Gå til sbm.no
En smilende kvinne med langt lyst hår står ved et bord.- Ønsker du å hjelpe barna dine inn på boligmarkedet anbefaler vi å ta en prat med oss først, sier Mette Ryste, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Volda.

Tre tips for å

Hjelpe barna inn på boligmarkedet

Mange unge sliter med å komme inn på boligmarkedet. Utlånsforskriften stiller krav om 15% egenkapital, noe som kan være vanskelig å oppnå selv for de som er flinke til å spare.

Mange foresatte ønsker derfor å hjelpe barna sine med egenkapital. Men hvilke muligheter finnes, og hvordan kan du som foresatt hjelpe barna dine i gang?

- For en bolig til 2 500 000 kroner utgjør kravet til egenkapital hele 375 000 kroner. Selv for unge som har vært flinke til å spare, er det vanskelig å nå kravet om 15 prosent egenkapital. Vi opplever at mange unge med helt vanlige jobber med normal inntekt og god betjeningsevne, har utfordringer med å skaffe tilstrekkelig egenkapital, sier banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Volda,  Mette Ryste.

- Er du forelder eller foresatt og ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet har vi tre alternative løsninger, forteller hun.

1. Gave eller forskudd på arv
Er du så heldig å ha økonomi til det, er muligheten til å gi gave eller forskudd på arv en måte å gi barna egenkapital til bolig. I Norge har arveavgiften blitt fjernet og dermed er forskudd på arv skattefritt. Beløp over 100 000 kroner må likevel føres i skattemeldingen. Dette er kun en opplysningspost.

2. Stille som kausjonister
En annen og ganske vanlig løsning er å stille egen eiendom som sikkerhet for barnas boliglån. Det vil si å være kausjonister. Banken tar da pant i din eiendom for hele eller deler av lånet. Det er viktig å være klar over at du blir ansvarlige for lånet om det av en eller annen grunn ikke blir betalt.

Det stilles imidlertid krav til at den du kausjonerer for klarer å betjene hele lånet alene. Både låntaker og kausjonisten sin økonomi blir vurdert, for å sikre at begge parter har økonomi til å tåle lånebelastningen. Det er ikke alltid vi anbefaler at foresatte påtar seg et kausjonsansvar.

Kausjonerer du må du være oppmerksom på at det vil begrense din mulighet til å ta opp egne lån ved at du bruker opp ledig pant i egen bolig.

3. Kjøpe bolig sammen med barna 
I de tilfellene der boligkjøperen ikke har økonomi til å betjene hele lånet alene, kan en løsning være at du er medansvarlig på boliglånet. Kjøper du bolig sammen med barna dine er det viktig å få tinglyst skjøte der begge parter står som eiere av boligen. Det vil gi deg rettsvern og eiendomsrett, og ikke bare ansvar for lånet. Dette kan være lurt med tanke på at ingen vet hvilke situasjoner fremtiden kan bringe.

Vi hjelper dere gjerne!
- Ønsker du å hjelpe barna dine inn på boligmarkedet anbefaler vi å ta en prat med oss først. Vi har rådgivere som er autoriserte og har gode verktøy for å finne de beste løsningene både for deg og for boligkjøperen, avslutter Mette.

Vi opplever at mange unge med helt vanlige jobber med normal inntekt og god betjeningsevne, har utfordringer med å skaffe tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe egen bolig.

Utlånsforskriften
Boliglånsforskriften ble 1. januar 2021 byttet ut med Utlånsforskriften.

Krav i Utlånsforskriften

  • Maksimal belåningsgrad, nedbetalingslån 85%
  • Maksimal belåningsgrad for sekundærbolig i Oslo 60%
  • Maksimal belåningsgrad, rammekreditt  60%
  • For lån med belåningsgrad over 60% er det krav om avdragsbetaling
  • Maksimal gjeldsgrad er 5 ganger brutto årsinntekt
  • Økonomien din må tåle en renteøkning på 5%Flere artikler i kategorien Ung og økonomi