Gå til sbm.no
Kaare Wiik, fra Sparebanken Møre, gleder seg til å følge bedriftene som melder seg på GrønnArena Møre. Foto: Tony Hall

Tilbyr eiere av næringsbygg gratis hjelp:

Kan spare tid, energi og penger

Kraftsituasjonen i fylket er så anstrengt at Sparebanken Møre nå tilbyr eiere av næringsbygg et treårig program som kan gi en ENØK-gevinst på hele 25 prosent. Programmet gir unik kompetanse om energiøkonomisering (ENØK), nødvendigheten av energieffektivisering og alle fordelene.

Møre og Romsdal har det nest største kraftunderskuddet i landet. Og like rundt hjørnet står nye krav og direktiver om energieffektive bygg nærmest i kø.

GrønnArena Møre 

- Med programmet GrønnArena Møre vil vi i samarbeid med Energiråd AS hjelpe eiere av næringseiendommer å bli mer bærekraftige ved å få deres bygg mer energieffektive og redusere kostnader. Dette er et svært viktig arbeid for bedriftene å komme i gang med, og et godt bidrag for reduserte klimautslipp, sier assisterende banksjef Næringsliv, Kaare Bendixen Wiik i Sparebanken Møre.

Fordelene 

 Energieffektivisering vil gi næringsbygget ditt en bedre verdiutvikling, gjøre det mer attraktivt for utleie og gi det en høyst tiltrengt miljøgevinst i en tid med knapphet på energi. Dessuten vil du være i forkant av en rekke krav som kommer om energieffektive bygg og oppgradering.

Krav til energimerking innen 2030 

- EU-parlamentet vedtok i mars i fjor et direktiv om energiytelse som betyr oppgradering av eksisterende næringsbygg. Alle næringsbygg skal opp på minimum energimerke E i 2027, og energimerke D innen 2030. Samtidig vil bank, forsikring, investorer og leietakere stille krav til utleierne, sier Wiik.

Kraftkrise 

Rapporten «Kraftløftet» fra LO og NHO sier mye om den krisepregede kraftsituasjonen i fylket hvor vi bruker 50 prosent mer kraft enn vi produserer. Etterspørselen etter kraft vil øke voldsomt i Møre og Romsdal uten at det foreligger noen konkrete planer for hvordan kraftunderskuddet skal møtes.

Harald Lillebø, daglig leder i Energiråd AS, håper mange bedrifter benytter muligheten til å være med på GrønnArena Møre.

Mye å spare 

En ny forskningsrapport fra NTNU og Sintef, viser at det kan hentes ut 42 milliarder kWh med ENØK tiltak som å redusere unødig energibruk og ta i bruk spillvarme og lokale fornybare energikilder. Dette tilsvarer bygging av hele 3.400 vindmøller. Energiråd AS har gode erfaringer fra tilsvarende prosjekt, og en deltagelse i GrønnArena Møre vil gi målbare resultater for energieffektivisering.

Stor energigevinst 

- De aller fleste bedrifter har mye energibruk som kan reduseres uten at de er klar over det. Målet vårt er at deltagerbedriftene oppnår en gevinst på 25 prosent i løpet av programmets tre år, sier Harald J. Lillebø, daglig leder i Energiråd AS som er spesialister på blant annet energiledelse og energiøkonomisering.

Gjør jobben enklere 

Energiråds erfaringer fra tidligere prosjekter viser at en ENØK-gevinst på 25 prosent er et realistisk mål å oppnå på tre år.

- Gjennom GrønnArena Møre lærer man mer om hvordan energibruken kan effektiviseres, man får nyttige hjelpemidler som kan forenkle arbeidet, og man får hjelp til å finne konkrete løsninger for sitt eget bygg, som også inkludere søknad til støtteordninger  forteller Lillebø.  

Grønn Arena Møre har plass til 30 bedrifter som har næringseiendom. Man må ikke være kunde i Sparebanken Møre for å søke. I tillegg til de mange fordelene i programmet, vil hver enkelt bedrift få tilbud om gjennomgang av sitt bygg for å få avdekket målbare ENØK-tiltak.

- Vi er allerede langt på etterskudd med energieffektivisering så det haster å komme i gang med arbeidet. Samarbeid og kunnskapsdeling innad i bransjen blir viktig. Sparebanken Møre vil være en pådriver for bærekraft, og med GrønnArena Møre ønsker banken å gjøre noe mer enn bare å stille krav, sier Wiik.  

Hvem kan melde seg på?

  • Bedrifter som har næringsbygg, uavhengig av kundeforhold
  • Bedrifter som vil forplikte seg til et treårig løp med kompetansetreff i Ålesund 
  • Bedrifter som er villige til å utøve aktuelle ENØK-tiltak og gjøre investering møte tiltakene 

Fordelene ved å delta på GrønnArena Møre: 

  • Kompetanse og veiledning
  • Individuell gjennomgang
  • Støtteordninger 
  • Nettverksbygging
  • Langsiktig målsetting
  • Oppfølging 

Her kan du lese alt om programmet, formålet, fordelene og sende søknad om å delta innen 25.mars.

Flere artikler i kategorien Næringsliv