Gå til sbm.no
Veldig spennende og lærerikt, sier Lene Ulvestad og Katrine Østlund i Bakeklar UB fra Sykkelven VGS. De forteller at Sparebanken Møre hjalp dem mye når de skulle starte sin elevbedrift. Foto: Tingh kommunikasjon

Fylkesmessa - en fantastisk

Møteplass for skole og næringsliv

Lærerikt, spennende, inspirerende, utfordrende og gøy er bare noen av ordene elevene bruker for å beskrive arbeidet med ungdomsbedrift.

Jakob Flovikholm fra Evolant UB overbeviste juryene om at deres produkt Aquabow har et stort marked. Her er det bærekraftsjuryen som er på besøk, som ga Jakob og medelevene en andreplass i sin kategori.

Onsdag møttes nær 300 elever fra 11 videregående skoler til fylkesmesse for ungdomsbedrifter. I regi av Ungt Entreprenørskap (UE) var det totalt 52 ulike ungdomsbedrifter med stand i Træffhallen i Molde.

– Ungdomsbedriftene kjemper om 16 ulike priser og fire plasser til NM for ungdomsbedrifter i slutten av april. Vi har over 60 jurymedlemmer fra næringslivet som stiller opp på dugnad. Dette er et kjempeflott samarbeid mellom skole og næringsliv, og vi i UE ønsker å være en brobygger, som gjør at vi får mange entreprenører her i fylket i framtida, sier daglig leder Sissel Teglsrud Kolstad i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.

Fantastiske erfaringer
En av ungdomsbedriftene som forsynte seg stort av premiefatet var Evolant UB fra Romsdal videregående skole. Inspirert blant annet av forliset til KNM Helge Ingstad har de presentert et produkt som enkelt forklart skal fungere som livbøye for større skip.

– Dette vil potensielt spare miljøet for forurensing, og ikke minst vil det kunne berge store verdier om vi kan holde fartøy flytende til de blir berget istedenfor at de synker og blir totalt ødelagt, forklarer Jakob Flovikholm i Evolant UB.

De vant pris for Beste markedsføring, Beste kundeopplevelse på nett, Beste logo, Beste samarbeid med næringslivet, Innovasjonsprisen, Beste utstilling, Beste HR-bedrift, Regnskapsprisen, Beste Ungdomsbedrift, samt andreplass i Bærekraftsprisen og Størst verdiskapingspotensial.

– Vi har fått fantastiske tilbakemeldinger, og vi har lært utrolig mye av arbeidet med ungdomsbedriften. Vi går jo studieretningen Innovasjon og ledelse, så det er klart vi er veldig interessert i alt som har med bedrift å gjøre. At ungdom på 16-17 år her får teste sine evner gjennom Ungt Entreprenørskap er strålende. Jeg drømmer sjøl om å starte egen bedrift i framtida, og det vi lærer her er kjempenyttig, sier Flovikholm.

Lærer mer enn i klasserommet
Han sier elevene som har jobbet med prosjektet har lært mye om hvordan man håndterer medarbeideren, kunder og partnere i næringslivet. 

– Når vi ser over 50 ulike bedrifter her, viser det at det er stor interesse for innovasjon. Og det viser at det er gode muligheter for å komme opp med det neste store produkter eller tjenesten uansett hvor man kommer fra, sier Flovikholm. 

Fylkesmessa onsdag var i tillegg til en mulighet til å vise seg fram, også en mulighet til å møte andre ungdomsbedrifter.

– Dette er noe annet enn å sitte i klasserommet. Det er en egen stemning, og det skaper lyst til å få til noe, og det er en bekreftelse på all tida vi har brukt på prosjektet vårt, sier Martin Roth fra Latinskolen i Ålesund. Han leder Kaldi UB sammen med medelevene.

– Vi har laget en kopp som skal redusere bruk av engangskopper på fotballstadioner. Mindre avfall og mindre tid til å rydde sparer både miljøet og økonomi, forklarer Roth.

Han sier det er inspirerende å se alle ungdomsbedriftene samlet, og arbeidet med ungdomsbedrift har gitt mye innsikt.

– Det er enormt med kunnskap i Møre og Romsdal, så jeg synes det virker lettere å bli gründer i Møre og Romsdal enn jeg trodde på forhånd. Vi har fått et nytt blikk på hvor mye kunnskap og hjelp det er mulig å hente lokalt. Det er så mange gode støttespillere i næringslivet, gjennom blant andre ÅKP, NTNU og så videre, sier Roth.

Mindre engangskopper og avfall er målet til Kaldi UB med Martin Roth i spissen. Sammen med Anna Fjørtoft (f.h.), Herman Sjåvåg, Mads Kultorp, Viktor Fossheim (ikke på bilde) presenterte de «Stadionkoppen» som kan brukes på idrettsarenaer, og gi mindre bruk av engangskopper. Oppsiden kan være billigere kaffe for kundene som har kjøpt koppen.
Banksjef for Næringsliv i Romsdal og Nordmøre, Kolbjørn Heggdal var med rundt og juryerte ungdomsbedriftene som til sammen kjempet om 12 ulike priser og 4 plasser til Norgsmesterskapet. Her å standen til Keiko UB.

En spennende dag
Banksjef for næringsliv i Romsdal og Nordmøre, Kolbjørn Heggdal, har vært med som jurymedlem på fylkesmessa til UE i mange år.

– Dette er en av de mest spennende dagene i året. Det er fantastisk å se hvor flinke ungdommene er, til å lage forretningsplan, stands, salgspitch og mye mer. Det er ekstremt høyt nivå, og i år er det kanskje høyere nivå enn noen gang, sier Heggdal.

– Vi har med mange folk i ulike juryer og sponser noen priser. Vi har som samarbeidspartnere til UE et stort engasjement for denne aktiviteten. Vi kommer til å bli det minste fylket i Norge, men når jeg ser det som gror her så er jeg veldig positiv til at vi skal klare oss godt i framtida. Det er veldig mange innovative produkter her som jeg håper vi kan se mer av i framtiden, sier Heggdal.

Unik læringsarena
Sissel Kolstad i UE Møre og Romsdal forteller.

– Dette er en unik mulighet for elevene å lære på, og bruke det som står i boka. De skjønner også at de trenger mer enn det de lærer på skolen, og må skaffe seg et nettverk. Og de må bruke nettverket. Erfaringene er nyttige til det skal ut i arbeidslivet senere, sier Kolstad. 

Hun roser Sparebanken Møre for engasjementet de har i ungdommens ideer og framtid.

– Sparebanken Møre er en viktig aktør som hjelper bedriftene til å etablere konto, noe som er svært viktig for enhver bedrift. Og så hjelper de til med veiledning og som mentorer, så de er en viktig samarbeidspartner for oss. I tillegg har Sparebanken Møre en viktig rolle i form av å gi elevene undervisning i personlig økonomi også, gjennom programmene Økonomi og Karrierevalg og Sjef i eget liv som kjøres i skolesystemet, sier Kolstad

Må overvinne utfordringene
Bærekraftsprisen som ble delt ut, gikk til Reinovasjonselskapet UB fra Atlanten videregående i Kristiansund.

– Vi har laget søppeldunker som kommunene kan sette ut, hvor en del kan ta imot panteflasker som da doneres til et godt formål. Den andre delen tar imot restavfall og har innebygd sensor som gir beskjed når den er nesten full. Da kan kommunen planlegge henterute digitalt for mest mulig effektiv tømming av avfallet, sier Kristian Wærnes Schnell.

– Vi har lært at det å drive et firma er vanskeligere enn man tror. Det kommer mange hindringer i veien, men noen har hjulpet oss mye og vi har hatt flere veldig gode samarbeidspartnere, sier Malene Kjønnøy og Isabell Olsen som også sto på stand for Reinovasjonselskapet UB.

Flere med mer enn økonomi i fokus
I juryen for prisen «Sosialt Entreprenørskap» var Eirik Berg Sponås, finansiell rådgiver for Næringsliv Romsdal og Nordmøre. Han var imponert over mange av bedriftene.

– Vi ser etter mer enn bare økonomi. Hvem kan gi noe tilbake til samfunnet, og ha dobbel bunnlinje som vi sier. Det er bedrifter her som tilbyr helsetjenester, hjelp til ensomme eldre eller jobber med å få folk i aktivitet. Spekteret er bredt, og vi er veldig imponert over kvaliteten. Elevene har gjort en god jobb og lagt ned stor innsats i produktene sine, oppsummerer Sponås. 

 – Nyskapingsverdien er viktig, og så må det være økonomisk gjennomførbart det elevene jobber med. Men for oss som en stor bankaktør i hele fylket er det svært verdifull å møte og hjelpe elevene gjennom denne arenaen. Det er ganske sikkert at vi kommer til å treffe igjen flere av den på ulike arenaer for næringslivet i framtida, sier Sponås. 

Med små cupcakes på bordet og bilder på veggen av flotte måltider de har servert, viste ungdomsbedriften «Ikke bare catering» fra Borgund videregående skole fram noe av det de kunne tilby.

 – Vi har allerede blitt kjent i Ålesundsområdet og hatt noen store oppdrag. Og så har vi fått veldig mye hjelp i banken når vi skulle ordne BankID, konto og så videre. Ting løste seg veldig fint, sier Ida Irene Vike.

– Vi leverer til små og store selskaper. Og vi dekker gjerne bord, vi kan stille med servitører og ta ryddinga etterpå. Vi leverer ikke bare maten, forklarer Camilla Henriksen som gjerne tar på seg nye oppdrag. 

Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, Sissel T. Kolstad (t.v.), viser Stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) rundt mellom de ulike elevbedriftenes stands på fylkesmessa.
Autorisert finansiell rådgiver Eirik Berg Sponås så etter ideer med «dobbel bunnlinje» da han sammen med resten av juryen skulle finne de beste sosiale entreprenørene.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement