Gå til sbm.no
Studenter og kontaktpersoner fra Sparebanken Møre og NTNU/TEFT-lab.

Studenter i praksis

Bedre innsikt i det lokale næringslivet

Forventinger om å sette teori ut i praksis, utvide nettverk og få verdifull erfaring. 6 studenter har denne våren hatt Sparebanken Møre som praksisplass via Innopraksis ved TEFT-lab, NTNU.

"Næringsnær innovasjonspraksis i økonomisk-administrativ utdanning" er et forskningsprosjekt ved TEFT-lab og Institutt for internasjonal forretningsutvikling. I vår har Sparebanken Møre hatt gleden av å ha studenter engasjert i både Innovasjonspraksis og Internship.

 

To ulike program

I Innovasjonspraksis har studentene jobbet i grupper. Linus Larsson og Lisa Mari Myklebust har jobbet sammen med næringslivsdivisjonen vår og har fått arbeidet med å videreutvikle bærekraftsportalen vår. Erik Johannes Hvidsten, Anna Regine Svendsen Aasen og Jasper John Baguio har jobbet i seksjon Kommunikasjon og Samfunnsansvar hvor de har kartlagt finansieringsordninger for gründere.

Henrik Larsen Larsgård har hatt internship i seksjon Forretningsstøtte, avdeling Produkt- og tjenesteutvikling. Her har han jobbet med konkurrentanalyser, retningslinjer, prosjektarbeid og oppgaver innenfor både spareområdet og betalingsområdet. Han har også vært på hospitering hos avdelingene Markets, Kapitalforvaltning og Kundedrift.

Henrik Larsen Larsgård jobbet ved avdeling Produkt- og tjenesteutvikling.
Linus Larsson og Lisa Mari Myklebust jobbet utvikling av vår bærekraftsportal.

Nettverk og faglig påfyll

Studentene trekker alle frem at det å få møte mange ulike mennesker både i Sparebanken Møre og andre lokale bedrifter helt klart var noe av det beste med hele praksisopplevelsen.

- Det kjekkeste med praksisen må være å få møte og prate med mange ulike mennesker i næringslivet. Alle tok oss godt imot og hadde mye interessant å snakke om. Det var også veldig kjekt å få være med på arrangement, som Børs og Bacalao og finalen i Næringsteft, forteller Anna.

Det å samarbeide tett med ulike avdelinger i banken har også gjort positivt inntrykk på studentene.

- Det beste var når vi presenterte arbeidet vi hadde gjort for den spesifikke næringslivsavdelingen. Da fikk jeg se hvordan de jobbet sammen, og hvordan de kommuniserte og jobbet for å få frem best mulig produkt, sier Linus. 

Mer enn vi trodde  

Flere av studentene kunne fortelle at bank er mye mer enn det de først trodde.

- Jeg fikk erfare at det er utrolig mange flere forskjellige arbeidsoppgaver innenfor bankvirksomhet enn det jeg først trodde og at godt samarbeid er utrolig viktig for å oppnå best mulig resultat, forteller Lisa Mari.

Å komme tettere på det lokale næringslivet, og lære mer om synergiene, er et av formålene til prosjektet på TEFT-lab, og dette speiler også erfaringene som studentene sitter igjen med etter praksistiden.

- Det jeg sitter igjen med etter praksisen er en bedre innsikt i det lokale næringslivet, da spesielt innen oppstart og gründerbedrifter, forteller Anna. 

Jasper John Baguio, Anna Regine Svendsen Aasen og Erik Johannes Hvidsten jobbet med å kartlegge finansieringsordninger for gründere.

Berikende

- Vi både håper og tror at studentene har fått en positiv opplevelse av å være sammen med oss denne våren. En praksisopplevelse skal gi deg verktøy og forberede deg på arbeidslivet, og vi håper at studentene har fått et enda bedre innblikk i både vår arbeidshverdag, men også næringslivet rundt oss, sier Linda Rafteseth Grimstad i Sparebanken Møre, som var en av vårens kontaktpersoner. 

Alle kontaktpersonene var skjønt enige om at det har vært berikende å ha studentene engasjert, og var godt fornøyd med det de leverte i perioden hos oss.  

En fornøyd gjeng etter endt praksisperiode. Bak fra venstre: Barbro Elisabeth Fjørtoft (NTNU), Erik, Henrik, Lilian Thomas (SBM) og Sunniva Bøstrand (SBM) Foran fra venstre: Kjersti Kjos Longva (NTNU), Mette Kolvik (SBM), Linda Rafteseth Grimstad (SBM), Anna, Jasper, Linus og Jan Karsten Skjong (SBM).

Er du student? Her kan du lese mer om TEFT Internship. Kanskje er det du som får jobbe med oss våren 2023? 

Flere artikler i kategorien Næringsliv