Gå til sbm.no
Sivilindustridesigner Monika Hestad i Brand Valley, AS står bak studiene av gründer-semifinalister i Næringsteft.

Frykten for investortørke:

Vi kan gå glipp av mange banebrytende ideer

Tiden fra oppstart til suksess som ny bedrift kalles ofte dødens dal. Med god grunn. Bare en av fem overlever de tre første årene. Syv av ti går dukken eller konkurs etter fem års drift.

Sparebanken Møres Næringsteft kan vise til vesentlig bedre og svært gode tall. Bare to av 12 bedrifter som var semifinalister i Næringsteft for fem år siden har blitt nedlagt, mens dette kun gjelder fem av de 66 semifinalistene som har vært totalt. 

Årlig vekst i omsetning blant semifinalister i Næringsteft var i gjennomsnitt siden oppstart 485 prosent, gjennomsnitt siden deltagelse 220 prosent og gjennomsnitt i 2021 325 prosent. Samme år omsatte bedriftene for mer enn 120 millioner kroner. Totalt 37 selskaper har dokumentert vekst i omsetning siden oppstart. Det viser en studie av tidligere semifinalister i Næringsteft.


Her kan du se og høre Monika Hestad fortelle om gode tall for Næringsteft-gründere, dødens dal og frykten for investortørke.
Video: SMP Brand Studio.

Frykter investortørke
– Dette er gode tall, og det går ganske bra med mange av næringsteft-gründerne. Men det er urolige tider og man frykter investortørke, forteller sivilindustridesigner Monika Hestad i Brand Valley AS. Sivilindustridesigneren med doktorgrad står bak studien og intervjuene av semifinalister i Næringsteft.

Utgjør en forskjell
Med Næringsteft ønsker Sparebanken Møre å utgjøre en forskjell for gründere og nyskapere. Næringsteft er en gründer-konkurranse med 2,3 millioner kroner i potten, men også og ikke minst en unik kompetansereise for å skape et solid fundament for gründerne.

Monika Hestad frykter at mangfoldet i næringslivet og de virkelig gode banebrytende ideene kan ende i dødens dal. FOTO: SMP Brand Studio.

Dødens dal
Monika var med på planleggingen av det som ble Næringsteft og som i år arrangeres for sjette gang med 60 gründere og nyskapere fra hele fylket som skal kjempe om seieren og en million kroner. Tema på samlingen på PIR var «reisen i dødens dal» hvor så mange bedrifter og virksomheter ender sine liv fordi de ikke får tilført nødvendig kapital.

Konkurs med gode ideer?
Intervjuene viste at det å være i dødens dal kan oppleves som spesielt krevende nå. Et par av deltakerne snakket om investortørke. Uroligheter i markedet gjør kanskje at færre vil flytte kapital fra tryggere investeringer. 

– Jeg er redd dette kan føre til at det kan bli flere gründere som sitter med banebrytende ideer, men som likevel vil gå konkurs før inntektene kommer, sier Monika Hestad.

Tidligere semifinalist i Næringsteft, Eirik Belland i vekst-suksessen Effee i samtale med Sparebanken Møres prosjektleder Linda Rafteseth Grimstad. FOTO: SMP Brand Studio.

Følte det på kroppen
En som selv har kjent på kroppen hvordan det er å være i dødens dal er suksessgründer og sivilingeniør Eirik Belland i Effee som var en av ti semifinalister i Sparebanken Møres Næringsteft i 2017.

– Dødens dal er et fryktelig sted å være, en voldsomt humpete reise hvor du føler deg i fritt fall og pengelens, fortalte Eirik Belland.

Fra Næringsteft til suksess
Effee Induction i Ålesund er på kort tid blitt et av regionens mest spennende vekstselskaper. De er allerede multinasjonale og opplever stor etterspørsel på blant annet represjoner av metall i vanskelige og krevende omgivelser. Selskapet har hatt en vekst fra tre ansatte i 2021 til i dag med mellom 80 og 90 medarbeidere fordelt på flere selskap. Vekstselskapet landet nylig sin tredje emisjon på nær 50 millioner og planlegger allerede neste, ifølge Nett.no. 

