Gå til sbm.no

Finalist i Næringsteft 2024:

Vil sikre god match mellom barn og fosterfamilier

Gjennom sitt arbeid innen barnevern, har Lene Lønseth erfart utfordringene som oppstår når man skal koble barn og fosterhjem. På bakgrunn av dette, utviklet hun og teamet hennes, en digital plattform som skal sikre riktig match mellom barn og fosterfamilie.

– Vår visjon og drøm for fremtiden er at løsningen kan gjøre prosessene rundt omsorgsplassering bedre for både barnet, foreldrene, fosterforeldrene og barneverntjenestene, forteller gründeren. Nå har løsningen brakt Elle Kompetanse AS til finalen i gründerkonkurransen Næringsteft.

Et økende problem
Opptil 2000 barn i året blir flyttet fra sitt eget hjem til en institusjon eller en fosterfamilie. Ifølge FHI er ustabile omsorgsplasseringer er et økende problem i Norge, og skaper en ytterligere utrygg situasjon for barn som allerede er svært sårbare. – Manglende prosesser innen omsorgsplassering fører til at barn ikke kommer i de hjemmene de har størst forutsetninger for passe inn i, sier Lene. Dette ønsker hun å gjøre noe med.

En digital løsning
Ideen om Elle Kompetanse bygger på over 20 års erfaring innen barnevern og arbeid med fosterhjemsplassering. Lene har opplevd hvordan kompliserte omplasseringsprosesser har endt opp ukoordinerte, og i verste fall preget av tilfeldighet, på grunn av manglende system. Den digitale plattformen skal være et verktøy vektet av brukermedvirkning av både barnet og biologiske foreldre, for å forbedre matching-prosessene innad kommunale barnevernstjenester.

– Elle Kompetanse skal sikre at matchingen mellom fosterforeldre og barn blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Pr. i dag er jeg ikke kjent med at det finnes løsninger som tilsvarer denne, forteller gründeren.

En av oppgavene gjennom Næringsteft er å fortelle om idéen din foran et kamera. Her er Lene i aksjon hos Brand Studio.

Fersk gründer 
Næringsteft hadde oppstart i fjor høst, og har vært en lang og bratt læringskurve for deltakerne. Moldenseren har ingen tidligere erfaring som gründer og trodde ikke hun skulle se seg selv i den rollen.

– Det er barnevern som er mitt fag, så begreper som forretningsmodell og kapital er noe fremmed for meg enda. Men jeg har vokst med oppgaven, og jeg synes idéen vår fortjener livets rett, forteller hun.

Veien videre 
14. mars er det tid for å avduke hvem av de gjenværende deltakerne som blir vinner av Næringsteft, og mottar en million kroner. Alle fem finalister kan likevel kjenne på en trygghet om at løsningen deres har stort potensial i markedet, ved å ha kommet så langt som de har. Fremover vil Lene fokusere på bedriftsutvikling, ved å bygge ut teamet sitt med den spesialkompetansen de savner.

– Jeg har planer om å utvide teamet på en måte som sikrer og ivaretar alle funksjonaliteter en trenger for å drive en bedrift. Det nåværende teamet vårt består av bred faglig kompetanse på fagfeltet, men vi trenger å knytte til oss bredere kompetanse innenfor drift og markedsføring, deler hun. 

Jublende finalister i Næringsteft, som alle er potensielle vinnere av 1 million kroner. Bak f.v. Oddvin Bjørge, Jonathan Cummins, Rune Eik, Elisabeth Ådland Breivik. Framme f.v. William Shirima, Karianne Kies og Lene Lønseth. Foto: Brand Studio

Les om de andre fire finalistene i Næringsteft:


14. mars på Sparebanken Møres investorkonferanse Børs og Bacalao blir det kjent hvem som vinner en million kroner i bankens kompetansereise og gründerkonkurranse.

Børs og Bacalao - les mer og meld deg på

Stikkord

NÆRINGSTEFT

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement