Gå til sbm.no
En fornøyd trio; Elisabeth Blomvik, Trond Nydal og Terje Krøvel i Sparebanken Møre. Foto: Marius Beck Dahle

Fornøyde og lojale kunder

I toppsjiktet nasjonalt

EPSIs nasjonale bankundersøkelse viser at Sparebanken Møre ligger i toppen når det gjelder fornøyde kunder. Banken ligger på en sterk fjerdeplass både i person- og i bedriftskundemarkedet.

Resultatene fra årets bankundersøkelse er inspirerende, og vi er kjempefornøyde med å klatre fra en niendeplass i fjor til topp fire i år. Til tross for tiden vi er inne i med økonomisk usikkerhet og økte kostnader, viser resultatet at vi klarer å kommunisere godt og gir personlig og tilpasset rådgiving til kundene våre. De verdsetter personlig kontakt, noe som kanskje er ekstra viktig i tider som dette, sier Elisabeth Blomvik, leder for Divisjon personmarked i Sparebanken Møre.

Blomvik forteller videre at Sparebanken i første halvår av 2023 fikk en sterk økning i antall privatkunder, noe de ser på som et godt signal på at banken er konkurransedyktig.

Undersøkelsen viser også at flere kunder vurderer å bytte bank. I Sparebanken Møre er det motsatt.

- Det er positivt at andelen kunder som vurderer å bytte banke er så lav og at den i tillegg har blitt redusert fra i fjor er svært gledelig, sier Blomvik.

EPSI-undersøkelsen for privatmarkedet viser bl.a. at Sparebanken Møre er:

  • Toppscore på Image. Kundene opplever at banken viser oppriktig interesse for kundene sine, tar samfunnsansvar, er enkel å forholde seg til og er pålitelig
  • Toppscore på bærekraft. Kundene opplever at Sparebanken Møre tar samfunnsansvar både sosialt, økonomisk og miljømessig. Samtidig sier de at banken lykkes finansielt uten at det går på bekostning av sosiale eller økonomiske faktorer. Banken scorer også best på at en engasjerer seg og setter i gang tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner - og at banken tar miljøansvar i sin daglige drift.
  • Kundene rangerer Sparebanken Møre som nr. 3 når det gjelder deres forventninger til tjenester, løsninger og service. Her viser kundene at de er veldig fornøyde med oppfølging, relevant rådgiving og informasjon om endringer.
  • Nr. 3 på produktkvalitet. Sparebanken Møre oppleves å ha meget god kvalitet på bl.a. rådgivning, nettbank og mobilbank.

- Resultatene fra årets bankundersøkelse er inspirerende, forteller Elisabeth Blomvik, leder for Divisjon personmarked i Sparebanken Møre.

Relevant sparringpartner for næringslivet
Ifølge undersøkelsen opplever bedrifter at et sterkt samarbeid med banken er avgjørende, og næringslivskundene sier de er opptatt av personlig kontakt, at banken er proaktiv og at den har relevant bransjekompetanse. 

– De gode tilbakemeldingene er gledelige! De vitner om at måten vi samarbeider med kundene på gir merverdi. Vi har en klar strategi om å være tett på og gi tilpasset rådgivning. Det å identifisere løsninger tilpasset bedriften og bransjen de opererer i, er det vi hele tiden strekker oss mot, sier Terje Krøvel, leder for Divisjon næringsliv i Sparebanken Møre. 

Krøvel opplever at Sparebanken Møre har hatt en god volumvekst innenfor Næringslivsmarkedet de siste årene, og ser det som en tydelig bekreftelse på at dette er noe kundene setter pris på.

EPSI-undersøkelsen for bedriftsmarkedet viser bl.a. at Sparebanken Møre er:

  • Toppscore på Image. Ifølge kundene viser Sparebanken Møre oppriktig interesse for kundene sine, tar samfunnsansvar, er enkel å forholde seg til og er pålitelig
  • Nr. 2 på produktkvalitet. Her er kundene veldig fornøyd med rådgivning, nettbank og mobilbank.
  • Sparebanken Møre oppleves av kundene å være best i bransjen på å kommunisere renteøkningene på en god måte.
  • Nr. 2 på Enkelhet. Sparebanken Møre har løsninger som gjør det enkelt for bedriftene å bruke de digitale løsningene, få oversikt over bedriftens økonomi og er enkle å komme i kontakt med.
  • Best på kundeservicesenter. Kundene rangerer Sparebanken Møres kundesenter på topp i bransjen.
  • Toppscore på bærekraft, og hele 5 poeng over nr. 2. Kundene opplever at Sparebanken Møre tar samfunnsansvar både sosialt, økonomisk og miljømessig. Samtidig sier de at banken lykkes finansielt uten at det går på bekostning av sosiale eller økonomiske faktorer. Banken scorer også best på at en engasjerer seg og setter i gang tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner - og at banken tar miljøansvar i sin daglige drift.

- Vi har en klar strategi om å være tett på og gi tilpasset rådgivning. Det å identifisere løsninger tilpasset bedriften og bransjen de opererer i, er det vi hele tiden strekker oss mot, sier Terje Krøvel, leder for Divisjon næringsliv i Sparebanken Møre.

Vurderes høyest på EPSIs bærekraftindeks
På de tre spørsmålene om å ta samfunnsansvar sosialt, miljømessig og økonomisk som utgjør EPSIs bærekraftindeks, scorer Sparebanken Møre høyest av alle bankene i undersøkelsen – for tredje året på rad. Bransjesnittet er på 61,7 og Sparebanken Møre scorer 77,0 poeng. En økning fra i fjor på 3,1 poeng.


Om årets EPSI-undersøkelse

EPSI har gjennomført årlige bankundersøkelser siden 2003. Årets måling plasserer Sparebanken Møre på fjerdeplass i den nasjonale målingen, både for privat- og næringslivskunder.

Det er gjennomført drøyt 6000 dybdeintervjuer med privat- og bedriftskunder rundt om i Norge, og med det er målingen større og bredere enn noen gang før. Kundenes tilfredshet med bankene i Norge har lagt på et stabilt nivå i mange år. Årets måling avdekker et tydelig fall i kundetilfredsheten, og kundene er jevnt over mindre fornøyde enn på lenge. Kundelojaliteten i bankbransjen er også svekket og det er flere som nå svarer at de vurderer å bytte hovedbank. 

Er du nysgjerrig på hva Sparebanken Møre kan tilby deg som kunde? Les mer her.

Er du nysgjerrig på Sparebanken Møres ulike bransjeavdelinger? Les mer her.

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement