Gå til sbm.no

Ålesund-bedrifter i unikt prosjekt:

Skal gi unge fast jobb og Medvind

BRISK, Sparebanken Møre og AaFK lanserer et unikt prosjekt for å hjelpe unge som ikke er i jobb eller under utdanning. Nå inviterer de Ålesund-bedrifter til å være med på prosjekt Medvind.

– Vi ønsker å gi unge voksne mellom 18 og 30 år den medvinden de trenger for å komme ut i fast jobb, og at dette skjer i et nært samarbeide med bedrifter med stort hjerte og samfunnsengasjement, sier prosjektleder Heming Sand i BRISK.

Privat finansiering
Medvind henvender seg til næringslivet og privat finansering av det ideelle non-profitt-prosjektet. Det handler om å hjelpe en sårbar gruppe i samfunnet. Unge som av ulike årsaker går under radaren, og som har falt litt utenfor alle systemer.

Fast jobb
Målet er å få alle som deltar i Medvind ut i fast lønnet arbeid eller videre til utdanning. I første omgang er prosjektet tenkt å omfatte en gruppe på 24 unge mennesker, og Medvind skal være en brobygger mellom disse og næringslivet.

Få tilbud
– Tilbud til unge mennesker som har behov for litt ekstra hjelp for å komme seg ut i arbeid er blitt et knapphetsgode i Norge. Vi har en stor andel unge som i disse dager er på vei til uførepensjon. Dette vil forsterke seg nå under, og etter korona-krisa, sier Heming Sand om bakgrunnen for den unike inkluderingsdugnaden og arbeidsprosjektet som griper rett inn i mange av FNs bærekraftmål.

Hemning Sand i Brisk ser frem til å komme i gang med Medvind. et prosjekt som skal bidra til å få unge voksne mellom 18--30 ut igjen i fast jobb.

Sparebanken Møre
Sparebanken Møre har alt gitt prosjektet økonomisk støtte til å dekke oppstartskostnader, og vil også dekke kostnaden for flere av deltakerne. Nå ønsker BRISK, Sparebanken Møre og AaFK å få med seg flere samfunnsengasjerte bedrifter som samarbeidspartnere i Medvind for å hjelpe en gruppe unge voksne i motvind.

Hjertevarmt prosjekt 
– For oss i Sparebanken Møre er dette et samfunnsnyttig og hjertevarmt prosjekt som spesielt i disse tider treffer ei sårbar gruppe i samfunnet. I likhet med AaFK og BRISK har vi et sterkt ønske om å bidra positivt til samfunnet og skape et godt og trygt sted å leve og bo for alle, og da må vi få med de som faller utenfor, sier Linda Strømmen, banksjef for handel og tjenesteytende næring. Hun er overbevist om at mange av de solide bedriftene her i distriktet vil bidra og bli med som partnere.

Lav terskel
Medvind ønsker å få tak i deltakere som har falt litt utenfor alle systemer, som ikke er NAV-registrerte, som står utenfor skolesystemet, eller er uten oppfølging fra kommunen.

– Vi vet det er mange unge med «hull» i sin CV og som kanskje bor hjemme hos pårørende. I tillegg har vi en høy andel unge uføre i Norge som med den rette oppfølgingen kan komme helt eller delvis ut i arbeidslivet. Det er lav terskel for å ta kontakt med oss, sier Sand.

For oss i Sparebanken Møre er dette et samfunnsnyttig og hjertevarmt prosjekt som spesielt i disse tider treffer ei sårbar gruppe i samfunnet, sier Linda Strømmen, banksjef Handel og tjenesteytende næringer.

Sosialt og faglig
Hos Medvind vil du bli en del av et sosialt og faglig fellesskap sammen med andre unge voksne. I første fase vil du få opplæring og arbeidsoppgaver som passer for deg i AaFK og på Color Line Stadion. Når du er klar for neste steg, er målet at du enten er tilbake på skolebenken eller ute i jobb.

AaFK
Også i andre sammenhenger har AaFK og Color Line Stadion blitt brukt som arbeidsplass for tilrettelagt jobbtrening. Arrangements- og samfunnansvarlig i klubben, Kristin Herje Nørve, kan fortelle flere suksesshistorier om unge voksne som har kommet tilbake til arbeidslivet etter arbeidstrening i klubben.

Tror på Medvind 
– AaFK ønsker å hjelpe de som står utenfor. Vi tror Medvind kan være med på å endre hverdagen for mange, og vi tror timingen er god. Det er ekstra mange som faller utenfor på grunn av pandemien, sier Kristin Herje Nørve som har stor tro på prosjektet som er etablert av BRISK, Sparebanken Møre og AaFK.

Kristin Herje Nørve i AaFK gleder seg til å ta imot unge voksne på Color Line Stadion i første fase av prosjektet.

Solid erfaring
BRISK som har flere tiårs-erfaring med å få mennesker ut i arbeid, skal ha det daglige ansvaret for prosjektet med karriereveiledning, kvalifisering og oppfølging av de unge, og oppfølging av arbeidsgivere som vil være med og gi de unge en jobb i sin bedrift. Prosjekt Medvind går i første omgang over to år og er gratis for deltakerne.

Er du interessert i å være med som deltager eller bedrift? Her finner du mer info om prosjektet og kontaktpersoner.

I Medvind samarbeider flere partnere om å finne gode løsninger for å få unge voksne tilbake igjen i arbeid, og prosjektet treffer på flere av FNs bærekraftsmål.

Tekst og foto: SMP brand studio/ Håkon Longva Haram 

Flere artikler i kategorien Næringsliv