sbm.no Gå til sbm.no
Bil og bilnøkler.

Høy bonus

Forsikre din første bil?

Du har kanskje hørt om bonus på bilforsikring, og tenker at det er bra. Men vet du hva det innebærer for deg?

Bonusen gir deg lavere pris på forsikringen, men det er ikke slik at for eksempel 30 % bonus gir 30 % rabatt. Bonusen er et av mange forhold som ligger til grunn for prisen.

Slik får du bonus
Alle tjener på at du er en trygg sjåfør. Derfor belønnes skadefri kjøring med lavere pris på bilforsikringen. Jo flere år du kjører uten å forårsake uhell og skader, jo høyere bonus og lavere pris på forsikringen får du.

Som regel får du 10 prosent mer i bonus for hvert år du kjører skadefritt til du har nådd 70 prosent. Deretter må du kjøre skadefritt i ytterligere 5 år for at bonusen skal øke til 75 prosent. Fortsetter du å kjøre skadefritt i 6 år til etter dette, kan bonusen din nå maksimalt bonusnivå, som er 80 prosent.

Når mister du bonus?
Du taper bonus hvis du er skyld i trafikkuhell eller skade. Skader etter hærverk og bilister som bulker bilen din og stikker av fører også til bonustap. Du mister imidlertid ikke bonus av skader som følger av glasskader, maskinskade, veihjelp og skader etter tyveri eller brann.

Hvis du får en bonusreduserende skade må du kjøre skadefritt i flere år før du er tilbake på samme bonus. Skadeomfanget avgjør hvor mye bonus du taper.

Startbonus
Sparebanken Møres bil- og motorvognforsikring tilbys i samarbeid med Eika Forsikring og gir 50 % startbonus til deg som skal forsikre din første bil. Sørg for at du velger en forsikring som gir deg høy startbonus- da er du bedre stilt. Bilforsikring kan du kjøpe i nettbanken.

Flere artikler i kategorien Ung og økonomi