Gå til sbm.no
I første runde av NÆRINGSTEFT gikk AgriMare Bio til topp og vant millionen, nå er reisa i gang for andre gang. 13. mars 2019 avsløres vinneren.

NÆRINGSTEFT

Disse 50 er med videre

Kompetansereisen er i gang for de 50 bedriftene som er med i NÆRINGSTEFT og 6. desember kåres 10 semifinalister som er med i kampen om 1 million kroner.

NÆRINGSTEFT kickstartet med en åpen samling for de 100 gründerbedriftene som var påmeldt sammen med lokalt næringsliv i Fosnavåg 6. september. Etter dette har det gått slag i slag for bedriftene. Juryen har vært i sving for å plukke ut de 50 bedriftene som er med i første del av konkurransen. 

De 50 gründerbedriftene har deltatt på en todagerssamling i Molde, der tema for samlingen var kunder og marked. De fikk høre innlegg fra grunderen Jan-Tore Holen i Conta Group, fikk råd om forsikring og de vanligste gründerfellene, ProtoMore gav de en innføring i designtekning som arbeidsmetodikk og hvordan de kan skaffe seg relevant kundeinnsikt. To givende dager. 

Det er lett å la seg inspirere i møte med NÆRINGSTEFT gründerne. Det er en flott gjeng fulle av kreativitet, pågangsvilje og iver! En viktig del av kompetansereisen i NÆRINGSTEFT er å bygge nettverk, bli kjent med de ulike samarbeidspartnerne og ikke minst de andre bedriftene. Alle sitter på unik kompetanse som deles raust med hverandre og som bidrar til et felles løft. 

Vi er sikre på at blant disse gründerbedriftene har vi mange som vil se dagens lys og noen vil bli viktige hjørnesteinsbedrifter. Alle som en vil de bidra positivt til verdiskaping på Nordvestlandet fremover. Vi gleder oss!

NÆRINGSTEFT - i samarbeid med NTNU i Ålesund, ÅKP, ProtoMore og Vindel. 


De 50 bedriftene som er med i konkurransen om semifinaleplass og en million kroner er;

Abdi & Aske
Kontaktperson: Iselin Aske, Ulsteinvik
Gründeride: Vi går nye veier for en inkluderende hverdag og et tryggere samfunn

Adventor AS / Orbit 
Kontaktperson: Frode Heimen, Molde
Gründeride: Retur ERP - for håndtering av sirkulær vareproduksjon og dekonstruksjon

Agrilogg AS 
Kontaktperson: Jan Øystein Aksnes, Rovde
Gründeride: Loggføring i landbruket

Aido 
Kontaktperson: Håvard Ringstad, Ulsteinvik
Gründeride: Ved hjelp av app- og webløsning kobler vi behov for ressurser med ledige ressurser, og gjennom det legger til rette for å skape muligheter for mennesker på tvers av tradisjonelle skillelinjer, spare tid, og å løse viktige samfunnsutfordringer med fokus på nytenking, bærekraft og hverdagsinkludering.

Artifish av TERRA INNOVATION 
Kontaktperson: Henrik Embelm-Lund, Ålesund
Gründeride: Drive opplæring og trening av rensefisk for å skape en effektiv, optimal og bærekraftig løsning på lusefjerning

Biorest 
Kontaktperson: Sandra Helen Pedersen, Ålesund
Gründeride: Vi fokuserer på bærekraftig utvinning av marine restråstoffer som per dags dato ikke har et utbredt bruksområde.

Bonseye AS 
Kontaktperson: Bente Bonsaksen, Hellesylt
Gründeride: Elektriske Rib-båter for lydløs, miljøvennlig og bærekraftig ferdsel i verdsarven.

Combine AS 
Kontaktperson: Line Standal Sørnes, Ålesund
Gründeride: Treningsmedlemskap som tar i bruk ulike sentre sin ledige kapasitet og samler det i ett og samme medlemskap.

CreateView AS 
Kontaktperson: Even Bringsdal, Molde
Gründeride: Fiskehelse og velferdssensor for akvakulturnæringen.

Currence Robotics AS 
Kontaktperson: Torbjørn Vestnes Krogen, Eidsnes
Gründeride: Robotisering av vareflyt

eld365 
Kontaktperson: Helge Tennø, Skodje
Gründeride: Vi har sett eit stort potensiale for nye forretningsmodellar i ein einsformig energieffektiviseringsmarknad, gjennom bruk av eigenutvikla teknologi, kombinert med ei spesialutvikla tenesteportefølje for småbedrifter og dei som ikkje er el- og energi-ekspertar.

Exceedprint 
Kontaktperson: Paul David Busengdal, Ålesund
Gründeride: En ny 3d printer teknologi som går raskere enn dagens teknologi

fitrayti as 
Kontaktperson: fitrayti as, Oslo
Gründeride: Whenever we use any internet service, we generate large traces of data. This data is being traded and sold to other companies as part of a 250 billion market. However, users and creators of this data don’t get any benefits. Our project wants to create a Peer-2-Peer market place where users get paid for their data, and businesses get a direct relationship with these users, without any other middlermen, all while respecting the GDPR rules. Such a market place when deployed within Norway, can bring back a big stream of income to the Norwegian market, versus going to other third party companies, and better protect customers’ data.

Fjord Exploring AS 
Kontaktperson: Roy Lillebø, Sæbø
Gründeride: Aktivitetsbaserte cruise i hjertet av Sunnmørsalpane

Flowtru AS 
Kontaktperson: Martin Jung Leine, Leinøy
Gründeride: Innovativ teknologi for pumper, thrustere og vasskraftturbiner

Harv AS 
Kontaktperson: Nina Otterlei, Ålesund
Gründeride: Optimalisering av bærekraftig verdiskaping på tvers av næringer relatert opplevelsesbasert reiseliv lokalt og globalt.

InfoSound 
Kontaktperson: Tore Bjørseth Edvardsen, Ålesund
Gründeride: Gjøre hverdagen for reisende med nedsatt hørsel enklere

JETT Technologies AS 
Kontaktperson: Tore Grelland, Frei
Gründeride: Rensing av inntaksfilter vha nyutviklet undervannsteknologi

Kenaptus/Knowledge Share Initiative 
Kontaktperson: Kristov Rishi Xavier, Molde
Gründeride: Knowledge Marketplace for Industry Experts

Luminell Drone Light AS 
Kontaktperson: Petter Veiberg, Ålesund

Metapod.As 
Kontaktperson: Fredrick Darien, Ålesund
Gründeride: Oppdrett av Insekter

MPPV 
Kontaktperson: Bjørn Helge Lervåg, Ålesund
Gründeride: Vi lanserer en idé om en global flåte med flytende søppel-til-energi produksjonsenheter.

Myco Composite 
Kontaktperson: Max Ferdinand Kipperberg, Ellingsøy
Gründeride: Miljøvennlig emballasje

Myld AS 
Kontaktperson: Bjørn Helge Lervåg, Ålesund
Gründeride: Vi lanserer en dataplattform for kommunal innovasjon

Nauplius Solutions AS 
Kontaktperson: Idar Andre Olsen, Ålesund
Gründeride: NSAS Lusebekjemper med fòr og arbeidsmodul, innovativ og autonom drift for modulbasert utforingsenhet med integrert luseoppsamler i merd

Njord Management 
Kontaktperson: Cathrin Osen Rabben, Ålesund
Gründeride: Benytte inngående kunnskap om hurtigbåtnæringen til å redusere ulykkesrisiko ved å fasilitere og forenkle sikkerhetsstyringssystem og rederidrift i tråd med Forskrift nr. 1770

Norwegian Centre of Maritime Communication AS 
Kontaktperson: Idar Flø, Hareid
Gründeride: Bærekraftig høsting i hele den Nordatlantiske "Blå åkeren"

Norwegian Ocean Space Technologies (SUS) 
Kontaktperson: Lars Reidar Brekke, Hareid
Gründeride: Ved å benytte ny- og eksisterende teknologi og med banebrytende tilnærminger skal vi skape en revolusjonerende og bærekraftig digital plattform for akvakulturindustrien

Ocean Pilot 
Kontaktperson: Jack Egil Remøy, Fosnavåg
Gründeride: Ny teknologi som øker fangsteffektiviteten med 115 % og reduserer drivstoff forbruket med 50 %

OceanSaP 
Kontaktperson: Hans Ramsvik, Bud
Gründeride: Digitalisering av skipschartering

Plarva Solutions SB 
Kontaktperson: Helene  E. Loland, Ålesund
Gründeride: En sirkulærøkonomisk forretningsmodell hvor man bryter ned PE-plast ved hjelp av voksmøll larver.

Posicom AS / Seekuence 
Kontaktperson: Ragnvald Otterlei, Averøy
Gründeride: Å bruke multimedia til objektiv og søkbar dokumentasjon av undersøkelser og operasjoner på sykehus og i andre markeder (f.eks fiskeoppdrett)

R. Thunem AS 
Kontaktperson: Rasmus Thunem, Nordfold
Gründeride: Handicapable PaddleDrive: Kajakkmotoren som gjør sjøen tilgjengelig for alle.

Rauma Automasjon AS 
Kontaktperson: Gunstein Bjørlykhaug, Innfjorden
Gründeride: Plukkrobot. Batteridrevet/trådlløs flyttbar robot til håndtering av plater. Fortrinnsvis Møbelindustri

RetinoFix 
Kontaktperson: Bendik Bieltvedt Rød, Oslo
Gründeride: Høystimulerende fiksasjonsobjekt ved MEM-retinoskopi.

Roadtech AS 
Kontaktperson: Peder Strømsvåg, Øydegard
Gründeride: Utvikle bærekraftige løsninger for visuell og digital kommunikasjon mellom vei og fører eller førerløse motorkjøretøy

Roge AS 
Kontaktperson: Geir Ø. Rugset, Averøy
Gründeride: Låsesystem mansjett

Safenut AS 
Kontaktperson: Steinar Mork, Averøy
Gründeride: Nytt verktøy for mothold i forbindelse med boltetrekking av store rørskjøter.

SeaSort 
Kontaktperson: Caroline Amalie Sørøy Tysnes, Ålesund
Gründeride: Sorteringsløsning for økt lønnsomhet og dyrevelferd til fisk i havbasert oppdrett

SECMAP 
Kontaktperson: Jørgen Storeng, Kristiansund
Gründeride: Secmap AS har som mål å bli den ledende leverandøren i Norden av trygge digitale løsninger innen kommersiell sikring

SLAMFOREDLING AS 
Kontaktperson: Svein I. Ringdal, Ålesund
Gründeride: Avsalting, produksjon av biogass, konvertering av biogassen til metanol for bruk i brenselceller som produserer strøm.

Smart Seaweed Solutions AS 
Kontaktperson: Robert Toven Karlsen, Molde
Gründeride: Utvikling av TareTraktor for å effektivisere høsteprosessen av Sukkertare.

Storfjord Iskrem AS 
Kontaktperson: Silje Lee Knutsen, Stordal
Gründeride: Trandisjoner med en moderne vri, i iskremform....

STØ TECHNOLOGY AS 
Kontaktperson: Arne O. Flø, Hareid
Gründeride: TRAWL 2.0 - Ein konseptuell og teknologisk restart av trålnæringa

SwiftVet AS 
Kontaktperson: Ida Reitan Borgestrand, Molde
Gründeride: AniMate - vi gjør veterinærhjelp tilgjengelig for alle dyreeiere via video

Tomar Tag Systems 
Kontaktperson: Tone Olsen Sørensen, Ålesund
Gründeride: Sporbarhet av fisk gjennom hele verdikjeden blir bare viktigere og viktigere, derfor vil vi gjøre individbasert sporbarhet til en selvfølge for fiskerinæringen!

Tweakly 
Kontaktperson: Arve Kvalsvik, Fosnavåg
Gründeride: Et digitalt verktøy som gjør at virksomheter kan evaluere og utvikle arbeidsgrupper på en enklere, morsommere og mer effektiv måte.

undervisningsplan.no 
Kontaktperson: Karen Wiik, Kristiansund
Gründeride: Undervisningsplan.no erstatter lærebokstyrt undervisning og optimaliserer innholdet i skolen.

Valueplugins 
Kontaktperson: Robert Overå, Hjørungavåg
Gründeride: Informasjonsapplikasjon for turisme, hotell, kjøpesenter o.l.

Vera & William 
Kontaktperson: Anne Cecilie Rinde, Hjelseth
Gründeride: Retailkonsept for merkevaren Vera & William: Tekstiler fra rene, edle naturfibre 

Flere artikler i kategorien Næringsliv