Gå til sbm.no
Samboerpar flytter inn i bolig.Skal du leie eller leie ut bolig er det vanlig at utleier og leietaker oppretter en depositumkonto sammen. Foto:Fuglefjellet

Student:

Skal du leie bolig?

Snart er det studiestart og dermed mange nye studenter på jakt etter bolig. Da er det smart å kjenne til hvordan Depositumkonto fungerer.

Skal du leie eller leie ut bolig er det vanlig at utleier og leietaker oppretter en depositumkonto sammen. Depositumkonto er en sperret konto der leietakeren setter inn penger som skal dekke eventuelle skader eller manglende betaling av husleie.

Hvorfor må vi ha depositumkonto
En depositumkonto er en sikkerhet både for utleier og leietaker. Utleieren er sikret i tilfelle leietaker ikke betaler husleie, ved skader på bolig og eventuelt interiør, eller lar være å vaske ut etter seg når de flytter. Dette gjelder ikke uhell og normal bruksslitasje.

På den andre siden er leietakeren sikret at pengene står trygt i banken og ingen får tatt ut penger de ikke har krav på. Begge parter må følge lover og regler for å få tilgang til pengene.

Hvordan opprette depositumkonto
Depositumkonto skal opprettes av utleier i utleiers bank. Den enkleste og raskeste måten å opprette depositumkonto på er i nettbanken. Utleieren starter prosessen i sin nettbank, og leietakeren mottar en melding på e-post når avtalen er klar for signering.

Selv om det er utleieren som oppretter kontoen, er det du som leietaker som eier den og skal ha renteinntektene. Du må derfor registrere deg som kunde i samme bank som utleier. Det koster ingenting å bli kunde og du trenger ikke å ha andre kontoer enn depositumkontoen i utleiers bank.

Her kan du registrere deg som kunde i Sparebanken Møre med BankID.

Depositumkonto skal opprettes av utleier i utleiers bank. Den enkleste og raskeste måten å opprette depositumkonto på er i nettbanken.

Ved avslutning av leieforholdet
Både utleier og leietaker bør gå gjennom boligen sammen både ved innflytting og utflytting. I mange tilfeller kan det også være smart å dokumenter eventuelle mangler med bilde både før og etter. 

Begge parter må være enige om hvordan beløpet skal fordelers ved avslutning av leieforholdet. Er boligen i avtalt stand, gir utleieren beskjed til banken om at hele depositumet kan utbetales til leietakeren.

Før du leier
Det er ikke alltid ting blir som man har forestilt seg, og mange konflikter unngås ved at viktige forhold er avklart på forhånd. Forbrukerrådet har tilrettelagt mye god informasjon og tips og råd både til leietakere og utleiere, i tillegg til kontrakter og skjema som kan være nyttige.

Her finner du mer informasjon om Depositumkonto i Sparebanken Møre.


Det du trenger å vite om depositumkonto

  • Utleier kan i følge loven ikke motta depositumet kontant eller sette det inn på sin egen konto.
  • Depositumet kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie.
  • Depositumet skal settes inn på en depositumskonto i en bank.
  • Depositumskontoen er en sperret konto som opprettes av utleier og leietaker i fellesskap.
  • Ingen av partene i leieforholdet kan ta ut penger fra depositumkontoen uten at den andre parten er enig.
  • Utleier skal betale det det koster å opprette en depositumskonto.
  • Renten er ikke en del av beløpet og kan disponeres av leietaker.
  • Depositumkonto opprettes i leietakers navn, men i utleiers bank
  • Leietaker må være fylt 18 år og er den som eier kontoen. Ved avslutning av leieforholdet må begge parter være enige om utbetaling og avslutning av kontoen.

Flere artikler i kategorien Ung og økonomi