Gå til sbm.no
Tre glade ungdommer på ei fotballtribune.Vetle Nevstad (f.v.), Gerda Vattøy Riise og Brage Skodjevåg Bø er med og deler ut Sparebanken Møres samfunnsutbytte.

15-åringene engasjerer seg

Hva er oppskriften på en god dag?

Mental helse er ikke alltid noe det prates så mye om, men vi vet som regel hva vi liker å gjøre for å ha det bra. Vetle, Gerda og Brage er tre av 15-åringene som skal dele ut samfunnsutbytte til tre organisasjoner som jobber for å lete fram smilet og latteren.

– Det som skjer er at årets 15-åringer får 300 kroner hver fra vårt samfunnsutbytte, som de skal gi videre. Vi har valgt ut tre organisasjoner, som alle jobber for bedre mental helse blant barn og unge; Sykehusklovnene, Røde Kors - Ferie for alle, og Mental Helse Ungdom, forteller banksjef i Sparebanken Møre, Ellen Kvalsund.

Over 500 banksjefer sprer glede
Idéen om å gjøre årets konfirmantkull til banksjefer ble først utprøvd i 2021. Over 500 tenåringer født i 2006 gikk inn på nettsiden til Sparebanken Møre og ga "sine" 300 kroner videre til en av de tre organisasjonene. 

– I år håper vi at enda flere skal oppdage at de har en reell mulighet til å påvirke resultatet. Under overskriften «Sammen gir vi tilbake» ønsker vi å gi 15-åringene et innblikk i Sparebanken Møres samfunnsansvar, samtidig som de får gleden av å gi videre til noen som gjør en imponerende innsats for barn og unge på Nordvestlandet, forteller Ellen Kvalsund.

Her kan du lese om de tre organisasjonene

Banksjef i Ulstein, Ellen Kvalsund oppmuntrer 07'ere til å gå inn på sbm.no/07 og gi videre 300 kroner.

Tre av ungdommene som får være banksjef for en dag er Vetle Nevstad, Gerda Vattøy Riise og Brage Skodjevåg Bø fra Ulsteinvik. De synes det er fint å få være med å gi videre. Alle tre er enige om at de tre organisasjonene gjør en fin jobb, men de er likevel veldig bestemt på hvem de ville gi "sine" 300 kroner videre til. 

En frivillig organisasjon er avhengig av økonomisk støtte for å kunne drive med arbeidet sitt. 15-åringene ramser opp kakelotteri, kiosksalg, medlemsavgift, pantelotteri og salg av drakter med logo som kjente inntektskilder.  

- Hvis mange 15 åringer går inn på sbm.no/07 og gir videre sine 300 kroner, kan dette faktisk bli en ganske stor sum til slutt, sier Ellen Kvalsund.

Gi det videre
Det er mange måter vi kan være med å utgjøre er positiv forskjell for nærmiljøet vårt. Gjennom det veldig populære valgfaget "Innsats for andre" på Ulstein Ungdomsskule, har Vetle og Brage gitt videre av sin egen kompetanse. På Datakafe får de hjelpe eldre med bruk av tekniske hjelpemidler som PC og telefon - noe ungdommene er rågode på! 

- Det har vært både kjekt og lærerikt, forteller Vetle. - De som har vært innom kafeen har vært veldig takknemlig for hjelpa.

Ei god uke
Både Ferie for alle, Mental Helse og Sykehusklovnene jobber på hver sine måter for at vi skal ha det litt bedre. Gerda, Vetle og Brage er selv veldig klar på hva som må til for at uka skal bli bra. 

- Jeg liker å tegne. Det gjør meg glad, sier Gerda, og prøver å legge inn tid til tegning mellom fotballtreninger og skole og andre faste gjøremål. Vetle forteller om trenings-avtalen han har med moren. 

- Det er kjekt. Av og til er det jeg som er pådriver og av og til er det hun som må motivere meg. Gitarspilling har det blitt mindre av i det siste, kanskje fordi motivasjonen ikke er helt på topp. 

Brage derimot, fyller uka med musikk fordi han får energi av mestringsfølelsen det skaper; piano, euphonium, gitar og ukulele. – Nei da, det er IKKE stress å være med i tre korps, smiler Brage.

De tre ungdommene har kjent hverandre hele livet. De er trygge på hverandre og har det kjekt i lag. Men ikke alle dager er like gode. 

- Vi kan snakke om tema rundt mental helse i klassetimen, men det er ikke alltid så lett, sier Gerda. De tre er enige at å henge sammen med venner gjør hverdagen bra.

Gerda Vattøy Riise liker godt å tegne.

Halve overskuddet går til samfunnet
– Når Sparebanken Møre drives godt og får gode overskudd, betaler vi ut samfunnsutbytte til lokalsamfunnet. Banken sin rolle er å være en pådriver for utvikling i regionen og halvparten av vårt overskudd skal tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom å være banksjef for en dag får 15-åringene kjenne på gleden av å gi videre til organisasjoner eller prosjekt som bidrar til at mange får det bedre, forteller Kvalsund. 

Alle ungdommer i nærområdet, som er født i 2007, blir nå invitert til å være med på dette opplegget.

Sikret 50 000 kr
De tre organisasjonene er allerede sikret 50 000 kroner hver fra banken. Så blir det opp til ungdommene å plusse på ytterligere til den kandidaten som den enkelte «banksjefen» velger.

  • Røde Kors – Ferie for alle tilbyr familier og ungdommer gode opplevelser de ellers ikke ville hatt mulighet til
  • Sykehusklovnene er kort og godt verdens beste reseptfrie medisin 
  • Mental Helse Ungdom, med TEFT-stipendvinner Oskar F. Sandanger i spissen, står bak den underholdende YouTube-serien «Føler’n»


Her kan alle født i 2007 stemme fram til og med 1. juni

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement