Gå til sbm.no
Henrik Grung i Kvale Advokatfirma i ÅlesundHenrik Grung i Kvale Advokatfirma i Ålesund

Advokatenes gründertips:

Juss i oppstartsfasen

Skriv gode avtaler mens gründerbedriften er i startgropa. Det bidrar til å stabilisere og sikre selskapet både på kort og lang sikt.

Rådet kommer fra advokatene Henrik Grung og Monica Gjerde Sperre i Kvale Advokatfirma i Ålesund. Kvale er en av partnerne som er engasjert i gründerprogrammet Næringsteft, og de bidrar med faglige foredrag og mentoring for deltakerne.

Gründerbedrifter er ofte sammensatte konstellasjoner med overlappende rollefordelinger i eier og driftsdimensjonen. De kjenner hverandre ofte personlig, gjerne «best friends» som komplementerer hverandre både faglig og strategisk.

Kan lett skjære seg
– Det er mange suksesshistorier om gode relasjoner som utvikler en ide, bringer den til markedet og som har en felles visjon om å skyte gullfuglen. Rammene for styring av virksomheten blir ofte uformelle. Vår erfaring er at selv de mest gemyttlige relasjoner dessverre kan kjølne. Selv om partene har aldri så gode intensjoner, er det viktig å tenke preventivt tidlig, sier Grung – det gir et godt rammeverk på veien.

Hva hvis en part vil selge mens en annen vil utvikle selskapet videre? En rekke av de problemstillinger og utfordringer som ofte oppstår, har dessverre ikke gode løsninger i lovverket. Da blir gode avtaler fra første dag viktig – det er verktøyet du kanskje aldri skal bruke – beredskapen.

Gjør avtaler
De to advokatene råder alle til å ta kontroll helt fra etableringen. Skriv oversiktlige, tydelige og balanserte avtaler både på eiernivå, for drift, ledelse og leverandørledd og sist, men ikke minst; skriv gjennomtenkte ansettelsesavtaler.

– I etableringsfasen må dere bruke tid og ressurser på å tenke fremover og se de store linjene slik at dere tidligst mulig lager et rammeverk for stabil, fremtidig styring som gjør at partene unngår å havne i konflikter om små og store ting – enten med hverandre, med sine nøkkelansatte eller andre, sier Sperre.

– I etableringsfasen må dere bruke tid og ressurser på å tenke fremover og se de store linjene slik at dere tidligst mulig lager et rammeverk for stabil, fremtidig styring som gjør at partene unngår å havne i konflikter, sier Monica Gjerde Sperre.

– I etableringsfasen må dere bruke tid og ressurser på å tenke fremover og se de store linjene slik at dere tidligst mulig lager et rammeverk for stabil, fremtidig styring som gjør at partene unngår å havne i konflikter, sier Monica Gjerde Sperre i Kvale Advokatfirma.


Her er Henrik og Monicas fem beste gründertips:


1. Etablering av selskap handler om mer enn en god ide.
Tenk gjennom hvilke mål dere har for selskapet og hvordan eventuelle fremtidige behov for ny kapitaltilførsel skal løses.

Er målet å drive frem selskapet selv, eller vil dere knytte til dere en eller flere finansielle eller industrielle aktører? Hva er i så fall tidshorisonten? Budsjett som er laget i startgropen sprekker ofte. Selskap i oppstart- og vekstfasen trenger ofte mer kapital til produkt eller tjenesteutvikling; hvor skal denne komme ifra? Skal nøkkelmedarbeidere tilbys å bli eiere? Og hva med risikoen for å «vanne ut» en part? Tenk også igjennom hvordan dere skal opptre og være forberedt dersom et profesjonalisert oppkjøpsfond eller andre «banker på døren». Da gjelder det å ha «is i magen» og gjøre velreflekterte vurderinger; kanskje er det riktig å vente? 

2. Dere har planen klar nå, men på et tidspunkt kan dere komme til å bli uenige om et eller annet. Tenk igjennom hvordan slike konflikter skal løses, og bestem dere for en konfliktløsningsmekanisme.
Skal daglig leder ha siste ordet? Og hvilke virkemidler skal man ha om partene i samarbeidet ryker helt uklar enten på eiersiden eller i ledelsen? 

3. Søk bistand og skriv en aksjonæravtale.
De to første punktene ovenfor er kjernen i det som må inkluderes i en aksjonæravtale. Slike avtaler kan være korte eller lange, men må alltid skrives og struktureres slik at de er effektive verktøy for partene for å unngå konflikter. Hvis konflikter forblir uløst over for lang tid kan de i ytterste fall «knekke» selskapet. 

4. Sørg for at nøkkelpersoner ikke tar med seg din gode ide til konkurrenten.
I et lite selskap med kanskje bare to involverte er man oftest ikke bare aksjonærer, men også ansatte. Både i denne fasen og etter hvert som selskaper vokser må man beskytte virksomheten sin så godt som mulig. Ansettelsesavtaler må derfor ha et gjennomtenkt innhold i forhold til blant annet oppsigelsestid og konkurranseklausuler, sistnevnte for å avgrense konsekvensene av at viktige personer blir rekruttert av en konkurrent. Hva gjør du om to sentrale personer velger å gå i prøvetiden på seks måneder og du står på bar bakke?

 – Mange tar ikke tilstrekkelig høyde for at rekruttering av medarbeidere kan ta tid, sier Sperre.

5. Ikke ta noen snarveier.
Følg loven! Det hjelper ikke å skylde på manglende erfaring om skattemyndighetene eller Arbeidstilsynet kommer på døren. Søk eventuell bistand fra kyndige medhjelpere om du selv ikke kan eller har kapasitet til å håndtere dette. Selv om du kommer seirende ut av en tilsynssak, kan omdømmeskaden likevel være umulig å rette opp.

Flere artikler i kategorien Næringsliv