Gå til sbm.no
Administrerende direktør Robert Ervik. Foto: Ervik Havfiske

Landets største sverger til Sparebanken Møre:

Er med oss i tykt og tynt

Den unge direktøren i Norges største og ledende linebåtrederi mener Ervik ikke hadde eksistert uten Sparebanken Møre.

— Ervik Havfiske ville ikke blitt etablert uten lån fra banken til vår første båt i 1987, sier Robert Ervik (30) som for to år siden overtok roret i det som i dag er landets ledende linebåtrederi og blant de største når det kommer til fangstverdi.

Tett på banken 

Ervik Havfiske har vært kunde i Sparebanken Møre helt siden hans far Stig Ervik og Kjell Magne Ervik startet fiskerederiet.

— Sparebanken Møre er en lokal bank hvor det er kort vei til å være «tett på» banken. Så lenge Ervik har eksistert har Sparebanken Møre vist oss tillit, god service og rask oppfølging. Vi ser på banken som en viktig faktor for at Ervik har kunnet utvikle seg nasjonalt og internasjonalt, sier Robert om noen av grunnene til det langvarige kundeforhold til Nordvestlandets største næringslivsbank.

Høy bransjekompetanse og god medspiller for næringslivet

Dette er Ervikgruppa 

Robert styrer et internasjonalt konsern med åtte linefartøy, to krabbebåter, 20 datterselskap og 350 ansatte. De har en sterk forankring i lokalsamfunnet, er svært opptatt av miljø og bærekraft, innovative løsninger og digital utvikling. Alt for å forvalte verdier og ressurser på en best mulig måte.

– Vi er stolte av vårt opphav. Derfor er lokal verdiskaping og samfunnsutvikling viktig for oss, men vi er også opptatt av å kunne bidra regionalt og nasjonalt, sier Robert.

Lokale og globale

Drifta er administrert fra hovedkontoret på Stadlandet med kontorbaser på Falklandsøyene, New Zealand, Uruguay, Gibraltar og Reading utenfor London.

Gjennom egne selskaper i Ervikgruppa har de kontroll på store deler av verdikjeden med alt fra fiskeri, forsyningstjenester, vedlikehold, fiskesalg, forskning og utvikling, hotelldrift og regnskapsføring. Nå er forretningsområdet ytterligere utvidet med etableringen av et frittstående og etterlengtet treningssenter på Stadlandet.

Vi er tilgjengelig akkurat der du holder til

Jonny og Linda er rådgivere innen Sjømat, en bransjeavdeling på Næringsliv i Sparebanken Møre.

Bransjekunnskap 

Kunnskap skaper suksess og derfor er Sparebanken Møre opptatt av å ha kompetanse og kunnskap om både bransjen og hverdagen til sine næringslivskunder, akkurat der de holder til.

– Vi bruker banken og rådgiver mye i forhold til investering, lån og utvikling av selskapet. Vi opplever at både banken og rådgiver har god kompetanse og bransjekunnskap. Det gjør det lettere å formidle budskap, behov og få aksept og forståelse for våre valg og investeringer. For oss er det kjempeviktig å ha en bank og en samarbeidspartner som evner å bidra aktivt til at vi lykkes, mener Robert.

Viktige og gode produkter for Sjømat

Jakter stadige forbedringer 

Elisabeth Nytun Fredriksen, seniorrådgiver Næringsliv Søre Sunnmøre i Sparebanken Møre, er rådgiver for Ervikgruppa. Hun mener det gode og langvarige kundeforholdet er basert på god kommunikasjon og tillit.

— Ervikgruppa jakter stadig på forbedringer, nye innovative løsninger og har mange svært dyktige ansatte. De har stålkontroll, kvalitet i alle ledd og en tydelig sammenheng mellom strategi og drift. Med god struktur, oversikt som kommer til syne gjennom svært gode rapporter, og god forretningsførsel, så er det lett å finne gode løsninger i fellesskap, og vi trives godt i samme båt, sier Elisabeth.

Ta kontakt med oss

Rådgiver Elisabeth Nytun Fredriksen, her sammen med Geir Åge Flø. Foto: Tony Hall

I tykt og tynt 

Ifølge Robert har Sparebanken Møre alltid stått last og brast, og vært med rederiet i tykt og tynt. Det gir trygghet. Banken har også spilt en avgjørende rolle for at Ervik Havfiske har kunnet utvikle og bygge fartøy i inn- og utland.


Vi bidrar til at våre næringslivskunder lykkes

For å være en pådriver for skaperkraft må vi sette oss ekstra godt inn i hverdagen til våre næringslivskunder, akkurat der de holder til. For kunnskap skaper suksesser.

Se alt vi kan hjelpe deg og din bedrift med.

Flere artikler i kategorien Næringsliv