Gå til sbm.no
Øyvind Tørlen, administrerende direktør i Jets Vacuum, Hareid.Øyvind Tørlen, administrerende direktør i Jets Vacuum, Hareid.

Jets Vacuum i 170 land:

Bærekraftige toaletter

Vi lever i en verden hvor flere har tilgang på en mobiltelefon enn toalett.

Av verdens 7 milliarder mennesker, har 6 milliarder tilgang til mobiltelefon. Kun 4,5 milliarder, har tilgang til toalett eller latrine. Mangel på toalett er verdens største årsak til infeksjoner. Samtidig er det stor knapphet på tilgangen på vann i store deler av verden.

Bærekraft
– Vårt miljøfokus for produktutvikling er forankret i FNs bærekraftsmål nummer 6 om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold til alle, sa administrerende direktør Øyvind Tørlen i Jets Vacuum AS under årets Haramskonferanse med tema bærekraft.

 Vannkrise Det er liten oppmerksomhet om det i Norge hvor vi vasser i vann, men store deler av verden står faktisk midt oppe i en vannkrise som er økende, både i geografisk omfang, flere og flere nasjoner omfattes og vannkrisen blir dypere og dypere for de som står i den.

Vannsparende teknologi
Hareid-bedriften Jets Vacuum som er et ektefødt barn av den den maritime klynga på Sunnmøre, utvikler, produserer og selger vakuum sanitærutstyr som er en vannsparende teknologi.

– Vi er et lite firma i den store sammenheng, men vi har ambisjoner og er opptatt av teknologi og bærekraft, sier Tørlen.

Globale
Siden starten i 1986 har omsetningen gått fra null til over 400 millioner, markedet er globalt og bedriften har fakturert minst 170 forskjellige land. På verdensbasis har Jets levert 20 000 installasjoner, og solgt 350 000 vakuumtoaletter. Til sammen representerer dette en vannsparing hver dag på 17 millioner liter rent vann sammenlignet med tradisjonelle vannklosett.

– Problemet med tradisjonell sanitærteknologi og den store bruken av vann er at vann er en knapp ressurs. I Norge omgir vi oss med enorme vannressurser, men globalt er bildet et helt annet, sier Tørlen.

Teknologien
Vakuum-teknologien fungerer kort fortalt ved at rørsystemene blir delvis tømt for luft og det gir den trykkforskjellen som skaper den nødvendige kraften. Teknologien, som i hovedsak benytter luft som transportmiddel, kan erstatte den tradisjonelle måten å skylle ned på som krever mye vann.

Jets har vært involvert i store prosjekter globalt, som her på Universitetet i Sao Paulo.

Kildeseparering
I tillegg til vakuum-teknologien er kildeseparering ifølge Tørlen et nøkkelbegrep i forbindelse med vannsparing. De fleste bygg har i dag ett avløp hvor alt går samme vei. Kildeseparering er en metodikk som splitter avløpet i to, i gråvann og svartvann (toalett) og egner seg til reduksjon og gjenbruk av vann og utnyttelse av svartvann i form av energi og næringsstoff. Både ved å bruke kildeseparering og vakuumteknologi tar man ned volumet av vann til det absolutte minimum slik at renseprosesser og behandlingsløsningene blir uendelig mye mer effektiv.

Økt fokus
– Svenskene ligger milevis foran oss når det gjelder å tenke i denne retningen. I Sverige bygges nye bydeler hvor kildeseparering er lagt til grunn for disse bydelene. Vi tror at det i mange europeiske storbyer nærmest vil være utenkelig om noen år å sette opp nye, store forretningsbygg for utleie uten bruk av miljøvennlig teknologi og herunder vannsparende teknologi. Det vil tvinge seg frem fordi leietakerne etterspør dette, sier Tørlen. I mange land vil myndighetene i tillegg måtte stille krav til lavt vannforbruk.

Gigantisk problem
India er et land som nå legger enormt med penger i å gi folk verdige sanitærforhold og hvor Jets har levert vakuumtoaletter. Landet har et gigantisk problem knyttet til dårlig og lite drikkevann og dårlige sanitærforhold som minst 600 millioner mennesker lider under. Statsministeren i India har vakt stor oppsikt med sitt mantra om «toilets first, tempels later».

En annen som er opptatt av verdens sanitærforhold er Bill Gates som mener at «Better toilets can improve the world».

Ambisjoner
Et annet av mange prosjekt hvor Jets har bidratt, er Universitetet i Sao Paulo hvor det er lite vann tilgjengelig og det er dyrt. Ved å redusere vannforbruk fra 420 000 til 60 000 liter vann per dag, betalte systemet for seg selv på bare 15 mnd.

– Vann er en knapp ressurs og vi må ha rent drikkevann for å leve. Jets har en ambisjon om å kunne være en bidragsyter til at flere folk i verden får tilgang på rent vann og gode sanitærforhold, sier Jets-sjefen.

Flere artikler i kategorien Næringsliv