Gå til sbm.no
1. september feiret Løvenvold Theater 100 år - og vi fikk være med på feiringen. Banksjefene Andreas Ulvestad og Merete Wiig hadde med en gave på to millioner kroner som ble overrekt daglig leder Kathrine Synnes Finnskog.

Løvenvold Theater

Ærverdig 100-åring

Alle over en viss alder som har vokst opp i Ålesund, har et forhold til dette ærverdige kinoteatret fra 1923. Nå er det totalrenovert og snart klar for nyåpning.

Verneverdig tilpasset dagens behov
Under markeringen av Løvenvold Theaters 100-årsdag den 1. september, fortalte Kathrine Synnes Finnskog at restaureringen er et veldig spennende og kreativt prosjekt å jobbe med. Men ikke fritt for utfordringer. 

- Å skulle tilpasse et verneverdig bygg til en moderne kulturscene er utfordrende. Salen skal være en kulturscene både for kino, teater, show og forestillinger - og for et mangfold av målgrupper. Det er forskjellige lyd- og lyssystemer og lerret som skal heises opp og ned, publikum som skal sluses inn og ut, og universelle tilpasninger. Med andre ord; mange utfordringer som skal løses, men likevel et veldig spennende og morsomt prosjekt å jobbe med, fortalte Kathrine Synnes Finnskog og takket alle for jobben som var gjort.

En overraskende bursdagsgave
Til kakefesten kom Merete Wiig og Andreas Ulvestad fra Sparebanken Møre med en overraskelse til 100-åringen. 

– I 100 år har Løvenvold Theater vært en viktig del av byen sin kulturarv og historie. Vi har fulgt med på restaureringen og er virkelig imponert over jobben som er gjort. Vi er sikre på at Løvenvold Theater vil lykkes med å fylle bygget med kunst, kultur, liv og røre til glede for alle byens innbyggere.  Midlene vi gir til 100-åringen gjør det mulig å få på plass en kulturell infrastruktur slik at det går an å drive en teknisk moderne og trygg kulturscene, sa Merete da hun og Andreas overrakte gaven på to millioner kroner.

- For en bursdagsgave byen har fått! I ei tid der nære og inkluderende kulturopplevelser er viktigere enn noen gang, ønsker vi at 100-åringen skal bli et samlingssted for både små og store. Ikke minst til de som sjeldent benytter seg av slike tilbud, sa Kathrine Finnskog da hun takket for gaven.

Det er god plass mellom radene og myke seter i den restaurerte salen.

Viktig med et bredt kulturtilbud
Restaurering og gjenskaping av Løvenvold Theater kommer som en konsekvens av at sterke private aktører har samarbeidet. Linda Strømmen som er leder for avdeling Handel og tjenesteytende (herunder også kulturnæringen) i Sparebanken Møre, er begeistret. 

- Et godt kulturtilbud sikrer gode livsbetingelser og skaper arbeidsplasser. Løvenvold Theater blir et nytt tilskudd til et allerede rikt og variert kulturtilbud i Ålesund. Jeg oppfordrer alle til å bruke tilbudene som finnes. Alt fra barnefamilier til vennegrupper, pensjonister og næringsdrivende kan finne noe som passer dem.

Løvenvold Theater er et markant bygg sentralt i Ålesund sentrum.

Sound og Music og gjespetriks
Under overrekkingen av gaven delte Merete og Andreas egne minner fra kinobesøk på Løvenvold.

Merete fortalte om sine første kinobesøk som 5-6-åring, der hun sammen med moren var og så både Sound of Music og Mary Poppins. Senere i ungdomstiden var det en plass de gikk på søndager for å treffe kjentfolk.

Andreas hadde også mange gode minner fra kinoforestillinger på Løvenvold. Gjerne fra bakerste benk. Der lærte han «gjespetrikset» og er glad for at flere nå kan få trene på dette i den nyrestaurerte salen. Vet du ikke hva gjespetrikset er? Sjekk ut videoen??


TEFT - Sparebanken Møres samfunnsengasjement
Sparebankmodellen er 200 år gammel og er basert på troen om at fellesskapet står sterkere enn enkeltpersoner. Banken har et fellesskap med alle som bor og driver næringsvirksomhet her, og har et langsiktige mål om å styrke framtidig verdiskaping i regionen. 

Sparebanken Møre har to grupper eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Ifølge bankens utbyttepolitikk skal eierne likebehandles. Det betyr at ca. halvparten av overskuddet som deles ut, går tilbake til gode formål på Nordvestlandet. 

Disse utbyttemidlene gis til store og små prosjekt innen idrett, kultur, kunst, forskning og utdanning. Sunn bankdrift, dyktige medarbeidere og konkurransedyktige betingelser gjør at mange velger Sparebanken Møre som sin bankforbindelse, og gjør det mulig for oss å gi tilbake til lokalsamfunnet.

Les mer om bankens samfunnsengasjement her.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement