Gå til sbm.no
Fra venstre: Roland Mauseth, Ingvill Berg, Tore Vevang, Grete Kanck Lorentzen, Liv Bente Nyheim, Christina Reitan, Kjell Neergaard, Olaug Haugen. Foto: André T. Ormset-Paredes

Newton Møre Kristiansund

Gir 5 millioner til etablering av Newton-rom i Kristiansund

Newton-rommet som skal etableres på Campus Kristiansund, skal bli en ny og moderne undervisningsarena som vil gi barn og unge en morsom og interessant opplevelse av realfag tidlig i utdanningsløpet.

Sparebanken Møre offentliggjorde tildelingen på 5 million kroner til etablering av Newton-rommet sammen med ordfører Kjell Neergaard på tomten til Campus Kristiansund denne uken.

- Fremtiden vår ligger i hendene på de unge og vi ser at realfagskompetanse blir viktigere og viktigere innen stadig flere fagområder. Vi er derfor glade for å kunne bidra til at dette blir en realitet. Vi håper at etableringen av et Newton-rom i Kristiansund vil øke interessen for realfag blant barn og unge, sier banksjef i Sparebanken Møre, Tore Vevang.

Newton-rommet skal holde til på Campus i Kristiansund og skal etter planen være i full drift fra høsten 2024. Kristiansund kommune er driftsansvarlig for rommet og Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2023 gått inn med midler til å jobbe fram prosjektet, og gir i tillegg 1,5 millioner kroner til etableringen i 2024.

Newton-rommet blir en ressurs både for barn og unge, så vel som ansatte i undervisningssektoren på Nordmøre. Sparebanken Møre har bidratt med 5 millioner kroner for å fullfinansiere etableringen av rommet.

Mer enn bare et godt utstyrt rom

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet og teknologisk undervisningsrom med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Målgruppen er barn og unge gjennom læreplanbasert undervisning i skoletiden. Det finnes i dag snart 40 Newtonrom i Norge, der alle er selveide, selvdrevne enheter.

- Realfagsundervisninga kan oppleves teoretisk og tung for mange elever. Gjennom et Newton-rom kan elevene få se hvordan ting fungerer. Det blir ikke bare ord eller bilder i en bok. Realfagene blir noe de kan ta på, lukte, se og høre, forteller Liv Bente Nyheim, som er prosjektleder for Newtonrom i Kristiansund kommune.  


Samarbeid mellom næringsliv, fylke og kommune

Newton-rommene i Norge eies og driftes lokalt av kommuner. Ofte i samarbeid med fylkeskommuner og næringsliv. Sparebanken Møre går nå inn med 5 millioner kroner for å realisere byggingen og for å dekke investeringskostnadene. Kristiansund kommune er driftsansvarlig for rommet.

- Opplevelsen for barna blir komplett når et nettverket av kommuner, Newton-rom og Newton-lærere arbeider sammen for at barn og unge skal oppleve engasjement, praktisk arbeid og mestring med realfagene, forteller Nyheim. 

Tore Vevang, Banksjef i Sparebanken Møre er imponert over det som nå skjer med Campus Kristiansund. - Med etableringen av Newton-rommet åpner vi bygget også for de yngste, sier han.

Skal fylle Campus Kristiansund med aktivitet

Newton-rommet vil ha en sentral beliggenhet på campus. I tillegg til å tilby kommunens skoler læreplanbasert undervisning, åpner flere Newton-rom for aktiviteter i fritid og ferie. Dette kan for eksempel være sommerskole, forskerkurs, kodekvelder og kurs for lærere.

- Den daglige bruken og slik flerbruk, vil bidra til å fylle både Newton-rommet og Campus Kristiansund med positive aktiviteter for barn og unge. I Sparebanken Møre er vi opptatt av å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet, og det er derfor viktig for oss å kunne være med å realisere Newton-rommet her i Kristiansund, sier Vevang. 

Campus Kristiansund ligger sentralt i Kristiansund sentrum og blir en ressurs for hele byen og regionen rundt.

Dette er Newton-konseptet

Newton-konseptet er et helhetlig system for langsiktig realfagssatsing i skolen. Gjennom Newton får elevene tilgang til praktisk realfagsundervisning i tråd med gjeldende læreplan.

Undervisningen skjer i egne Newton-rom som er tilpasset behovene i hver enkelt kommune, og som samtidig har tilgang til alle de øvrige modulene som er utviklet innen bærekraft, natur- og realfag. Newton blir en del av kommunen sin ordinære skoledrift, og Newton-lærerne er ansatt i kommunen. Newton-nettverket blir driftet av en sentral Newton-administrasjon som gir nær oppfølging, opplæring og kompetanseheving gjennom årlige kurs og samlinger.

Newton er støttet av Utdanningsdirektoratet og konsepteier er den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia. For å kunne forvalte Newton-konseptet lokalt i sin kommune, må eieren av Newton-rommet ha en gyldig Newton-avtale med konsepteier FIRST Scandinavia.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement