Gå til sbm.no
Gründer Elisabeth Ådland Breivik. Foto: Memoria

Finalist i Næringsteft 2024:

Hun vil få deg i pengebalanse

Elisabeth Ådland Breivik har møtt flere tusen mennesker med alvorlige økonomiske bekymringer. Nå har hun utviklet en forretningsidé for at disse skal gjenvinne kontrollen over egen økonomi.

Gjennom bedriften Pengebalanse hjelper hun i dag mennesker gjennom kurs, foredrag og en-til-en rådgivning. Samtidig arbeider Pengebalanse med å utvikle Gjeldsportalen, og det er denne som har ført henne helt til finalen i Sparebanken Møres gründerkonkurranse Næringsteft.

Gjeldsportalen
- Gjeldsportalen er et digitalt verktøy som vil sette en ny standard for arbeid med uhåndterlig gjeld. Ved å bruke dybdekompetanse innen gjeldsproblematikk og forbrukeratferd samt muliggjørende teknologier, vil gjeldsportalen finne varige løsninger på alvorlig gjeldsproblemer, sier Elisabeth.

Løsningen er helt uavhengig av banker og inkassoselskap.

Skreddersydde løsninger
- Pengebalanse er kompetansehuset, mens gjeldsportalen er det teknologiske verktøyet som gjør hele rådgivningsprosessen digital, effektiv og innovativ. Det som skiller denne løsningen fra få, men andre lignende tjenester på markedet, er den unike tilnærmingen til skreddersydde løsninger for den enkeltes økonomi og personlig oppfølging gjennom gjeldsforhandlingene, forklarer Elisabeth.

- Økonomiske utfordringer går i arv, forteller Elisabeth Ådland Breivik

Andre menneskers historie
I 2009 var Elisabeth bosatt i Oslo og trengte jobb. Tilfeldighetene førte henne inn i inkassobransjen og offentlige gjeldsforhandlinger. Der møttes hennes tallforståelse, forhandlingsteknikk og skriveglede, i skjønn forening med fascinasjonen for andre menneskers historie.

- Hvorfor forbruker vi så ulikt, hvordan kan man havne i et alvorlig økonomisk uføre, hvilke veier fører dit og hvordan finner man tilbake til pengebalansen?  Engasjementet for gjeldsproblematikk, forbrukeratferd og mennesker i økonomisk krise har fulgt meg siden, og vil nok aldri slutte å engasjere meg, sier Elisabeth.

Elisabeth under samlingen hos ProtoMore i Molde. Foto: Tone Molnes

Syv måter 
Med sin erfaring er hun i stand til alltid å se løsninger på vanskelig gjeld. Hun har identifisert syv måter å komme ut av en vanskelig gjeldssituasjon på.

- Det er ikke enkelt og det krever egeninnsats, men det finnes alltid en løsning. Gjeldsportalen er skapt for å digitalisere denne prosessen, forteller Elisabeth.

Hun er også opptatt av at økonomi på mange måter er samfunnets siste tabu, og at den voksne befolkningen i Norge aldri har fått opplæring i håndtering av penger og privatøkonomi i skolen. Samfunnet forventet at den opplæring skulle gis hjemme.

Går i arv 
-Mangelen på formell opplæring bidrar til at økonomiske utfordringer går i arv. Vi ser nå at de økonomiske og sosiale forskjellene mellom oss øker. Jeg tror at opplæring i privatøkonomi og på arbeidsplassen kan bidra til at færre mennesker havner i en alvorlig økonomisk situasjon, sier Elisabeth.

Arbeidsgivere 
På sikt er målet en heldigital løsning for privatmarkedet, men det er bedrifter og arbeidsgivere som ønsker å avhjelpe sine ansatte med personlige utfordringer som er den første målgruppen med Gjeldsportalen.

- Ansattes økonomiske bekymringer påvirker arbeidsgiver, og arbeidsgiver kan være den første til å avdekke slike bekymringer. Stadig flere ansatte befinner seg i en utfordrende økonomisk situasjon, og sakene er mer komplekse og alvorlige sammenlignet med tidligere år. Jeg ønsker å tilby en løsning som gir bedrifter muligheten til å bistå ansatte med å gjenvinne kontrollen over sin økonomi, sier Elisabeth.

Primærmålet er bedrifter med over 50 ansatte. Det finnes 11 000 slike i Norge, og mer enn 500 av dem her i fylket.

Internasjonalt kompetansesenter 
- Gjeldsportalen er noe jeg har drømt om i mange år, og er nå nærmere enn noen gang. Næringsteft lærte meg å tenke større som gründer og har vært en fantastisk kompetansereise. På sikt er målet å bygge et internasjonalt kompetansesenter innen gjeldsproblematikk fra Ålesund. Min visjon er å bidra til et samfunn med færre økonomiske og sosiale ulikheter, til økt kunnskap om privatøkonomi og mindre tabu rundt det å snakke åpent om penger og økonomi, sier Elisabeth Ådland Breivik.

Jublende finalister i Næringsteft, som alle er potensielle vinnere av 1 million kroner. Bak f.v. Oddvin Bjørge, Jonathan Cummins, Rune Eik, Elisabeth Ådland Breivik. Framme f.v. William Shirima, Karianne Kies og Lene Lønseth. Foto: Brand Studio

Les om de andre fire finalistene i Næringsteft:


14. mars på Sparebanken Møres investorkonferanse Børs og Bacalao blir det kjent hvem som vinner én million kroner i bankens kompetansereise og gründerkonkurranse.

Børs og Bacalao - les mer og meld deg på

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement