Gå til sbm.no
Damer og menn, på jobb i Sparebanken MøreFoto: Erik Birkeland

Sparebanken Møre

Din neste arbeidsplass?

I Sparebanken Møre liker vi å si at vi har #verdensbestekolleger. Dette er ikke et sitat fra årsrapporten, men noe bankens medarbeidere faktisk mener og uttrykker.

For i Sparebanken Møre får du ikke bare en jobb, du blir en del av et team. Hver dag skaper vi gode opplevelser for kundene våre og gode resultater for eierne våre. Som sparebank bidrar vi også til at lokalsamfunnene rundt oss blir til enda bedre steder å bo og jobbe. Dette tilfører ekstra mening i arbeidshverdagen.

Som en selvstendig sparebank, har vi et stort spesialistmiljø, og nå har vi behov for enda flere flinke folk. Vi har snakket med de aktuelle avdelingslederne som trekker frem 3 grunner til at du bør velge Sparebanken Møre som din neste arbeidsplass: 


1. Arbeidsmiljø og teamfølelse

Svein Ola Egseth er leder for avdeling IT Drift og Forvaltning i Sparebanken Møre. Han trekker frem dette med teamfølelsen.

 - Jeg tror dette er en av grunnene til at arbeidsmiljøet vårt er så bra, sier Svein Ola. - Selv om vi jobber innenfor ulike fagfelt så jobber vi alle sammen mot de samme målene. Team Møre, for meg, tydeliggjør mulighetene for måloppnåelse gjennom den daglige og praktiske bindingen mellom medarbeiderne, avdelingene og hele organisasjonen, sier Svein Ola.

Når Svein Ola nå skal ansette en ny medarbeider, så ser han etter noen som ønsker å være aktivt med i prosesser med idemyldring rundt hvordan banken kan gjøre nytte av ny teknologi.

– Jeg ønsker meg medarbeidere som er selvgående og føler ansvar for eget fagfelt. At en ny medarbeider liker en topptur på ski er heller ikke negativt, sier Svein Ola. 

Svein Ola Egseth_AFH3998.jpg
Det beste med å jobbe i Sparebanken Møre er å få gjennomslag for ideer og få feedback på arbeidet vi gjør. Nå ser Svein Ola etter en medarbeider som evner å se hvordan teknologi kan anvendes for å skape en bedre hverdag for kundene våre og kollegene våre. 


2. Faglig og personlig utvikling

I Sparebanken Møre er vi opptatt av å bygge kompetansen til hver enkelt medarbeider. Dette forteller kredittsjef, Signe Lade Sølvik.

- Både den ledige stillingen i vår avdeling, og andre stillinger i Sparebanken Møre vil gi deg som ansatt rom for utvikling både faglig og personlig, forteller Signe.

Signe mener at arbeidsfellesskapet med rundt 200 gode kolleger ved hovedkontoret i Ålesund, og samspillet med alle avdelingskontorene, er en av de store fordelene ved å jobbe i Sparebanken Møre.

- Det store kompetansefellesskapet vi har i Sparebanken Møre er helt unikt. Den som blir ansatt i min avdeling vil komme til å jobbe tett opp mot næringslivsmarkedet, samt mot andre spesialistmiljø i banken, forteller Signe. – Jeg ser etter noen som er proaktiv, som kommuniserer godt, og som har gode analytiske evner. Dette er vel så viktig som den formelle og faglige kompetansen.

Signe Sølvik_AFH3496.jpg
Det beste med å jobbe i Sparebanken Møre er alle de gode kollegene! I tillegg er det å drive bank konstant i endring, noe som gjør at arbeidsoppgavene er dynamiske og man lærer nye ting og utvikler seg hele tiden.


3. Lokal tilhørighet og gode verdier

Lilian Thomas er leder for avdeling Produkt- og tjenesteutvikling og ser nå etter fagpersoner innen betaling- og dagligbankområdet.

- Stillingsannonser med mange ulike krav kan jo i seg selv virke avskrekkende, sier Lilian. Hun understreker at det viktigste for banken uansett er deg som person, din kompetanse og ditt engasjement! - Vi ser alltid etter medarbeidere som kjenner seg igjen i våre verdier; engasjert, nær og handlekraftig.

- I vår avdeling kommer vi tett på kundene, gjennom de dyktige rådgiverne vi har innen både personmarkedet og næringslivsmarkedet. Det er givende å se at produktene og tjenestene vi leverer kommer kundene og lokalsamfunnet til gode, forteller Lilian.

- Vi lever verdiene våre hver dag. Sammen har vi en grunnleggende holdning som går ut på å få til de beste løsningene sammen. Vi jobber i team bestående av kolleger med ulik kompetanse for sammen å finne den beste løsningen for både kundene og omgivelsene våre, sier Lilian.  

Når Lilian nå skal ansette en ny medarbeider ser hun etter noen som evner å se «det store bildet».

– Selv om vi er fagspesialister, så må vi tenke helhet og løfte blikket for å få de beste resultatene, avslutter hun. 

Lilian Thomas.jpg
Muligheten til å være med hele prosessen fra ide til produkt er noe av det beste med å jobbe i Sparebanken Møre. Å være en selvstendig sparebank gir oss både muligheter og utfordringer. I tillegg til at vi har en kultur der vi har en lav terskel for å kontakte hverandre og kunne sparre med faglig dyktige kolleger. 

Mange muligheter i Nordvestlandets største bank

Visste du forresten at Sparebanken Møre har sin egen skole for ansatte? Møreskolen sørger for at alle ansatte til enhver tid er oppdatert på all relevant kunnskap, og legger til rette for faglig og personlig utvikling.

Er du trigget til å bli en del av Team Møre? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Sparebanken Møre tilbyr spennende muligheter og garanterer deg #verdensbestekolleger.  

Her kan du se alle ledige stillinger i Sparebanken Møre.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement