Gå til sbm.no
– Boligkjøp er en investering og historisk er boligmarkedet noe av det tryggeste du kan investere i, forteller Karoline Eikås, autorisert finansiell rådgiver ved Sparebanken Møres kontor i Ålesund sentrum. Foto: Kristin Støylen

En plass å bo:

Er det lurt å kjøpe bolig nå?

Mange er avventende og lurer på hvordan de skal forholde seg til utviklingen i boligmarkedet. Er det lurt å kjøpe bolig nå – er det kjøpers marked - eller bør du vente?

Høye strømregninger, dyrere mat, økte renter og et kjøligere boligmarked vil påvirke privatøkonomien til mange av oss i tiden som kommer.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa på rentemøte i januar at det videre forløpet for renten avhenger av den økonomiske utviklingen. Pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien, men slik Norges Bank vurderer utsiktene fremover vil det være behov for å øke renten noe mer for å bringe inflasjonen ned mot målet. Etter de høye inflasjonstallene som ble offentliggjort i slutten av februar forventer de fleste økonomene 3 rentehevinger til før toppen er nådd. 

På rentemøte 23. mars ble renten satt opp nok en gang. Sentralbanksjefen uttrykte usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, og signaliserte ytterligere økning av styringsrenten i mai.

Bjørn Pedersen, avdelingsleder i Møremegling i Ålesund, forteller at de har god pågang av folk som vil eller planlegger å selge og har hatt en økning på 50 prosent på signerte oppdrag sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Avventende marked på slutten av året
Et stabilt arbeidsmarked og lav arbeidsledighet har bidratt til at vi her i regionen har merket mindre til at kjøpekraften har blitt redusert det siste året. Bjørn Pedersen er avdelingsleder for Møremegling i Ålesund og forteller at 2022 var et godt år. Når folk har jobb, vil de også gjerne investere i egen bolig. Men det siste kvartalet i fjor merket Møremegling en mer avventende holdning og færre folk på visning.

Boligprisutviklingen
Den såkalte "stresstesten" bankene må beregne, ble redusert fra 5 prosent til 3 prosent ved årsskiftet. Det vil si at økonomien din må tåle en renteoppgang på 3 prosent, men minimum tåle at renten øker til 7 prosent. 

– Starten på året er alltid litt laber, men endringen i utlånsforskriften med tanke på risikopåslaget bankene må beregne, har gjort en markant forskjell, forteller Bjørn.

– Det er skrevet mye om boligmarkedet i det siste, og det har blitt brukt ord som kan skremme både boligkjøpere og -selgere. Men vi opplever Ålesund som et velfungerende boligmarked og vil ikke bli overrasket om boligprisene blir på samme nivå som i 2022. Vi har god pågang av folk som vil eller planlegger å selge. Vi har faktisk hatt en økning på 50 prosent på signerte oppdrag sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, smiler Bjørn.

I Norge eier over 80% av oss vår egen bolig og vi investerer i eiendom hyppigere enn det som er vanlig i andre europeiske land.

Folk trenger en plass å bo
I Norge eier over 80% av oss vår egen bolig og vi investerer i eiendom hyppigere enn det som er vanlig i andre europeiske land.

– Boligkjøp er en investering og historisk er boligmarkedet noe av det tryggeste du kan investere i, forteller Karoline Eikås, autorisert finansiell rådgiver ved Sparebanken Møres kontor i Ålesund sentrum.

Utlånsforskriften setter rammer
Det har også blitt snakket mye om utlånsforskriften og om den skal strammes inn for å redusere muligheten forbrukerne har til å ta opp lån. Forskriften forteller hva som må være på plass for at banken skal kunne gi deg boliglån. 

– Vår oppgave som bank er å hjelpe til å finne løsninger som er tilpasset din økonomi – slik at du ikke får mer lån enn du kan leve godt med. Modellene vi bruker blir jevnlig oppdatert med nye tall fra SSB. Prisstigningen siste året har klart hatt konsekvenser for hvor store lån kundene kan betjene, forteller Karoline.

Snart halvparten av de unge som kjøper sin første bolig får økonomisk hjelp av familien.

Egenkapital
Snart halvparten av de unge som kjøper sin første bolig får økonomisk hjelp av familien. Samtidig som det har blitt dyrere å komme seg inn på boligmarkedet, har foreldrene fått økte verdier og dermed større mulighet til å hjelpe.

– For førstegangskjøperne er kravet på 15% egenkapital en utfordring. De har kanskje ikke hatt mulighet til å spare så lenge, men ønsker å betale til seg selv fremfor å leie. Det er flere måter å bistå med egenkapital på, men husk at om du bør hjelpe og hvordan du kan hjelpe er avhengig av din egen økonomi.

– Ta kontakt med oss om du lurer på å kjøpe bolig. Sammen finner vi ut hva som er beste løsningen for deg, avslutter Karoline.


Her er de vanligste måtene du kan hjelpe barna med egenkapital på:

 

Kausjonere
Har boligkjøperen inntekt nok til å betjene lånet, men mangler egenkapital, kan du stille med tilleggssikkerhet i din egen bolig. Det betyr at du kausjonerer for lånet til barnet ditt og banken tar pant i din bolig også. 

Pengegaver
Har du rom for det, er det også mulig å gi større beløp som gave eller forskudd på arv. Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014 er det ingen beløpsbegrensninger for hva du kan gi i gave til barna.

Private lån
Noen velger å gi et privat lån – med eller uten renter. Husk å lage en skriftlig avtale der det står lånebeløp og hvordan lånet skal tilbakebetales. Lånet og eventuelt renter skal føres i begges skattemelding.

Medlåntaker
I de tilfeller der barnet ikke får et stort nok lån alene, kan foreldrene stille som medlåntakere. Begge parter er da ansvarlig for lånet.

Medeier
Et alternativ er å kjøpe boligen sammen med barnet – gjerne som en investering. Foreldrene sin andel kan enten bli overført til barnet på et senere tidspunkt som arv/gave. Et annet alternativ er at barnet kan kjøpe andelen av foreldrene, - men husk at da må det betales dokumentavgift.


KRAV I UTLÅNSFORSKRIFTEN
Utlånsforskriften er en lov som gir regler for hvor mye en bank kan låne ut til kundene sine basert på betjeningsevne, gjeldsgrad, belåningsgrad og egenkapital.

  • Du kan maksimalt låne 5 ganger brutto årsinntekt. NB. Lån inkluderer studielån, kredittkort o.l.
  • Du må ha minimum 15 % egenkapital. Dvs. maks belåningsgrad på 85 prosent av boligens verdi.
  • Økonomien din må tåle en renteøkning på minst 3 prosent, og minimum 7 prosent.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi