Gå til sbm.no
Ingvild Hage og Sigfus Mar Reynisson.Ingvild Hage og Sigfus Mar Reynisson er samboere. De ble anbefalt å skrive samboeravtale. - Samboeravtalen og samtalen rundt den ga oss en god start på samboerskapet, sier Ingvid.

Skal dere

Kjøpe bolig sammen?

Samboerskap er en vanlig samlivsform i dag. Fordi samboerskap ikke er regulert på samme måte som ekteskap, kan det være lurt å skrive samboeravtale.

Slik trygges den økonomiske situasjonen for begge parter dersom gjeld og verdier skal deles. Samboeravtalen er dessuten en nyttig bevisstgjøring på felles økonomi og gir en god start! Les om hvordan Ingvild og Sigfus løste det økonomiske da de flyttet sammen. 

En god start
Ingvild Hage og Sigfus Mar Reynisson var samboere. Da de bestemte seg for å kjøpe leilighet ble de enig om at Sigfus skulle stå som eier alene i og med Ingvild hadde en midlertidig jobb et annet sted i landet. Da Ingvild kom tilbake flyttet hun inn i leiligheten som han eide. 

– Vår rådgiver i banken anbefalte oss å skrive samboeravtale, forteller Ingvild. 

– På den måten ble det tydelig og dokumentert at jeg var med på å betjene boliglånet selv om Sigfus eide leiligheten. Vi fant en standard avtale på nettet som var utarbeidet av en advokatforening. Der førte vi opp hvem av oss som eide hvilke gjenstander, og hvem av oss bilen sto registrert på, forteller Ingvild.

– Da leiligheten skulle selges, delte vi overskuddet oss i mellom. Deretter kjøpte vi enebolig sammen, sier Sigfus.

– Vi liker begge å ha orden på økonomien og ser på oss selv som fornuftige, ler Ingvild. Det gir også en god selvfølelse å være med å bidra til boliglån og daglige utgifter.

– Samboeravtalen og samtalen rundt den ga oss en god start på samboerskapet, sier Ingvid. Jeg anbefaler andre som skal flytte sammen med kjæresten å gjøre det samme. Det er nyttig å kunne diskutere, bli enige og gjøre avtaler om hvordan samboerskapet skal være med tanke på verdier, gjeld og andre forpliktelser i hverdagen. 

– Vi liker begge å ha orden på økonomien og ser på oss selv som fornuftige, ler Ingvild. Det gir også en god selvfølelse å være med å bidra til boliglån og daglige utgifter.

Felles økonomi?
– I tillegg til utgifter knyttet til boligen, følger innkjøp i form av klær, gaver, utstyr og matvarer. Vi har gjort avtaler og har et bevisst forhold til hvordan vi fordeler utgiftene mellom oss, slik at begge parter bidrar både til boliglån og forbruk, sier samboerparet.

– En god løsning for oss ble å opprette en felles konto hvor boliglånet og de daglige utgiftene til huset blir trukket fra, sier Sigfus. Slik går pengene automatisk til felles regninger med faste trekk.

– Jeg synes det er viktig å være likestilt økonomisk, sier Ingvild, – og at vi bidrar begge to.

Gyldig med begges signatur
Samboeravtalen er gyldig når den signeres av begge parter. Den krever ikke vitner og trenger ikke tinglyses.

Å sette opp en skriftlig samboeravtale er både avklarende og en nyttig bevisstgjøring i samboerskapet og gir en god økonomisk start i den nye boligen! 


– Vi anbefaler alltid samboere som skal kjøpe bolig sammen å skrive samboeravtale. Det er viktig at avtalen skrives mens kjærligheten blomstrer og alt er bra, sier Kjersti Haugen i Sparebanken Møre.

Samboeravtale, arv, testamente og forsikring


Ingvild og Sigfus har Kjersti Haugen som rådgiver ved Sparebanken Møre sin avdeling i Kipervika i Ålesund. 

– Vi anbefaler alltid samboere som skal kjøpe bolig sammen å skrive samboeravtale. Det er viktig at avtalen skrives mens kjærligheten blomstrer og alt er bra, smiler Kjersti. Utsettes det kan det bli for sent.

– Det er flere litt "vanskelige" tema vi tar opp i samtale med unge som skal etablere seg; Samlivsbrudd, arbeidsledighet, sykdom eller verst av alt dødsfall. Dette er vanskelige tema å ta opp når de sitter der med den store kjærligheten og gleder seg til å starte livet sammen. Men det går alltid fint og mange er svært takknemlige for å bli mint på å skrive avtaler og testamente. Det er viktige tema, spesielt for de som ikke har felles barn. De må ha testamente hvis de ønsker å tilgodese hverandre med arv. 

– Hvis de ikke har skrevet testament så har de heller ingen arverett selv om de har bodd sammen i 50 år! En livsforsikring der de begunstiger hverandre kan også være en god løsning, sier Kjersti. 

– Vi kan gi råd og fortelle kundene hva som skjer, men vi kan ikke bistå med å opprette samboeravtaler og testamente. Om de føler behov for hjelp, anbefaler vi å søke juridisk bistand, sier Kjersti Haugen, Autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Møre.Her kan du avtale møte med en rådgiver ved et av våre 28 kontor.

På nettet finner du mange gode og gratis samboeravtaler. Her er en enkel avtale fra  Huseiernes landsforbund.

Har du spørsmål om testamente finner du mange spørsmål og svar på denne nettsiden: testamente.no.

Her kan du lese mer om foreslåtte endringer i arveloven: Barna får mer.

Flere artikler i kategorien Ung og økonomi