Gå til sbm.no
Arve Langva, leder for avdeling Kapitalrådgivning i Sparebanken Møre. Arve Langva er leder for avdeling Kapitalrådgivning i Sparebanken Møre. Foto: Tony Hall

Is i magen:

Uro på børsen

– Det er en del usikkerhet i aksjemarkedene for tiden, og i et urolig marked bør man følge en langsiktig investeringsstrategi, sier Arve Langva, leder for avdeling Kapitalforvaltning i Sparebanken Møre.

Bakgrunn
President Putin har anerkjent de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som selvstendige stater. De to republikkene styres av pro-russiske separatister. Videre har Putin beordret såkalte fredsbevarende styrker inn i området. Med dette eskalerte konflikten i alvorlig grad. Usikkerheten er stor om det videre forløpet.

Nervøsitet i markedet
Finansmarkedene har reagert med børsfall, nedgang i de langsiktige rentene og høyere oljepris. Den norske kronen har imidlertid holdt seg stabil og til dels styrket seg drevet av to motstridende krefter. Den økte geopolitiske spenningen bidrar til en svakere krone. Dette skyldes at kronen er for liten til å være noen tilfluktsvaluta når nervøsiteten i finansmarkedene øker og risikoviljen faller. Oppgangen i oljeprisen trekker imidlertid vanligvis i retning av en sterkere krone.

Flere sanksjoner
USA, EU, Storbritannia, Canada, Japan og Australia har nå innført sanksjoner mot Russland. Sanksjonene rammer i første rekke medlemmer av den russiske nasjonalforsamlingen og nærstående til president Putin, russiske banker og handelen med de to utbryter-republikkene. I tillegg er mulighetene for vestlig finansiering redusert.

Hva skjer videre?
Hva som skjer videre, er usikkert. Ekspertene har skissert flere scenarioer fra full invasjon til at konflikten vil bli av juridisk og diplomatisk karakter. Svaret vil vi trolig få i løpet av de nærmeste dager og uker. Det er grunn til å tro at Russland vil gjengjelde sanksjonene blant annet ved å begrense gass-eksporten til Europa. Dette vil føre til økte energipriser og kan føre til sterkere renteøkninger for å dempe inflasjonspresset. Lavere økonomisk vekst vil imidlertid kunne dempe rentepresset.

Vår anbefaling er å være langsiktig
– Vår oppfatning er at den beste strategien i et nervøst marked er å ha en langsiktig investeringshorisont. Erfaringsmessig har det nemlig vist seg svært vanskelig å forutsi markedsutviklingen slik at man kan selge når kursene er høye og komme seg inn i markedet igjen når kursene er nær en bunn. Uroen går riktignok ikke alltid like fort over, men over tid så vil økt risikovillighet og muligheten for god avkastning ta gradvis over for frykten for å tape penger, sier Arve Langva, leder for avdeling Kapitalrådgivning i Sparebanken Møre.

Flere artikler i kategorien Makro