Gå til sbm.no
Mann i dress står foran sofa. Ser inn i kamera og smiler.– Aldri har det gått ut så mange sjømatmåltider fra Norge som nå. Markedene vil fortsatt ha norsk sjømat, forteller Runar Debess. FOTO: Tony Hall

Marin:

Flere muligheter for norsk sjømat i 2021

– Selv om eksportverdien på norsk sjømat er redusert, og utviklingen så langt i år tyder på ytterligere reduksjon, ser vi at eksportvolumet øker, forteller Runar Debess.

Runar har over 19 års erfaring fra bank med fiskeri og marine næringer, og leder nå bransjeteamet for Marin i Sparebanken Møre. Han legger ikke skjul på at sjømatnæringa er inne i en utfordrende periode, men mener det ligger flere muligheter i markedet.

– Aldri har det gått ut så mange sjømatmåltider fra Norge som nå. Markedene vil fortsatt ha norsk sjømat. 

Gode rammebetingelser
Årsakene til den sterke underliggende etterspørselen er flere.   

– Lavere priser åpner markeder. Trendene knyttet til helse og sunt kosthold er fortsatt sterke, og produkter høstet og produsert på en miljøvennlig og bærekraftig måte har sterk gjennomslagskraft. Norske sjømatprodukter treffer godt på disse kriteriene, mener Runar, og legger til at de økonomiske rammebetingelsene også står sentralt.   

– Svak krone, lave renter og støttepakker fra sentralbanker rundt om i hele verden bidrar til å holde hjulene i gang. 

Tar lengre tid enn antatt
Det er først og fremst laks og hvitfisk som det siste året hatt et betydelig prisfall og bidratt til at den samlede eksportverdien av norsk sjømat ble redusert i 2020, for første gang på mange år.

– Pandemien har tatt bort 25 prosent av etterspørselen gjennom bortfall av hotell, restaurant og catering-markedet – HoReCa-markedet. Utviklingen tyder på at gjenåpningen av økonomiene både i Norge og rundt oss, kan ta lengre tid enn man det man først så for seg, forklarer Runar. 

Gode på omstilling
Noe av det som er spesielt ved de marine næringene er at hele verdikjeden henger sammen, helt fra rederi, via mottaksanlegg på land og til eksportører. Bransjeteamet i banken er rådgivere for både små og mellomstore, til de aller største selskapene i fylket. Runar synes de alle viser en imponerende omstillingsevne i vanskelige tider.

­– Fiskeflåten tilpasser seg nye miljøkrav og arbeider for å utnytte alt man tar ut av havet, og de norske fiskeressursene har vært forvaltet godt over flere år. Også landindustrien og eksportørene har greid å omstille seg til nye distribusjonskanaler og til å håndtere logistikkutfordringer. Skiftende rammebetingelser har denne næringa håndtert i alle år, og aldri har denne erfaringa vært viktigere enn i den perioden vi nå er inne i. 

- Fiskeflåten tilpasser seg nye miljøkrav og arbeider for å utnytte alt man tar ut av havet, og de norske fiskeressursene har vært forvaltet godt over flere år, sier Runar Debess. Foto: iStock

God lønnsomhet
Runar forteller videre at både fiskerne og oppdretterne hadde god lønnsomhet i 2020. Prisfallet de tar med seg inn i 2021 vil gi lavere inntekter og bunnlinje i året vi er inne i. 

– Forhåpentligvis vil landindustrien og eksportørene kunne forbedre marginene sine noe, og hente ut bedre lønnsomhet. 

Bærekraftsmål gir spennende muligheter
Ingen bransjer kan forbli upåvirket av FNs bærekraftsmål. Dette er kommet for å bli – og vil prege alle næringer framover. 

– Bærekraft er ikke noe vi kan velge – det er helt avgjørende for å lykkes, både i dagens og fremtidens marked, mener Runar.  

  – Vi er langt fremme i utviklingen, og det sterke fokuset på problemstillingene knyttet til bærekraft er mer enn noe annet en mulighet. Som vi allerede har vært inne på, er bærekraftig høsting av ressursene, kvalitet og fiskevelferd høyt oppe på agendaen i næringa.

Støtter utvikling og samarbeid
Runar forteller at Sparebanken Møre ønsker å bidra i denne utviklingen. Gjennom midler fra samfunnsutbyttet til banken støtter de både Møreforskning og NCE Blue Legasea, som fasiliterer samarbeid og utvikling i verdikjeden – fra rederi og produsent, til eksportører i markedet.   

– Vi ser også en positiv utvikling når rederiene nå kontraherer nybygg. Lavt energiforbruk og lave utslipp er en forutsetning når nye fartøyer designes og utvikles. Skånsom behandling av fisk, produktkvalitet og at man ivaretar hele fisken er høyt oppe på agendaen, avslutter Runar.

Flere artikler i kategorien Næringsliv