Gå til sbm.no

Damene Først

Optimister i medvind

Selv i krevende tider finnes lyspunkter, gode ideer som blir til knallbra prosjekter som skaper både optimisme og medvind.

To slike prosjekter er nettopp Optimist og Medvind. Hvordan de to prosjektene ble til skal banksjef Linda Strømmen i Sparebanken Møre og Hilde Nøring, Konsernleder Økonomi og Finans i Brisk AS, snakke om på Damene Først 23. september.

Kulturprosjektet
– Vi fikk en god ide i banken, og jeg skal fortelle om bankens initiativ, engasjement og ringvirkninger av Optimist. Optimist er et musikkprosjektet hvor en lang rekke artister og kulturarbeidere fra Møre og Romsdal medvirket for å skape oppmerksomhet om kulturbransjen som stoppet helt opp da landet ble stengt ned i mars i fjor, forteller Linda som er banksjef for avdeling Handel og tjenesteytende i Sparebanken Møre.

Begeistring
Prosjektet Optimist bidro til inntektsgivende arbeid for en gruppe og bransje som ble og fortsatt er hardt rammet av koronatiltakene. Optimistvideoen skapte samtidig stor begeistring og optimisme i lokalsamfunn i hele fylket. Prosjektet fikk også stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt gjennom bred deling av videoen i sosiale medier. 


Hilde Nøring, Konsernleder Økonomi og Finans i Brisk har vært med som fødselshjelper for Medvind prosjektet.

Medvind
Hilde Nøring i arbeids- og inkluderingsbedriften Brisk, vil dele sine erfaringer om Medvind, et unikt prosjekt for å hjelpe unge som ikke er i jobb eller under utdanning, tilbake til arbeidslivet eller skolebenken. Dette er unge som faller utenfor tilbudet fra det offentlige. Medvind er også et prosjekt hvor Sparebanken Møre har gått inn med ressurser, midler og et stort engasjement.

Mangfold skaper muligheter 
I Brisk er det mange forskjellige tiltak og aktiviteter som alle skal bidra til å få voksne tilbake i arbeidet fordi de på en eller annen måte har ramlet utenfor.

Hilde har vært fødselshjelper til ett at disse prosjektene, - og barnet heter MEDVIND. Dette er blitt et samarbeidsprosjekt mellom flere bedrifter fra lokalt næringsliv, - med Brisk, AaFK og Sparebanken Møre som prosjektmotor. Medvind bidrar til at ikke bare unge enkeltindivider, men også deres familier får det bedre. Det gleder jeg til å kunne fortelle mer om på Damene Først, sier Hilde.

Linda Strømmen og Hilde Nøring, til vanlig banksjef i Sparebanken Møre og konsernleder Økonomi og finans i Brisk, tar i et tak sammen med deltagerne i Medvind for å bli bedre kjent og vise at vi står sammen. Foto: Brisk

Gode ideer og rette ressurser
Det handler om enkeltpersoner som har en god ide og som får med seg de rette ressursene til å skape noe unikt som gir optimisme og medvind for mange. Samarbeide er viktig for å oppnå noe og skape endring. Når vi er rause, inkluderende og positive så skaper vi sammen et bedre samfunn å bo i, sier Linda.

Skaperglede gir verdiskaping
Sparebanken Møre har som mål å være den fremste pådriveren for skaperglede og verdiskaping på Nordvestlandet. Banken bidrar derfor på mange fronter, felt og flater for å stimulere til dette, og med det skape et bedre samfunn for alle. Brisk lever visjonen; sammen om nye muligheter, men gjør det ikke alene. Med over 50 års erfaring som samarbeidspartner med det lokale næringslivet der en har et felles mål om å løfte mennesker ut av utenforskapet og inn i arbeidslivet, til studier og til en meningsfull hverdag. Dette er bærekraftig i mange ledd.

Løfte sammen
Bærekraftsmålene kan kun realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for samarbeid. I tillegg til Brisk, Aafk og Sparebanken Møre er en rekke andre lokale bedrifter viktige bidragsytere i Medvind prosjektet (se faktaboks). Vi er utrolig takknemlig for at bedriftene engasjerer seg og bruker av sitt overskudd for å bidra til å løfte mennesker ut av utenforskapet og inn i arbeidslivet og til en meningsfull hverdag. Det handler om enkeltindividets verdi og bærekraft i praksis, sier Hilde.

 


Om Medvind

Medvind er en brobygger mellom unge voksne og næringslivet, etablert av Brisk, AaFK og Sparebanken Møre. Målet til Medvind er å få flest mulig unge fra 18-30 år ut i fast arbeid.

Medvind er et ideelt ”non-profit” prosjekt og er avhengig av privat finansiering. Vi takker alle våre samarbeidspartnere for at dere er med å gjøre Medvind mulig sammen med oss!


Intiativtaker og prosjektmotor:

- Brisk

- AaFk

- Sparebanken Møre

Øvrige bidragsytere:

- Adviso Advokatfirma AS

- Bertel O Steen AS

- Coldwater Prawns of Norway AS

- Contabile AS

- Ålesund Data AS

Lyst å bidra eller vil vite mer om Medvind - sjekk ut mer informasjon her

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement