Gå til sbm.no

Et samfunn tuftet på frivillighet

Hvert år legges det ned over 142 000 årsverk med frivillig innsats i Norge. Felles for den frivillige innsatsen er bidraget til økt bolyst og engasjement i lokalsamfunnene. Dette er også helt essensielt for at næringslivet skal tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

– Innsatsen som legges ned av ildsjeler rundt om i hele regionen er en viktigere byggekloss for utviklingen av samfunn- og næringsliv enn mange kanskje tenker over, forteller leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Møre, Cecilie Myrstad.

Bare tenk hvor mange du treffer i hverdagen. Det første vi kommer på er ofte lag og organisasjoner, de som er trener for et håndball- eller fotballag. Men så har vi alle de som bidrar med noen timer i kafeen under kampdag, de som besøker eldre gjennom besøkstjenesten, de som tar telefonen til Kirkens SOS, de som strikker for et varmere samfunn med Kirkens Bymisjon, de som organiserer sosiale treff på barneskolen eller ungdomsskolen, de som har bidratt i vaksinasjonsarbeidet, frivillig branntjeneste og mange, mange flere. De aller fleste av oss deltar i samfunnsoppdraget gjennom å dele av vår tid til frivillig arbeid.

Formålet til en sparebank er å utvikle samfunnet gjennom sin forretningsdrift, blant annet ved å føre utbyttet tilbake til allmennyttige formål. I Sparebanken Møre går halvparten av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Banken støtter over 1200 ulike aktiviteter og initiativ hvert eneste år, i tillegg til de 120 lagene og organisasjonene som banken har faste avtaler med.

Tre av de mange lagene og organisasjonene som støttes av Sparebanken Møre er Aksla Vel i Ålesund, Lærlingan i Molde og Kristiansund Tennisklubb. De gjør alle en imponerende innsats i sine lokalsamfunn, og bidrar til å utvikle regionen vår på hver sin måte.

Aksla Vel under arbeid med en av de mange stiene på byfjellet Aksla i Ålesund.

Et byfjell for alle 
Etter nyttårsorkanen i 1991 ble byfjellet i Ålesund nærmest rasert. Orkanen markerte også starten for Aksla Vel. Frivillige fant sammen og ryddet fjellet. Siden den gang har initiativet vokst. I dag kan lokalbefolkningen glede seg over benker, gruslagte stier, grindløer og treningspark for å nevne noe. –  Det er en formidabel innsats som er lagt ned. Tidligere måtte man stort sett ta på seg gummistøvlene om man ville gå tur på Aksla, forteller Arnstein Eide i Aksla Vel. Sammen med flere andre frivillige har han sørget for det han mener må være et av Sunnmøres største utfartssteder. Og arbeidet fortsetter. De deler mange drømmer for fremtiden og det som allerede finnes må vedlikeholdes.

– Det er mye arbeid, men drivkraften er sterk. Hver dag ser vi folk i alle aldre som koser seg på byfjellet vårt. Uten støtten fra Sparebanken Møre hadde det ikke vært mulig. Det betyr egentlig være eller ikke være for oss 15 som holder på her oppe, forklarer Arnstein. Aksla Vel får også velfortjent støtte fra privatpersoner i området. Én gave varmet imidlertid litt ekstra rett før jul. 

– Det tikket inn en melding om to jenter som hadde 240 kroner til Aksla Vel. De hadde arrangert basar til inntekt for oss. Da dukket det opp en tåre eller to i øyekroken på flere av oss, forteller Arnstein.

Rolf Magnus og Hanna fra Lærlingan i godt samspill.

Primus motor for ungdommen
En fergetur unna finner vi musikk- og teatergruppen Lærlingan, og primus motor Rolf Magnus Orø. Han hadde jobbet flere år i teaterbransjen og så behovet for å inkludere ungdommen mer. Lærlingan ble derfor startet i regi av Teatret Vårt mens han jobbet der. Da Rolf Magnus skiftet jobb i 2012 fortsatte han likevel initiativet på frivillig basis. – Flere av de som har vært innom oss i Lærlingan er profesjonelle musikere i dag. Som Knut Marius Djupvik. Kontakten holder vi vedlike og slik fortsetter Lærlingan å utvikle seg. De unge «Jyplingan» lærer av Lærlingan, og Lærlingan lærer av «Gamlingan», forklarer Rolf Magnus. Lærlingan inviterer nemlig tidligere medlemmer til å bidra inn mot konserter og andre anledninger. Slik fortsetter delingen av kunnskap og erfaringer. Sammen utvikler de hverandres talenter og sørger for et unikt kulturelt tilbud for ungdom i Molde og omegn. – Et år spilte vi på Molde Jazzfestival og der var banksjefen tilstede. Etter konserten kom han bort og spurte om de ikke kunne få lov til å være hovedsponsor. Det ble starten på et langt samarbeid, og uten banken hadde ikke det vært mulig for oss å drive slik vi gjør i dag, sier Rolf Magnus.

Kristiansund Tennisklubb ved åpning av nytt klubbhus høsten 2021.

Gjør tennissporten tilgjengelig for flere 
Et stykke lenger nord ligger Kristiansund Tennisklubb. En klubb som har fått nasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med å gjøre tennis mer tilgjengelig for alle. De tilbyr blant annet gratis treninger for alle barn mellom seks og tolv år. 

– Tennis er kjent for å være en dyr sport, men vi i Kristiansund Tennisklubb jobber kontinuerlig for å gjøre sporten mer tilgjengelig. Da vi åpnet det nye klubbhuset vårt i sommer fikk alle medlemmer et adgangskort som gjør at de har tilgang til huset 24 timer i døgnet hver eneste dag. Der samles unge og gamle enten de vil se en tennis- eller fotballkamp på TV – eller bare ta en kaffe, forklarer Kjetil Johnsen. Tiltakene har ikke gått ubemerket hen. Den utviklingen de har skapt i fellesskap har blitt lagt merke til på høyeste hold, i Norges Tennisforbund. – Vi hadde ikke kunne gjort det vi gjør uten samspillet med Sparebanken Møre. Det er helt makeløst, forklarer Kjetil. 


Et løft for frivillig arbeid
 
I 2022 markeres frivillig arbeid gjennom hele året og i Møre og Romsdal vil dette markeres spesielt fra 6 - 12. juni i regi av fylket. Vi i Sparebanken Møre heier på alle som deler av sin tid for å bygge sterke lokalsamfunn. De som inspirerer, motiverer, inkluderer og hjelper andre. Frivillig arbeid står sterkt i regionen vår og det er vi stolte av. Derfor fortsetter våre bidrag, også i fremtiden.

Ønsker du å bidra til å hedre noen som gjør en forskjell i ditt lokalsamfunn? Vi er på jakt etter gode historier som vi kan fortelle videre om. Historier som inspirerer og bygger stolthet. Tips oss gjerne om aktiviteter, organisasjoner og mennesker som bidrar til å gjøre andre glad. Vi kaller det deleglede.

Gi oss ditt tips på sbm.no/deleglede

 

 

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement