Gå til sbm.no
Bildet viser Tore Vevang som er banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Kristiansund.Skal du studere og lurer på om du skal leie eller kjøpe egen bolig? - Snakk med en rådgiver i banken så finner dere ut sammen hva som lønner seg for akkurat deg, sier Tore Vevang, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Kristiansund.

Student

På jakt etter bolig?

De fleste studieplassene er fordelt, og jakten på studentbolig starter. Da kommer gjerne spørsmålet om hva som skal til for at det skal lønne seg å eie fremfor å leie bolig.

Vi har fortsatt lave boliglånsrenter i Norge, men det er ikke alltid at å eie er det mest lønnsomme.

Norsk mentalitet
Over 80 prosent av de norske husholdningene eier egen bolig, og man kan klart si at den norske mentaliteten er å eie. I Sverige er det til sammenligning under 70 prosent som eier egen bolig, mens tallet er noe over 60 prosent i Danmark. 

Eie – betale til seg selv
- Nedbetaling av boliglån er det eneste spareproduktet hvor gevinsten er skattefri så lenge du har bodd i boligen ett av de to siste årene. Med lav boliglånsrente betyr dette at nesten alt du betaler i månedlige lånekostnader går til å betale avdrag. Noe som i praksis er å betale inn til deg selv, sier Tore Vevang, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Kristiansund.

Leie – betale til andre
- Husleien du betaler går til nedbetaling av huseiers gjeld. Å leie blir ofte omtalt som å «kaste pengene ut av vinduet» og dette er ofte grunnen til at folk gjerne vil eie selv. Skal det lønne seg rent økonomisk å eie selv, så er det noen flere element du må ta hensyn til før du forkaster leie alternativet, sier Tore.

Tidshorisont 
- Hvor lenge du skal bo i boligen har stor betydning for om det lønner seg å eie i stedet for å leie. Det koster nemlig både å kjøpe og selge bolig. Dette er kostnader du må ta med i regnestykket ditt når du skal vurdere hva som lønner seg for deg, fortsetter Tore.

Gjengen ved Sparebanken Møres kontor i Kristiansund anbefaler deg å snakke med en rådgiver i banken for å finn ut hva som kan lønne seg for deg og din situasjon.

Kostnader ved kjøp og salg
Når du kjøper bolig må du betale en dokumentavgift til staten (gjelder selveier). Denne er på 2,5 prosent av kjøpesummen. For en bolig til 2 million kroner, så utgjør dette 50.000 kroner. I tillegg kommer krav om botid for at gevinsten av boligsalget skal være skattefri. Bokravet innebærer at du må bo i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene før du selger. Til slutt kommer kostnadene ved salg av boligen.

Prisutvikling i boligmarkedet
Anbefalingen er å ha en tidshorisont på minimum tre til fem år hvis du velger å investere i egen bolig. Historikken viser at du trenger denne perioden for at verdiøkningen på boligen skal bli stor nok til å dekke kostnadene du har hatt ved kjøp og salg.

- Prisutviklingen i boligmarkedet har vært høy i de mange deler av landet. Hvordan den vil utvikle seg fremover vet ingen. Du kan oppnå verdiøkning, men du kan også risikere en prisnedgang, sier Tore.

Frihet
Et argument for å leie er at det gir deg økt frihet og fleksibilitet. Du slipper å frykte fallende boligpriser. Flytter du til en ny by, er du usikker på hvor lenge du skal bo der, eller om boligen har rett plassering, kan leie være det mest fornuftige.

- Det er en annen ting som mange ikke tenker over. Som boligeier får du flere kostnader knyttet til å bo, kostnader som er inkludert i husleien hvis du leier, sier Tore. Dette er eksempelvis kommunale avgifter, forsikring, eventuelle felleskostnader til sameiet og kostnader til vedlikehold som etter hvert vil dukke opp. Leier du slipper du unna alt dette.

Tore Vevangs tips til slutt:
- Er du usikker på hva som er lurt for deg? Snakk med en rådgiver i banken og finn ut hva som kan lønne seg for deg og din situasjon.

Book møte med en rådgiver.

Flere artikler i kategorien Ung og økonomi