Gå til sbm.no
Raymond Nyheim Vik i Stette sportsklubb bidrog med både rydding og grilling under dugnaden.

Felles innsats:

Ryddet flere tonn

Sammen klarer vi mer enn summen av det vi klarer hver for oss tenkte gjengen som jobber ved Sparebanken Møres avdeling Brattvåg og Digernes, og inviterte lokale lag og organisasjoner til en felles strand- og naturryddedag. Og ikke minst – det er gøyere også.

Med stolthet slår vi fast at banken i en årrekke har engasjert seg i arbeidet med å bygge attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.

– Som regionens største sparebank tar vi vårt samfunnsansvar på høyeste alvor. Med dette som grunnlag, og kystlinjen som vår nærmeste nabo, sendte vi ut en utfordring til flere lokale lag og organisasjoner om en felles strand- og naturryddedag, forteller rådgiver ved avdeling Digernes, Amina Merzic.

 

Lokalt engasjement

Stettevik Sportsklubb, Norborg IL, Ravn IL, Brattvåg IL og Havgaprock var blant de som tok utfordringen på strak arm. Lagene har klart å skape dugnadsånd i bygdene og fått med seg lokalsamfunnet og næringslivet på en felles strand- og naturryddedag.

- En fantastisk innsats og naturen er fri for mange tonn med søppel, forteller Amina.

I nasjonalromantiske omgivelser på Haramsøy blir eng og fjøre ryddet til glede for de med både to og fire ben.

«Dette vil vi gjøre mer av»

Havgaprock, som årlig lager festival ytterst i havgapet på Ulla på Haramsøya, engasjerte hele lokalmiljøet på Nordøyane og sammen ryddet de over to tonn med søppel!

– Oppslutningen var stor, og både arrangører og lokalmiljø roser tiltaket. Når alle melder tilbake at de gjerne gjør det igjen, da kan vi kalle det en suksess, forteller rådgiver ved avdeling Brattvåg, Kristina Tharaldsen.

Tilsvarende rapport kommer fra de andre lagene, og blant annet Norborg IL som arrangerte storstilt ryddeaksjon i Søvik. Her stilte også lokalbefolkningen og skolen opp. Idrettslaget forteller at det var en kjekk dag med mye engasjement, både blant spillere, foreldre og lokalbefolkningen.

Barn og voksne var enige om at dette var en felles aktivitet og dugnad som de gjerne ville delta på flere ganger - sosialt ble det også!

Hverdagsaktivitet

Våre rådgivere snakker daglig med kundene sine om de ulike aspektene innen bærekraft, og selv om bærekraft er mye mer enn klima og miljø, er Amina og Kristina helt tydelige i sin oppfordring.

– Skal du ut og nyte av vår fantastiske natur? Ta med deg en pose, plukk søppel og kast det i egnet avfallssortering når du kommer hjem, sier de.

De oppfordrer oss alle til å gjøre dette til en naturlig hverdagsaktivitet, og på den måten bidra til at ditt lokalmiljø blir et hyggeligere sted å bo og vokse opp.

Kristina Tharaldsen og Amina Merzic jobber som rådgivere ved avdeling Brattvåg og Digernes. De er imponert over innsatsen i ryddedugnaden.

Sammen bygger vi en sterkere region

I Bankstudien 2022 (EPSI) kan vi lese at kundene vektlegger bedrifters engasjement ovenfor lokalsamfunnet enda mer enn tidligere.

– Som sparebank har vi et klart mål om å være en pådriver for bærekraftig utvikling, og vi har et sterkt engasjement for verdiskapende tiltak og aktivitet i regionen vår. Vi er derfor ekstra stolte og ydmyke når vi for andre året på rad blir kåret til den beste banken innen bærekraft, både innen privatmarkedet og bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør Trond Lars Nydal.

Resultatene i denne kategorien baserer seg på spørsmål om sosialt, økonomisk og miljømessig samfunnsansvar, samt engasjement for en bærekraftig utvikling.

– Dette er et resultat av at vi jobber målrettet med bærekraft og samfunnsansvar både i og utenfor banken, og det er gledelig med tilbakemeldinger på at kundene både legger merke til og verdsetter innsatsen vår. Bankene har en sentral rolle i omstillingsarbeidet samfunnet står overfor, og vi har en stor og viktig jobb foran oss også framover. Den tar vi på største alvor, avslutter administrerende direktør Trond Lars Nydal.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement