Gå til sbm.no
Inge Furre, sjeføkonom i Sparebanken Møre. Foto: Tone Molnes

Møre og Romsdal:

Rykende ferskt konjunkturbarometer

På gårsdagens Børs og Bacalao, Sparebanken Møres årlige investorseminar, presenterte Inge Furre hovedpunktene fra Statistisk Sentralbyrås ferske konjunkturbarometer for Møre og Romsdal.

Dette er hovedpunktene fra Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for Møre og Romsdal:

  • Produksjonen vil øke både innenfor markedsrettet tjenesteyting og industri
  • Sysselsettingen vil imidlertid falle innenfor begge næringer, noe som innebærer økt produktivitet
  • Samtidig vil aktivitetsnivået øke innenfor offentlig tjenesteyting
  • Det vil også være en viss produksjonsøkning innenfor bygg og anlegg og fiske, fangst og akvakultur
  • Som følge av økt arbeidstilbud og moderat produksjonsvekst vil ledigheten stige litt

Mandatet til sentralbanken er å holde inflasjonen under et visst nivå.

De økonomiske utsiktene i Møre og Romsdal er, som i landet for øvrig, preget av at Norge fortsatt er inne i en unormal økonomisk situasjon, der høye renter, høy inflasjon og lavere etterspørsel fra våre handelspartnere virker dempende på aktiviteten. Her kan du lese mer om Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal.

Flere artikler i kategorien Makro