Gå til sbm.no
Overrekkelse av stor skjekk på 1 million kroner utenfor Ålesund Sykehus.F.v.: Øystein Bjelland, stipendiat ved NTNU i Ålesund, Linda Rafteseth Grimstad, kommunikasjonsrådgiver i Sparebanken Møre, Trond Nydal, adm.dir. i Sparebanken Møre, Webjørn Rekdalsbakken, koordinator for medisinsk teknologi, Robin T. Bye, leder for CPS Lab, Peter Klungsøyr, ortopedspesialist ved Ålesund sjukehus, Terje Vagstad, avdelingssjef for ortopedi ved Ålesund sjukehus og Aleksander Skrede, stipendiat ved NTNU i Ålesund.

Millionbidrag for nye operasjonsmetoder

Forskningsgruppa Cyber-Physical Systems Lab ved NTNU i Ålesund er tildelt 1 million kroner fra Sparebanken Møre. Pengene skal gå til innkjøp av ny robot i den biomekaniske laben på Ålesund sjukehus. I laben jobber forskere, studenter og leger med å utvikle og forbedre metoder for kirurgiske operasjoner.

Et mål er å konstruere digitale tvillinger av menneskelige ledd. Roboten gjør dette mulig ved utføre svært nøyaktige målinger. Dataene vil på sikt gjøre det mulig å lage avanserte simulatorer for virtuell kirurgi, ikke ulikt skipssimulatorene som NTNU i Ålesund har lang erfaring med. Dette vil bidra til å skape bedre og mer effektive tjenester i helsesektoren på Sunnmøre.

Trond Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre, sier de jobber hverdag for skaperglede og innovasjon på Nordvestlandet. – Vårt samarbeid med NTNU og tidligere Høgskolen i Ålesund går langt tilbake. Gjennom å bidra med midler til forskning og utvikling ønsker vi å stimulere og løfte frem nye initiativ som kan gi ringvirkninger både for høyere utdanning og innovasjon innen helse. Dette prosjektet viser styrken i gode samarbeid på tvers av organisasjoner og fagfelt, og takket være dedikerte ildsjeler som har stått på for å bane vei står vi her i dag med et banebrytende prosjekt som vi er glade for å kunne bidra til, sier Nydal.

Overrekkelse av 1 million kroner til ny robot til NTNU cyber-physical systems LAB. F.v. Trond Nydal, Webjørn Rekdalsbakken, Terje Vagstad og Aleksander Skrede.

Leder for forskningsgruppen, professor Robin T. Bye, er strålende fornøyd med at Sparebanken Møre valgte å satse på dem. – Ved Ålesund Biomechanics Lab har vi på innovativt vis gitt en eldre industrirobot nytt liv ved å utføre avansert robotisert testing av menneskelige ledd. Imidlertid er det stadig risiko for reparasjonskostnader og vi har også møtt på fysiske begrensninger ved selve roboten.  Midlene vi nå har fått gir oss derfor en kjærkommen mulighet til å oppgradere til en ny og bedre egnet robot. Dette gir oss arbeidsro og visibilitet i tiden framover, og ikke minst store muligheter til å skyve forskningsfronten videre. Laboratoriet har allerede skapt stor interesse fra anerkjente fagmiljøer, og vi jobber nå mot å få etablert et nasjonalt kompetansesenter for framtidens ortopedi ved sykehuset i Ålesund, avslutter Bye.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement