Gå til sbm.no
Foto: SMP Brand Studio

Sparebanken Møre

På topp i EPSI bærekraftindeks

For tredje år på rad topper Sparebanken Møre EPSI Norges bærekraftsindeks. Omlag 6000 bankkunder i hele landet har gitt sin vurdering av bærekraftsatsingen, og privat- og næringslivskundene har gitt Sparebanken Møre topp score.

- Vi er utrolig stolte over å få kundenes annerkjennelse for dette arbeidet for tredje år på rad! Det betyr enormt mye for alle ansatte som hver dag jobber for at vi skal utgjøre en forskjell, og det motiverer til videre arbeid. Vi har store ambisjoner på området og skal være en positiv kraft for kundene og Nordvestlandet, sier Cecilie Myrstad som er leder for avdeling bærekraft i Sparebanken Møre.

- Vi som bank har en rolle som pådriver, og om få år har vi trolig flere produkter og tjenester som vi i dag ikke vet hva er. Vi ser konturene av at kapitalen søker grønne formål, og det er uten tvil en spennende utvikling. Denne utviklingen skal vi i Sparebanken Møre delta aktivt i, sier administrerende direktør Trond Lars Nydal.

Trond Lars Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre, er tydelig på at banken skal fortsette å jobbe for en bærekraftig utvikling, både av banken og Nordvestlandet som region.

Gjøre først, kommunisere etterpå 

Offentlig tilgjengelig informasjon viser at norske selskaper er relativt gode på bærekraftsrapportering, men EPSI’s undersøkelse viser at kun et fåtall av bankene klarer å formidle hva de gjør konkret i bærekraftsarbeidet. 

- Vi har arbeidet med bærekraft i mange år, og har blant annet en tverrfaglig bærekraftkomité og mange ambassadører som har dette som en naturlig del av arbeidshverdagen. Vi har også vært opptatt av handling fremfor ord. Vi har vært opptatt av å iverksette tiltak og gjøre de rette tingene, før vi kommuniserer det utad, forteller Myrstad.  


Skiller seg markant ut

Undersøkelsen viser at de fleste bankkunder får lite informasjon om bærekraft. Totalt svarer kun 15% av privatkundene og 21% av bedriftskundene at de har fått informasjon om sin banks bærekraftsarbeid. Her skiller Sparebanken Møre seg ut ifølge Fredrik Høst i EPSI Norge.

- Sparebanken Møre utmerker seg nok en gang, og får den beste tilbakemeldingen blant de målte bankene i forhold til bærekraft. Over lang tid har de hatt en tydelig strategi, god kommunikasjon og ikke minst hjulpet kundene med tips og råd til hvordan de kan jobbe aktivt med bærekraft, sier Høst. 

Selv mener Myrstad at banken må fortsette å kommunisere og gjøre det store begrepet «bærekraft» så konkret som mulig for flest mulig. 

- Vi må fortelle at det ikke bare handler om klima og miljø, men også sosiale forhold og god virksomhetsstyring, og at dette vil få kunne konsekvenser for bedrifters forretningsmodell. Med økt kunnskap om bærekraft hos privatpersoner og næringsliv er det viktig at vi fortsette å løfte oss, avslutter Myrstad. 

Noen konkrete tiltak Sparebanken Møre gjør:

  • Bærekraft som en del av kredittarbeid: Næringslivskunder blir vurdert ihht. ESG-kriterier. En viktig del av arbeidet er også samtaler med og bevisstgjøring av kundene
  • Bransjeinndelt bærekraftsportal for næringslivskunder: Brukes aktivt av bankens kunde og oppdateres jevnlig. 
  • Grep i eget hus: Gjenbruk og omtrekking av møbler, overgang til resirkulert plast på betalings- og kredittkort, energitiltak og Miljøfyrtårnsertifsering av egne kontor
  • Finansiell inkludering: Det er viktig for banken å sikre at alle har god tilgang på banktjenester, tilpasset rådgiving, og at rådgiverne er lett tilgjengelige for kundene
  • Produkt: Produktene skal være tilpasset ulike målgrupper, eksempelvis for studenter og unge boligkjøpere. Banken tilbyr grønne bolig- og billån, samt grønne næringsbygglån med gunstige betingelser
  • Sponsor: Krav til alle sponsorater om å jobbe med ansvarlig drift, inkludering, mangfold og tiltak for å redusere klimautslipp. I bærekraftsportalen er det opprettet egne sider for lag og organisasjoner
  • Kompetanseheving: Banken har gjennomført og deltatt i mange temamøter og konferanser med bærekraft som tema, for å lære mer selv, og bidra til kunnskapsheving hos andre 
  • Samfunnsengasjement: Ved utdeling av samfunnsutbytte bidrar banken til utvikling i by og bygd i regionen. Banken har også et spesielt fokus på inkludering og utenforskap gjennom blant annet partnerskap med Kirkens Bymisjon, Frelsesarméens Varmestue partner i Medvind, etablering av Dale Oen Academy Møre, Lokallag av Røde Kors, Landsforeningen for pårørende innen Psykisk Helse. 

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement