttes til identifisering eller signering andre steder. BankID- avtalen har for øvrig en varighet på to år, og før utløp av avtaleperioden vil du motta en melding om å fornye avtalen. For å gjøre det må du logge deg inn i nettbanken med kodebrikke og BankID-passord.

BankID på mobil
Dette er en tjeneste for sikker digital identifisering ved hjelp av mobiltelefonen. Med BankID på mobil trenger du ikke kodebrikken ved innlogging. Du trenger kun mobiltelefonen og en selvvalgt kode. 

Med BankID på mobil ligger informasjonen lagret i SIM-kortet i telefonen din, og det er tilstrekkelig å taste en selvvalgt kode for å bruke den. BankID på mobil-avtalen har også en varighet på 2 år. Det eneste du trenger å gjøre for å fornye den, er å logge på med BankID på mobil.

Kjøper du ny telefon eller får nytt SIM-kort, må du opprette BankID på mobil på nytt.

BankID-app
BankID-appen er en digital kodebrikke som brukes i stedet for den fysiske kodebrikken, når du skal logge inn eller signere med BankID. I stedet for å taste inn engangskode, mottar du heller et varsel på mobilen din som ber deg om å godkjenne i appen. Appen lastes ned der du vanligvis laster ned apper.

Jeg har kodebrikke, men hvordan vet jeg om jeg har BankID?
Alle kunder i banken som er over 18 år og benytter nett- eller mobilbank, har fått utdelt en kodebrikke. Men ikke alle bankkunder som har kodebrikke, har BankID. Kodebrikken benyttes både til alternativ innlogging med nettbankpassord og til engangskoder til BankID.

For å sjekke om du har BankID kan du logge inn i nettbanken, velg meny og BankID. Har du BankID og BankID på mobil vil avtalene være merket med «Aktiv». Se bilde.

For å sjekke om du har BankID kan du logge inn i nettbanken, velg meny og BankID. Har du BankID og BankID på mobil vil avtalene være merket med «Aktiv».

Hvordan bestiller jeg BankID?
For å få BankID må du som nevnt være over 18 år, ha norsk personnummer og være legitimert i banken med pass. Du logger deg inn i nettbanken på den måten du vanligvis bruker. Velg «Meny» og menyvalget «Innstillinger». Der finner du meny for bestilling av både BankID og BankID på mobil. Har du allerede disse tjenestene er de merket med «Aktiv».

Hva gjør jeg hvis BankID-en min er sperret eller jeg har glemt passordet?
Vi har en selvbetjentløsning der du kan oppheve blokkeringen og få tilsendt nytt passord. Trykk på «Glemt passord» i påloggingsbildet i nettbanken og følg nærmere anvisninger på skjermen. Husk at det er forskjell på BankID-passord og Nettbankpassord.

Hvorfor kan ikke jeg bestille BankID?
Det kan være flere årsaker til at du ikke får bestilt BankID. Erfaringsmessig er det to grunner som går igjen;

  • du er ikke legitimert med pass eller
  • du har D-nummer 

Kortet mitt er stjålet/mistet/forlagt – hva gjør jeg?
Du kan enkelt sperre kortet ditt i nett- eller mobilbank. Under menyen kort/mine kort velger du det kortet som er borte.  Du får tre valg; stjålet, mistet eller jeg finner ikke kortet mitt. Ved de to første valgene vil kortene bli sperret og du må kontakte Kundeservice for å oppheve sperringen. Velger du det tredje alternativet kan du selv fjerne sperringen. Se bilde.

Under menyen kort/mine kort i nett- og mobilbank velger du det kortet som er borte. Du får tre valg; stjålet, mistet eller jeg finner ikke kortet mitt.

Hva er forskjellen på Avtalegiro og eFaktura?
Har du inngått avtaler om eFaktura får du ferdig utfylte fakturaer fra fakturautstederen og du kan enkelt endre eller godkjenne fakturaen i nettbanken, mobilbank eller i Vipps. eFakturaen må alltid godkjennes før den blir betalt. Passer godt til variable regninger som strøm, kommunale avgifter o.l.

Med Avtalegiro gir du banken i oppdrag å betale regninger ved å belaste kontoen din. Du trenger ikke å godkjenne betalingen for at den skal bli utført. I forfallsoversikten i nett- og mobilbank får du presentert betalinger til forfall. Der kan du stoppe, endre eller slette betalingen. Avtalegiro er et enkelt og vanlig alternativ for å betale faste regninger som abonnement.

Om en betalingsmottaker tilbyr både Avtalegiro og eFaktura kan du opprette det som kalles en kombinasjonsavtale. Når du oppretter en eFaktura, vil du få spørsmål om du ønsker å belaste kontoen automatisk på forfallsdato. Krysser du av for dette vil regningen belastes konto og fakturaen blir tilgjengelig i nettbanken. Betalingsmottakere som tilbyr både eFaktura og Avtalegiro tar ofte fakturagebyr om du kun har avtalegiro, og det er derfor lurt å ha kombinasjonsavtale for å unngå gebyr. 

Husk å tilpasse beløpsgrense på avtalegiro for å unngå stoppede betalinger. Du kan bestemme beløpsgrense per måned og per betaling når du legger opp avtalen eller i ettertid fra nettbank/mobilbank.


Her finner du flere spørsmål og svar om ulike banktjenester.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi