Gå til sbm.no
Leder og banksjef for Markets i Sparebanken Møre, Martin Skuseth.Leder og banksjef for Markets i Sparebanken Møre, Martin Skuseth. Foto: Tony Hall

Markets:

Gir deg valuta for pengene

Markets er Sparebanken Møre sitt spesialistmiljø innenfor kapitalforvaltning, aksje-, rente- og valutahandel.

Markets i Sparebanken Møre har de siste årene hatt stor vekst, og den største veksten kommer faktisk fra eksisterende kunder. Det betyr at kundene  ser på Markets som en svært god «investering» for å få gode finansielle råd og best mulig avkastning på sine formuer. 

Hvorfor Markets 
– Det har vært viktig for oss som en selvstendig bank å bygge opp kompetanse innenfor dette området. Vi bor i et dynamisk, verdiskapende og eksportrettet fylke. Derfor må vi henge  med når personer og selskaper etterspør løsninger innenfor kapitalforvaltning eller megling. Gjennom de siste 20-30 årene har vi bygd opp et stort markedsmiljø, forteller banksjef Martin Skuseth, som har vært med å bygge opp avdelingen siden starten.

Historien
Alt i 1986, året etter at en rekke lokale sparebanker fusjonerte til Sparebanken Møre, startet banken oppbyggingen av en valutaavdeling. I 1999 fikk banken konsesjon og startet etableringen av Aktiv Forvaltning som handler om forvaltning av formuer. I 2012 ble Aktiv Forvaltning samlet under paraplyen Markets sammen med alle aktiviteter innen valuta, renter og aksjer.

Dedikert kompetanse
I dag består Markets av 14 dedikerte medarbeidere med stor kompetanse og både lang og bred erfaring fra finansielle markeder. Mange av medarbeiderne har vært med hele vegen og det har gitt dem en god ballast innen dette feltet. Her jobbes det i team, og det legges stor vekt på videreutvikling og kompetansedeling.

Tjenester
– Markets tilbyr kunder som ønsker det, muligheten til å leie oss for å hjelpe dem med forvaltningen av sin formue. For kunder som kanskje vil være mer aktive selv, har Markets aksje-, rente- og valutameglere som kan være diskusjonspartnere og hjelpe dem med handelen, forteller Skuseth.

Markets i Sparebanken Møre består av 14 dedikerte medarbeidere med høy kompetanse og både lang og bred erfaring fra finansielle markeder.

God avkastning

I forvaltningen legges det vekt på å velge ut solide selskaper med god inntjening og gode utbytter. Over tid skal avdelingen levere en meravkastning til kundene, noe som kundeveksten og avkastningshistorikken gjennom flere år viser at man klarer. Avkastningen i 2019 var mellom 23 og 25 prosent for de ulike porteføljene, mens 2020 har vært et langt mer utfordrende år. Grunnet Corona-pandemien og påfølgende nedstengning er avkastningen i aksjemarkedet fortsatt negativt så langt i 2020.

Sterk kundevekst

I dag forvaltes verdier for nærmere 6 milliarder kroner fra et stort spekter av kunder over hele fylket. Stiftelser, kommuner, forsikringsselskaper, kapital fra salg av bedrifter samt et stort antall privatpersoner står for mye av denne veksten.

– Investeringene blir fulgt tett opp av våre forvaltere, og endres hvis og når det er nødvendig. Vi har tro på at vi kan levere like gode resultater med lokal forvaltning som hvilken som helst annen forvalter, sier Skuseth. 

Lokal suksessfaktor
Mens mange andre banker bygger ned slik spisskompetanse og spesialtjenester lokalt, satser Sparebanken Møre og Markets på å gå motsatt vei for å kunne tilby tjenestene sine til næringslivet.

– Vi mener bestemt at en av våre suksessfaktorer er den lokale tilstedeværelsen. Vi kan være tett på kundene våre. Og nettopp denne nærheten til rådgiver og forvalter, blir av kundene våre fremhevet som en stor verdi. Så lenge vi leverer varene, ser vi på den lokale tilstedeværelsen som innebærer både kunnskap og kjennskap, som et stort pluss, sier leder og banksjef Markets, Martin Skuseth.

Flere artikler i kategorien Næringsliv