Gå til sbm.no
Trond Moldskred, leder Aktiv Forvaltning i Sparebanken MøreTrond Moldskred, leder Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre

Koronapåvirket

Børs og marked

Finansmarkedene påvirkes fortsatt i sterk grad av frykt for de negative økonomiske virkningene av koronaviruset.

Kursene på de toneangivende aksjebørsene og oljeprisen har falt mens tilfluktsvalutaer som sveitserfranc og yen har styrket seg. Videre har den norske kronen svekket seg og handles nå rundt kr 11,00 mot euro. Bank of England og den islandske sentralbanken har i det siste kommet med krisekutt i renten på 0,50 prosentpoeng. Norges Bank har fulgt opp med et tilsvarende rentekutt i dag. I tillegg har Regjeringen lagt frem en tiltakspakke med straks-tiltak for næringslivet.

Koronaviruset vil etter alt å dømme påvirke markedene en god stund fremover. Verdens helseorganisasjon har definert virusutbruddet som en pandemi. Dette er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden. Videre er det satt i verk sterke tiltak i en rekke land for å stoppe spredningen av viruset. Dette vil bidra til en markert nedgang i produksjon og etterspørsel etter varer og tjenester. De kortsiktige økonomiske utsiktene er således svært alvorlige. På lang sikt er det imidlertid grunn til å tro at de tiltak som iverksettes vil bidra til en normalisering av finansmarkedene og ny vekst i internasjonal økonomi. I Kina synes virusutbruddet å være under tilfredsstillende kontroll.

Vår oppfatning er at den beste strategien i et nervøst marked er å ha en langsiktig investeringshorisont. Erfaringsmessig har det nemlig vist seg svært vanskelig å forutsi markedsutviklingen slik at man kan selge når kursene er høye og komme seg inn i markedet igjen når kursene er nær en bunn. Sparer du i fond eller har en aksjeportefølje bør du også kvalitetssikre investeringene dine. Blant annet bør du påse at investeringene er bredt sammensatt på land, sektorer og selskap. Ser vi på historien vet vi at aksjemarkedet etter hvert vil normalisere seg. Vi mener derfor at investeringer i aksjer fortsatt er den beste måten å ta del i den verdiskapningen som skjer i det internasjonale, nasjonale og regionale næringslivet.

Flere artikler i kategorien Makro