Gå til sbm.no
Driftssjef i Folkeinvest.no Andreas Brunvoll.– Målet vårt er å gi alle muligheten til å delta i verdiskapingen, som gründer, investor eller heiagjeng. Vi legger til rette for at du kan investere i det du tror på, sier driftssjef i Folkeinvest.no Andreas Brunvoll.

Kilde til egenkapital:

Folkefinansiering skyter i været

Folkefinansiering, ofte omtalt som Crowdfunding, seiler opp som en stadig mer aktuell kilde til egenkapital for norsk næringsliv.

Markedet i Norge er fortsatt ganske lite, men interessen har skutt i været de siste årene. Markedet doblet seg fra 2019 til 2020 fra 442 millioner til 892 millioner.

Norsk bank-ID
Folkeinvest.no er en av aktørene som har spesialisert seg på aksjebasert folkefinansiering. Virksomheten er regulert av Finanstilsynet og selskapet fikk konsesjon som verdipapirforetak i 2019. Her kan alle med en norsk BankID registrere en investorprofil og få anledning til å lese seg opp på ulike investeringsmuligheter.

– Målet vårt er å gi alle muligheten til å delta i verdiskapingen, som gründer, investor eller heiagjeng. Vi legger til rette for at du kan investere i det du tror på, sier driftssjef i Folkeinvest.no Andreas Brunvoll.

Bedre kapitaltilgang
Det tradisjonelle kapitalmarkedet var dysfunksjonelt og lite demokratisk, mente gründerne av Folkeinvest. Dysfunksjonelt fordi risikokapitalen ikke nødvendigvis flyter dit den trengs mest. Lite demokratisk for det tradisjonelt er forbeholdt relativt få kapitalsterke å få anledning til å investere.

–  Langt flere bedrifter og ideer kunne ha vært gjort verdifulle og ikke minst økonomisk bærekraftige om man hadde hatt tilgang på kapital, mener Brunvoll.

Bratt investorvekst
Det digitale verdipapirforetaket har i skrivende stund 33 000 registrerte investorer. Spesielt det siste året har Folkeinvest hatt en bratt vekst av investorer. I 2021 ble 330 millioner kroner hentet gjennom Folkeinvest.no fordelt på 53 emisjoner. Folkeinvestorene er fra alle landets kommuner, alle aldersgrupper er representert, 21 prosent er kvinner og hver investor investerte i snitt 21 000 kroner.

– Dette vitner om generell sterk interesse for hvilke selskap vi ønsker oss i morgendagens næringsliv. Kanskje er det spesielt muligheten til å investere små beløp som trekker folk flest, sier Andreas Brunvoll. 

Må sikre 30 prosent
Alle selskaper og deres investeringstilbud blir grundig sjekket, og prosessen må gjennom flere faser før tegningsvinduet åpnes for folkeinvestorene. Før kampanjen åpnes for folke flest, kreves det at det kapitalsøkende selskapet gjennom eget nettverk, sikrer minst 30 prosent av det minste kapitalbehovet selskapet har satt for emisjonen. Dette er gjerne investorer som kjenner både bransjen og selskapet, og derigjennom er med på å validere gründerne, forretningsideen, verdsettelsen og investeringstidspunktet.

Kampanje og markedsføring
– Når 30 prosent er sikret, avtaler vi et tidspunkt for når kampanjen blir publisert og gjøres lesbar og tilgjengelig for alle på folkeinvest.no. Det gir i seg selv stor oppmerksomhet rundt både investeringstilbudet og selskapet, men for å lykkes er det viktig å ha planlagt en god kampanje og gode markedsføringsaktiviteter for størst mulig oppmerksomhet og synlighet, sier Andreas Brunvoll.

Minsteinvestering
Folkeinvest har spisset sin virksomhet mot plassering av emisjoner under 50 millioner kroner. Minsteinvesteringen skal være mindre enn 5 000 kroner - for at folk flest skal ha muligheten til å delta. Desto lavere minsteinvestering, desto flere aksjonærer, statistisk sett.

Åpent og transparent
– Alt er åpent, og alt er transparent når investeringstilbudet publiseres på folkeinvest.no. Alle investorer får lik informasjon til lik tid. Alle brukerne av plattformen har tilgang til et diskusjonsforum der potensielle interessenter av ditt selskap kan stille deg oppfølgingsspørsmål i forhold til den informasjonen du har publisert om investeringstilbudet ditt, forteller Brunvoll.

Her kan du lese mer om Folkeinvest.

Les også om Inseanergy som trengte kapital og hentet inn 30 millioner kroner gjennom aksjebasert folkeinvestering i Crowdfunding-selskapet Folkeinvest.no.PS: I løpet av tredje kvartal i 2021 puttet nordmenn en halv milliard kroner i ulike folkefinansierte prosjekter og selskaper. Det resulterte i rekord både for bransjen og de aksjebaserte plattformene, ifølge Finansavisen.


De vanligste
Det finns mange typer Crowdfunding. Dette er de vanligste formene:

  • Donasjon – gi beløp uten motytelse.
  • Belønning – gi beløp og motta en belønning
  • Aksjer – gi beløp og motta aksjer
  • Lån – lån bort penger mot avkastning over tid; person til person (P2P) og person til bedrift (P2B)


Folkeinvest var en av flere gode og svært relevante foredragsholdere som nylig holdt innlegg for årets deltagere i Næringsteft. Næringsteft er en kompetansereise og konkurranse for grundere på Nordvestlandet i regi av Sparebanken Møre. 

Alle deltagerne går nå gjennom en innholdsrik kompetansereise for å øke kunnskapen om finansieringskilder, økosystemet for grundere, bærekraft i eget selskap, selskapsetablering, juss og HR tema, forretningsplan og kommunikasjon og pitchetrening. 10. mars 2022 kåres en vinner under årets Børs og Bacalao der finalen i Næringsteft en del av programmet. Vinneren av Næringsteft får en million kroner til å videreutvikle sin forretningside i tillegg til en rekke andre nyttige premier. Les mer om Næringsteft her. 

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement