Gå til sbm.no
Trond Moldskred hos Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre. – Vår erfaring er at det beste ofte er å ha is i magen og følge den planlagte strategien. Er du trofast mot planen din, vil verdien av porteføljen din etter hvert komme tilbake, sier Trond Moldskred, leder for Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre.

Coronaviruset:

Slik påvirkes finansmarkedene

Finansmarkedene har de siste ukene vært sterkt påvirket av coronaviruset og den negative innvirkning viruset vil ha på økonomisk vekst og selskapenes inntjening.

Utbruddet av coronaviruset som begynte i Kina, har ifølge WHO spredt seg til 46 land pr. 27. februar. Også i Norge er smitten nå blitt påvist.

Nervøsitet i markedet
– Det ser ut til at det er utenfor Kina at antall smittede nå øker sterkest. Viruset har blant annet ført til stengte bedrifter, lavere privat forbruk, redusert reisevirksomhet, karantener og avlyste underholdningsarrangementer. Konsekvensene for produksjon og etterspørsel har naturlig nok vært størst i Kina, forteller Trond Moldskred, leder av Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre. 

Som følge av nervøsiteten i markedene har aksjekursene, de langsiktige rentene og oljeprisen falt. Videre har gullprisen steget og tilfluktsvalutaer som sveitserfranc og yen styrket seg.

– Den effektive renten på 10-års amerikanske statsobligasjoner er rekordlav, og gullprisen er på sitt høyeste siden februar 2013. Den norske kronen, som er for liten til å være noen tilfluktsvaluta, har derimot svekket seg, forklarer Moldskred. Han legger til at både den reduserte risikovilligheten i markedene og nedgangen i oljeprisen har bidratt til svekkelsen.

Hva skjer framover?
Moldskred mener utviklingen framover vil avhenge av tre faktorer; spredningen av viruset, varigheten av utbruddet og hvilke tiltak som settes i verk av de ulike lands myndigheter. Usikkerheten knyttet til disse spørsmålene er selvsagt stor på kort sikt, men kanskje kan et tilbakeblikk på historien gi en pekepinn. 

– Siden 1981 har markedene opplevd 14 alvorlige virusutbrudd. Markedsvirkningene har imidlertid i all hovedsak vært av kortsiktig karakter. På lengre sikt har aksjekursene korrigert sterkere og finansmarkedene normalisert seg. Etter vår oppfatning er det ingen grunn til å tro at dette vil bli annerledes denne gangen, sier Moldskred.

Han legger til at bankens generelle investeringsråd til alle kunder er å ha en bredt sammensatt portefølje og en lang tidshorisont.

– Vår erfaring er at det beste ofte er å ha is i magen og følge den planlagte strategien. Er du trofast mot planen din, vil verdien av porteføljen din etter hvert komme tilbake, sammen med resten av markedet, sier Trond Moldskred hos Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre.

Flere artikler i kategorien Makro