Gå til sbm.no
Fra venstre Jorun Bøyum, klinikksjef ved Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering, Roar Strandmann, tidligere kreftpasient, Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre, Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen og Øyvind Bakke, adm. direktør i Helse Møre og Romsdal, etter overrekkelsen av gaven fra banken på en pressekonferanse torsdag.

Sparebanken Møre overrasker med

Millioner til kreftsenter

Sparebanken Møre bidrar med hele ti millioner kroner i gave til bygging av Vardesenteret Møre og Romsdal. Dette er tidenes største gave til Kreftforeningen i fylket.

– Med senteret får fylket vårt et fullverdig krefttilbud. Det er helt fantastisk at vi nå snart kan sette spaden i jorda, sier en av pådriverne for senteret, klinikksjef ved Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal, Jorun Bøyum.

Vardesenteret skal kort fortalt være et mestringssenter for kreftpasienter som er eller har vært under behandling, men også for pårørende og etterlatte.

Bygger nytt bygg
Vardesenteret Møre og Romsdal er et unikt samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF og Kreftforeningen. Kontrakten ble signert i mars i år, og nå åtte måneder senere, har Sparebanken Møre sikret fullfinansiering av senteret.

– Dette er så fantastisk! Vi er så glade for dette bidraget fra Sparebanken Møre, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. – Vi har blitt møtt med åpne armer og positivitet fra alle hold under hele prosessen med å etablere nytt Vardesenteret. Men denne gaven overgår alt vi har kunne drømt og håpet på. 

Byggestart for Vardesenteret er januar 2023. Bygget som skal opp mellom Kreftbygget og Åse hotell, blir 126 kvadratmeter stort og vil ha alt på ei flate.

Viktig for regionen 

– Som sparebank er vi svært opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet og befolkningen. Vi kan ikke tenke oss noen bedre måte å gjøre det på, enn å støtte opp om byggingen av Vardesenteret. Tilbudet treffer bredt, og er noe alle kreftrammede og pårørende i regionen vår kan benytte seg av, sier Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre. 

– Vi har tidligere bidratt til at Helse Møre og Romsdal kunne gå til anskaffelse av en PET-skanner ved sykehuset i Ålesund, og gaven til et Vardesenter er en naturlig oppfølging. Dette vil være et unikt og viktig tilbud til pasienter og pårørende i hele fylket. Det vil gi kreftpasienter et helhetlig og fullverdig behandlingstilbud, sier Nydal om Sparebanken Møres engasjement.

Klinikksjef Jorun Bøyum og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, mottok gaven fra banken på en pressekonferanse torsdag.

Jorun Bøyum, klinikksjef ved Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering, syntes at dette var en stor dag og virkelig verd å feire.

1 700 nye krefttilfeller årlig
4 000 pasienter får kreftbehandling i Møre og Romsdal. Årlig er det 1 700 nye krefttilfeller i fylket. Vardesenteret skal være et sted å komme innom, en møteplass for uformelle samtaler, men også et sted for å få informasjon, råd og veiledning om egen situasjon. Fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, psykososial støtte og rehabilitering og mestring er de fire pilarene som Vardesentertilbudet er bygget på. Alle tilbud og aktiviteter er gratis.

Kompetansearena for kommunene
Vardesenteret er et lavterskeltilbud først og fremst for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Men Helse Møre og Romsdal og Kreftforeningen ønsker også å bruke arenaen til et enda bedre samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. Vardesenteret skal være et sted hvor kommunenes kreftkoordinatorer og andre helsepersonell kan få dele erfaringer og hente kompetanse.

Poliklinikk for seneffekter etter kreftbehandling vil etterhvert etableres i Vardesenteret Møre og Romsdal

Petter Spolén er markedsrådgiver i Kreftforeningen og aktiv i arbeidet med å samle inn midler til realiseringen av Vardesenter Møre og Romsdal.

Byggestart for Vardesenteret er januar 2023. Bygget som skal opp mellom Kreftbygget og Åse hotell, blir 126 kvadratmeter stort og vil ha alt på ei flate.


Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement