Gå til sbm.no
Mann sitter i sofa, ser i kamera og smiler. – Oppstartsbedriftene er fremtidens bedrifter, og banken vil være med å skape et konkurransedyktig næringsliv, også på sikt her i regionen forteller Robert Nerhus. FOTO: Tony Hall

Små og mellomstore bedrifter:

Bygger fremtidens næringsliv

I 2020 økte antall nye aksjeselskap med nærmere 10 prosent i Møre og Romsdal, sammenlignet med året før. – Det gror godt, og skapergleden lever i beste velgående, konstaterer Robert Nerhus.

Robert er banksjef og leder bransjegruppa for små og mellomstore bedrifter. Avdelingen bistår kunder fra de fleste bransjer, og samarbeider derfor tett med bankens mer spesialiserte bransjegrupper. 

– Porteføljen er en god blanding av nyetablerte selskap, vekstselskap og selskap med lang historikk. Handel og tjenesteytende næringer er den dominerende gruppen, men også eiendom, bygg og anlegg er godt representert, forteller Robert. 

Rask omstillingsevne
Det er antall ansatte, omsetning og samlet årlig balanse som definerer om et selskap er innenfor kategorien små og mellomstore bedrifter. Flertallet av disse har relativt små organisasjoner hvor gründeren sitter tett på driften. Styrken deres er gjerne evnen til rask omstilling. Det har vært utslagsgivende for flere i året som har gått. 

– Vi var rimelig bekymret når alt stengte ned, men heldigvis har det gått bedre enn fryktet. Mange aktører har vært flinke til å tenke alternativt. De har funnet nye produkter og tjenester, nye salgskanaler og distribusjon. Flere har også benyttet seg av muligheten til å få omstillingsmidler basert på nye idéer, sier Robert. 

Flere oppstartsselskap
Og nye idéer er det flere som har. En stor andel av bankens nye kunder er nyetableringer. Det er også mange som går med tanker om å starte opp selv, og som bruker banken som sparringpartner. 

­– Oppstartsbedriftene er fremtidens bedrifter, og vi i banken vil være med å skape et konkurransedyktig næringsliv, også på sikt her i regionen, understreker Robert. 

Nyskapende og bærekraftig
Som et sentralt tiltak i dette arbeidet har Sparebanken Møre med samarbeidspartnere arrangert Næringsteft de fire siste årene – en kompetansereise og konkurranse for gründere i en tidlig fase.  

­– Alle typer bransjer og idéer kan bli med. Vi stiller krav til at idéen er nyskapende og bærekraftig, og at selskapet har eller vil få forretningsadresse på Nordvestlandet, forklarer Robert.

Gjennom Næringsteft får deltakerne utvikle sin forretningsidé i samarbeid med bankens fagspesialister og dyktige samarbeidspartnere. FOTO: Tone Molnes

Tar trygge valg
Gjennom Næringsteft får deltakerne utvikle sin forretningsidé i samarbeid med bankens fagspesialister og dyktige samarbeidspartnere. 

– De får gjøre seg kjent med og dra nytte av det rike økosystemet vi har for folk med skaperglede her i regionen. Her bygger de nettverk og får en grundig vurdering av ideen sin. På den måten blir de også trygge i avgjørelsen på om dette er noe de skal satse videre på, eller ikke. ­

Årets reise startet med 64 ulike forretningsidéer, og i mars kåres vinneren.

– Deltakelsen er over all forventning med tanke på at alt foregår digitalt i år. Vi er godt fornøyde, og har flere spennende deltakere, legger Robert til. 

En god høst
Når det gjelder utviklingen for næringslivet i 2021, er Robert betinget optimist. Han mener at det fortsatt vil være tøft for mange. 

– For de som ikke har kommet like langt i å bygge seg opp kapital, har 2020 vært vanskelig. Som rådgivere har vi sett på hvordan de kan få gjennomført driften med de begrensningene som har vært. I bunn og grunn handler det om å finne løsningene som kutter kostnader og øker inntektene. Vi ønsker å legge til rette for en god utvikling, og være en bidragsyter til samfunnet slik at det skal være godt å bo her.

– Vi ser også at enkelte næringer i løpet av høsten har tatt inn igjen mye av det tapte, legger Robert til. 

Betydningen av det lokale
Flere bedrifter har vært flinke til å benytte seg av de statlige ordningene for støtte, samtidig har også konsumentene vært flinke til å benytte seg av lokal handel og tjenester. Det har vært betydningsfullt for mange. 

– Jeg tror at mye av det vi ikke brukte på reiser ut av landet, er blitt lagt igjen lokalt. Mange bedrifter har fått oppleve at de betyr noe i lokalsamfunnet, og folk har fått et mer bevisst forhold til viktigheten av de lokale aktørene.

Må følge markedsutviklingen
– Lokal handel vil være viktig fremover også, men man må ikke ta det for gitt når ting begynner å normalisere seg, understreker Robert. 

– Det er viktig at de ulike bransjene følger med på de trendene som er i markedet, og at de fortsetter å utvikle seg. Så må vi som forbrukere fortsette å støtte det lokale næringslivet, avslutter Robert. 

Flere artikler i kategorien Næringsliv