Gå til sbm.no
Tre personer, to kvinner og en mann, sitter i sofa. Kvinnen i midten ser i kamera og smiler. – Det å kjenne næringslivet og kundene godt, gjør oss i stand til å være en pådriver for skapergleden i hele regionen, forteller Marianne Kvinnesland. FOTO: Tony Hall

Offshore/supply:

Innovative, handlekraftige og modige

Satsingen på fornybar energi gir forhåpninger om lysere tider for rederiene på Nordvestlandet.

– For offshorerederiene er det særlig aktivitet innen havvind som er aktuelt, både når havvindparkene skal bygges ut, men også i mange år etterpå for inspeksjon og vedlikehold. Det vil gi flere nye muligheter, mener Marianne Kvinnesland.

Hun leder bransjegruppa for Offshore, Supply og Brønnbåter, og har jobbet i bank med finansiering av ulike næringer innenfor offshore og fiskeri siden 1986.  

­Skaper tillit
Marianne er tydelig på fordelene ved å sitte tett på selskapene gjennom de ulike bransjegruppene i banken.

  – Det å kjenne næringslivet og kundene godt, gjør oss i stand til å være en pådriver for skapergleden i hele regionen. Flere av kundene våre har vi jobbet med gjennom tiår. Vi vet hva de står for, og hva de har fått til. Det skaper en viktig og gjensidig tillit. De sitter på mye kompetanse, kjenner kundene sine og kan markedet.

Større aktivitet i oljebransjen
Oljeprisfallet i 2014 ble starten på en dyp krise i offshorenæringen. Og krisen har vedvart. Marianne mener at bransjen nå går en noe lysere tid i møte. 

– Vi så at det begynte å lysne litt på slutten av 2019 og begynnelsen av 2020. Med pandemien kom en ny bråbrems. Selv om også 2021 kommer til å bli utfordrende for bransjen, vil en del av de prosjektene som ble utsatt i fjor settes i gang igjen. Bransjen legges ikke ned med det første, sier Marianne.  

– Vi ser også en økning i oljeprisen og markedsanalysene gir håp om større aktivitet i offshorenæringen fra 2022. 

- Fartøyene bygges og designes gjerne ved lokale verft, og utstyr leveres av lokale underleverandører. Dette er ofte viktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene, forteller Marianne. FOTO: Tone Molnes

Viktig for den maritime klyngen
Som lokalbank står Sparebanken Møre side om side med kundene, både ved oppturer og i tøffere tider.

  – På grunn av restrukturering og konsolidering i offshorebransjen, har enkelte rederier flyttet ut av regionen. Dette har stor betydning for næringslivet i vårt område. Det gjør noe med hele den maritime klyngen. Fartøyene bygges og designes gjerne ved lokale verft, og utstyr leveres av lokale underleverandører. Dette er ofte viktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene. Som bank søker vi å beholde mest mulig av det lokale eierskapet der det er mulig, understreker Marianne.

Positiv utvikling for brønnbåtene
I tillegg til offshorerederiene, finansierer også bransjeteamet brønnbåter, fôr- og servicefartøy til oppdrettsnæringen. Der er situasjonen en litt annen. 

  – Her har vi opplevd en veldig positiv utvikling gjennom mange år, og rederiene har bygget opp en god kapitalbase. De lokale brønnbåtrederiene er verdensledende i utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige fartøy, og arbeider med kontinuerlig forbedring og innovasjon i samarbeid med sine kunder, forteller Marianne. 

Grønn energi
I likhet med oppdrettsnæringen, og næringslivet generelt, preger også det grønne skifte og FNs bærekraftsmål offshorenæringen. 

– Her ligger det enorme muligheter, mener Marianne.

– Prosjekter knyttet til havvind er særlig aktuelt for offshorerederiene i regionen. Vi ser også at det skjer en bærekraftig utvikling innen den tradisjonelle offshoreindustrien, der fartøyene opererer med mindre og mindre utslipp.

Handlekraftige gründere
Selv om mulighetene er der, og rederiene er i stand til omstillingen, er det nødvendigvis ikke like enkelt for alle. 

– Bedriftene i vår region følger godt med og ligger langt framme når det gjelder utvikling av ny teknologi. De har allerede gjort mye, blant annet for å redusere utslipp og brenselforbruk. Vi har gründerne i de ulike selskapene som er utrolig innovative, handlekraftige, og ikke minst modige. Utfordringen nå, etter så mange år med krise, er at selskapene har mindre kapital til å investere i ny teknologi, forklarer Marianne.

Støtter bærekraftige prosjekter
Hun forteller videre at banken i stadig større grad vil sette krav til bærekraft ved utlån.

  – Vi har et stort ansvar som lokalbank, og vil følge kundene våre i denne utviklingen. Det betyr at vi vil være med å finansiere gode bærekraftige prosjekter, som kan ta vare på både miljøet og lokalsamfunnet, avslutter Marianne.

Flere artikler i kategorien Næringsliv