Gå til sbm.no
Andreas Ulvestad, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Spjelkavik har hatt møte med mange foreldre som ønsker å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet, men er usikre på hvordan de skal hjelpe. Foto: Torbjørn Sandbakk

Les mer om

Hvordan hjelpe barna inn på boligmarkedet

Mange foreldre ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Men, om du bør hjelpe og hvordan du kan hjelpe er avhengig av din egen økonomi. De vanligste måtene å hjelpe på er å stille som kausjonist, gi pengegaver, være medeier eller medlåntaker.

Andreas Ulvestad, banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Spjelkavik har hatt møte med mange foreldre som ønsker å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet, men er usikre på hvordan de skal hjelpe. Her forteller han om mulige måter å hjelpe de håpefulle på.

Kausjonere
Mange unge sliter med å skaffe nok egenkapital til sin første bolig. Du må ha 15% egenkapital. Det betyr at hvis du skal kjøpe bolig til 2,5 million kroner må du ha minst 375.000 kroner i egenkapital. Ved kjøp av selveierbolig må det i tillegg tas høyde for dokumentavgift til staten som er 2,5% av kjøpesummen.

Har boligkjøperen inntekt nok til å betjene lånet som skal til for å kjøpe boligen, men mangler egenkapital, kan du stille med tilleggssikkerhet i din egen bolig. Det betyr at du kausjonerer for lånet til barnet ditt og banken tar pant i din bolig også.

Det er viktig å forstå ansvaret du tar på deg som kausjonist, siden du blir medansvarlig for den delen av lånet som du stiller sikkerhet for. Får låntakeren betalingsproblemer er det du som må betale den delen av lånet. Husk at du aldri må sette din egen økonomi på spill.

En annen ting som er viktig å være klar over er at du beslaglegger sikkerhet i din egen bolig ved å være kausjonist. Det kan ha betydning hvis du selv skal ta opp lån med pant i boligen din.

Pengegaver
Har barna gode sparevaner og har startet boligsparing selv, kan det være smart å oppfordre besteforeldre, onkler og tanter til å gi penger til boligsparing i stedet for å kjøpe dyre gaver til bursdager og jul.

Har du rom for det, er det også mulig å gi større beløp som gave eller forskudd på arv. Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014 er det ingen beløpsbegrensninger for hva du kan gi i gave til barna. Mottakeren trenger bare å krysse av i skattemeldingen for å ha mottatt gave/arv om verdien er over 100 000 kroner.

Snart halvparten av de unge som kjøper sin første bolig får økonomisk hjelp av familien. Først og fremst skyldes dette prisøkningen på boliger. Samtidig som det har blitt dyrere å komme seg inn på boligmarkedet, har foreldrene fått økte verdier og dermed større mulighet til å hjelpe. Foto: Torbjørn Sandbakk.

Private lån
Noen velger å gi et privat lån – med eller uten renter. Husk å lage en skriftlig avtale der det står lånebeløp og hvordan lånet skal tilbakebetales. Lånet og eventuelt renter skal føres i begges skattemelding. Låneavtalen må legges ved skattemeldingen som dokumentasjon.

Medeier eller medlåntaker
I de tilfeller der barnet ikke får et stort nok lån alene, kan foreldrene stille som medlåntakere. Begge parter er da ansvarlig for lånet.

Et alternativ er å kjøpe boligen sammen med barnet – gjerne som en investering. Foreldrene sin andel kan enten bli overført til barnet på et senere tidspunkt som arv/gave. Et annet alternativ er at barnet kan kjøpe andelen av foreldrene, - men husk at da må det betales dokumentavgift. 

Et smart råd til alle foreldre
Lær barna dine å spare selv – gode sparevaner er gull verd hele livet. Det gir dem en mestringsfølelse den dagen de skal kjøpe egen bolig. På den måten viser de også banken at de har både sparevilje og -evne.

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi