Gå til sbm.no
Trond Moldskred, leder Kapitalforvaltning, Sparebanken Møre. Foto: Tone Molnes

Tronds anbefalte investeringer etter et

Et godt aksjeår

2023 minnet oss nok en gang på verdien av å tenke langsiktig ved investering. Til tross for mange dystre spådommer i starten av året leverte aksjemarkedet et av sine beste år på lenge. Tålmodighet og verdien av en veldiversifisert portefølje viste seg nok en gang å gi godt betalt.

Året 2023 startet med gjenåpningen i Kina etter Covid som skapte optimisme om høyere global vekst gjennom 2023. Denne ble etterfølgt av bankkrise i USA og deler av Europa i mars 2023. Dette skapte en økt nervøsitet i markedet i en periode før markedet gradvis hentet seg inn igjen.

Uro og renter  

Geopolitisk uro har nok en gang preget nyhetene. Konflikten i Ukraina, Kina/Taiwan og uroen i Midtøsten har skapt en verden med stadig mer vold og ødeleggelser.

Renter og inflasjon har likevel vært det temaet som har preget markedet mest gjennom 2023. Det internasjonale prispresset fortsatte gradvis å avta utover 2023 og mot slutten av fjoråret slapp markedsaktørene tilsynelatende den siste tvilen knyttet til om det kan komme flere rentehevinger. Dette gjorde at markedet løftet seg betydelig i årets siste måneder og 2023 ble et av de beste årene for aksjer og renter på mange år.

Kunstig intelligens

2023 ble preget av et skikkelig comeback for amerikanske aksjer. Spesielt Nasdaq (IT-teknologi) løftet seg over 50% i 2023 etter et mer krevende 2022. Det meste av oppgangen kom fra Magnificent 7, som stod for 70% av den totale oppgangen i globale aksjer.

Et av selskapene med størst verdistigning kom fra KI selskapet Nvidia som nå er verdens 3. største selskap basert på markedsverdi. Dette er en bekreftelse på hvilken verdi som forventes at kunstig intelligens vil ha på vårt dagligliv i årene som kommer.

Fra praten om Kunstig Intelligens under Børs og Bacalao 2024. Kine B. Norheim, Ingeborg Føysnes og Inga Strümke. Foto: Tone Molnes

Utsikter fremover

Positive indikatorer i aksjemarkedet fremover er blant annet at rentekuttene vil komme, men, det vil ta litt tid. Inflasjonen har falt som forventet i 2023, men det forventes fortsatt fall inn i 2024, dog i et mindre tempo.  

Kina har en estimert BNP-vekst på 5%, noe som gradvis vil bidra til en sterkere global vekst. Det er «all time high» både for Japan og Tyskland, og USA er i en egen liga med oppjusterte vekst-forventninger.

Indikatorer som kan slå negativt ut er blant annet den lave investeringstakten i Europa. I Europa er de fleste økonomiske forventninger fortsatt nedjustert. Andre potensielle negative indikatorer er den geopolitiske uroen og presidentvalget i USA. 

Kristian Tafjord, sjeføkonom i Sparebanken Møre, presenterte under Børs og Bacalao makroøkonomiske utsikter. Foto: Tone Molnes

Fortsett å være investert

Forutsigbarheten er tilbake og vil gradvis skape en økt investeringslyst både blant husholdninger og selskaper i 2024:

  • Vi tror på en gradvis bedring i den globale økonomiske veksten spesielt USA og Kina
  • Rentetoppen er nådd – rentekutt i 2. halvår 2024 skaper en positiv psykologisk effekt blant investorer
  • Forventingene for selskapene og den økonomiske veksten for 2024 er moderate

Aktuelle aksjer på Oslo Børs

På årets Børs og Bacalao ble det gitt noen tips til aksjer det kan være aktuelt å eie i den perioden vi nå går inn i. Her følger en kort oppsummering av disse.


Lakseaksjer tilbake til gamle høyder

Utenlandsk interesse for sjømat er stigende og kursene skal tilbake der de var før lakseskatten. Anbefalingen er å kjøpe de store først, det er også der utenlandske investorer vil kjøpe først. Selskap: Salmar og MOWI

Fra stang ut til stang inn?

Gjensidige har lagt bak seg en periode med svake resultater. Prising og forventing har kommet ned, men forsikringspremiene har blitt kraftig oppjustert i perioden.

Stor oppside

Aker Solution har vist en solid drift, men volatil kursutvikling. De leverte et resultat i Q4 som var mye bedre enn forventet og det er utsikter til et sterkt marked de neste årene. Kurspotensiale opp mot NOK 55 kroner.

Bedre tider i vente

Yara har en sterk fallende trend, som gir en god oppside. Markedet ser bra ut både på kort og lang sikt, og vi ser at lavere gasspriser gir bedre visibilitet for bøndene forhold til å gjøre større innkjøp i gangen. 


Spre risikoen 

Skal man ha en aksjeportefølje er det viktig å spre risikoen på flere selskap og sektorer. Det vil redusere risikoen betydelig. Anbefalingene fra Børs og Bacalao er bare rettet mot norske børsnoterte selskaper. Vi anbefaler også å ha en portefølje av fond utenfor Norge for å redusere risikoen ytterligere.

Risiko ved å investere i finansielle instrumenter må generelt ansees å være høy. Historisk avkastning vil ikke være noen garanti for fremtidig avkastning. Ved investering i finansielle instrumenter kan verdien på investeringen bli mindre eller øke, og investor må være innforstått med at hele investeringen kan gå tapt.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss - vi tar gjerne et møte.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi