Gå til sbm.no
For å sette fokus på viktigheten av styrearbeid og bidra til å øke kompetansen, arrangerer Sparebanken Møre et styreseminar i samarbeid med Styreakademiet den 23. mars på Stranda, for kommunene Fjord, Stranda og Sykkylven, forteller Stig Tryggestad.

Styret kan være

En viktig ressurs for bedriften

Et kompetent og godt fungerende styre kan bidra til at selskapet oppnår suksess og bærekraftig vekst. For mange små og mellomstore bedrifter handler dette ofte om å se verdien i å ha et styre som engasjerer seg.

Det er aksjelovens paragraf § 6–1 som sier at et selskap skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. For mange små selskap handler dette kun om å tilfredsstille et formkrav.

– Så lenge bedriften har valgt ett styremedlem, som da må være styreleder, så er lovens krav oppfylt. Ofte er eier, daglig leder og styreleder samme person, forteller Stig Tryggestad, som er assisterende banksjef næringsliv i Sparebanken Møre. 

– Har du for eksempel en liten butikk er behovene dine for et styre veldig forskjellig i forhold til en stor industribedrift. Det har både med kompleksitet, ambisjonsnivå og fagområder å gjøre. Jeg tror at mange bedrifter – små og store - kunne trenge å se på styret som en ressurs for å utvikle bedriften sin til noe mer. Et godt styre ville faktisk kunne hjelpe mange videre, mener Stig. 

– Vi ønsker å sette fokus på viktigheten av styrearbeid og bidra til å øke kompetansen på området. Derfor arrangerer vi et styreseminar i samarbeid med Styreakademiet den 23. mars. I første omgang her på Stranda for kommunene Fjord, Stranda og Sykkylven. Det er allerede god påmelding og ekstra gledelig at 40% av de påmeldte er kvinner, forteller Stig.

Regjeringen har ute en høring med forslag om innføring av krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn i styrene i norske selskaper (AS).

I Norge er det i dag et krav om 40 prosent kvinneandel i alle norske ASA-selskaper. Regjeringen har nå ute en høring med forslag om innføring av krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn i styrene i norske selskaper. Det nye forslaget gjelder AS.

– Blir forslaget vedtatt vil dette føre til at mange selskap må ut og jakte kvinnelige styrekandidater. Har du interesse for styrearbeid – ta første steg og skaff deg den grunnleggende kompetansen, oppfordrer Stig.

En godt fungerende styregruppe kan bidra til å skape en klar og overbevisende visjon for bedriften, ta gode strategiske beslutninger og sørge for at organisasjonen oppfyller sine mål.

Det er Kristian Haahjem og Victor Jensen fra Styreakademiet som har den faglige delen på kurset på Stranda.

Her kan du lese mer om seminaret for styrekandidater.


Kurset tar for seg tema som:                 

  • Den rette innstillingen til styret og styrearbeidet
  • Styrerollen og styreansvaret
  • Strukturen på styrearbeidet – anbefalt årshjul
  • Sammensetning av styret, og rekruttering av styremedlemmer – sett både fra bedriftens og styrekandidaten sitt ståsted 

Flere artikler i kategorien Næringsliv