Belland som startet med to tomme hender og mange bekymringer, fortalte årets Næringsteft-deltakere om reisen og hvor viktig Sparebanken Møres Næringsteft med hele apparatet av kunnskapsparker, mentorer og ressurspersoner, har vært for ham.

Rullestolgründeren Sigurd Groven og selskapet Exotek, en av vinnerne i Sparebanken Møre kompetansereise og nyskaper-konkurranse Næringsteft.

Tilgang på kapital
I studien med tidligere Næringsteft-gründere undersøkte man hvor lett de vekstorienterte bedriftene opplevde tilgangen til kapital. I de tidligste fasene foreligger det mye usikkerhet knyttet til teknologi, produkt og marked, samtidig som bedriften har få eller ingen inntekter. Det er en veldig krevende fase, og få private investorer er interessert i å investere så tidlig i en bedrift. Det oppstår et finansieringsgap mellom gründerbedrifter og tilgangen på kapital.

Forsiktige investorer
– De som lå nærmere de tradisjonelle næringene på Nordvestlandet, opplevde investeringsgapet som noe mindre krevende. Gründerne som hadde radikale visjoner, opplevde det som utfordrende å finne gehør for ideene sine. De teknologidrevne bedriftene opplever at de må ut av regionen for å finne kapital. En av gründerne med et miljøorientert konsept måtte ut av landet, forteller Monika Hestad.

Savner gründere som tør tenke og satse utradisjonelt
Monika mener at mange regionale investorer har fokus på selskaper som bygger videre på det tradisjonelle og etablerte som for eksempel fisk, olje og havbruk. Selv om investormiljøet har blomstret, savner hun kanskje enda flere investorer her i regionen som satser på det litt utradisjonelle, og litt mer på vekst.

Trenger mangfoldet
– Om det ikke finnes nok risikovillig kapital for å gå inn i ukjente områder, og hvis det er slik at vi som stor- og lokalsamfunn har valgt noen næringer som dyrkes frem mer enn andre, så vil det kunne true et mangfoldig næringsliv. Næringsteft ønsker mangfold og nyskaping, sier Monika Hestad.

Hun mener det store mangfoldet av ideer som kommer frem i Næringsteft, krever en mangfoldig kompetanse også blant investorene.

 – Kanskje bør vi ha en slags Næringsteft også for investorer, sier Monika Hestad.


Sjekk ut gründertypene

Den produktorienterte gründeren:

 • Markedet og teknologien trengs utvikles
 • Tid- og kostnadskrevende
 • Må langt ned i dødens dal og opplever mye ubehag underveis
 • Om de får nok kapital til å utvikle løsningen kan de få til stor vekst

Den markedsorienterte gründeren:

 • Ide, kundegrunnlag og inntekter vokser underveis
 • Vet de må langt ned i dødens dal før de kommer opp på et nytt nivå
 • Har tilsynelatende større mulighet til å kontrollere reisen
 • Om de klarer å fokusere kan de få stor vekst.

Den visjonære gründeren:

 • Upløyd mark
 • Lære underveis både om hva som er markedet og teknologien
 • Potensiale til å ha flere «spin-off» av samme ide/mulighet
 • Om de lykkes, kan det bli en av de som endrer markedet radikalt

Den balanseorienterte gründer:

 • Ny type gründer oppdaget i Næringsteft
 • Ønske om å følge en lidenskap eller få utviklet et konsept innen en nisje
 • Økonomisk vekst ikke et mål i seg selv
 • Kan ønske om økonomisk vekst komme senere?
 • Utforsker man en annen type vekst?

Flere artikler i kategorien Lokalt engasjement