Gå til sbm.no
Christian Olav Balsnes, CFO Ocean Supreme og gründer-mentor. Foto: Kristin Støylen.

Viktig for din bedrift og investorer:

Slik lager du en god forretningsplan

En forretningsplan bør være en av grunnsteinene i bedriften din. Den er viktig ovenfor investorer, men minst like viktig for interne forhold i bedriften.

– Kort fortalt er en forretningsplan et dokument som beskriver din forretningside, samt din strategi for å lykkes med denne. Forretningsplanen skal kunne være bedriftens rettesnor i overskuelig fremtid, og inneholde det mest vesentlige for bedriften. Og ikke minst må den være forståelig for de partene som skal benytte seg av den, sier Christian Olav Balsnes, CFO i Ocean Supreme.

Gründer-mentor
I fire sesonger har Christian vært mentor i Sparebanken Møres kompetansereise og gründer-konkurranse Næringsteft. Der har han blant annet tatt for seg hvordan man på en systematisk og strukturert måte lager en god forretningsplan. Ifølge Christian er det viktigste med en slik plan at den faktisk kan brukes praktisk i bedriften og ikke havner i skuffen.

Starte bedrift? Det er raskt å enkelt å etablere bedrift med oppstartspakken

I fire sesonger har Christian Balsnes vært mentor i Sparebanken Møres kompetansereise og gründer-konkurranse Næringsteft.

Før du «trykker på knappen»
Forretningsplanen bør utarbeides i forkant av at man gjør irreversible eller større valg for å realisere og starte sin reise med et nytt selskap eller en ny forretningside – slik at dette er godt forberedt før du «trykker på knappen».

– Den bør også gjennomgås på nytt og oppdateres i forkant av eventuelle bank-, investorrunder eller før søknader om såkalt soft funding, altså søknad om lån og tilskudd fra offentlige institusjoner. Eventuelt også i forkant av større strategiprosjekt i selskapet og oppdateres som en del av dette arbeidet, sier Christian.

Planens bruksområder
En forretningsplan kan ha mange bruksområder. Planen bør være et strategidokument for selskapet og selskapets ansatte, samt være en basis for de valg som skal tas underveis i selskapets levetid. Derfor er en forretningsplan ofte et levende dokument som til stadighet kan justeres etter gjeldende forhold.

– Andre bruksområder kan være for onboarding av nyansatte, for å kunne jobbe langsiktig og strukturert innenfor de forskjellige områdene som er gjeldende i din bedrift - og som nevnt i forbindelse med bankfinansiering, tilskuddsfinansiering og investordialog, forteller Christian.

Dette er et utvalg av elementer som typisk er med i en forretningsplan:

 • Visjon og verdier
 • Bakgrunn og forutsetninger
 • Forretningsideen/produkt og tjenester
 • Kunder og marked
 • Konkurrenter og markedssituasjon
 • ESG (Environmental, Social and Governance)
 • Organisasjon og rollebeskrivelser
 • Forretningsmodell
 • Plan for utvikling/vekstplan
 • Kapitalbehov og finansieringsstrategi
 • Budsjett og prognoser
 • Eieragenda
 • Risikovurdering


Dette kjennetegner en god forretningsplan

Ifølge Christian har en god forretningsplan en god struktur, riktig detaljgrad, er ryddig, oversiktlig og lett å lese selv om dokumentet kan være omfattende. Den må inkludere de mest vesentlige elementene som nevnt over, men også typiske elementer hentet fra den bransjen som selskapet eller foretaket opererer i.

Konkret og tydelig
– Den må kunne leses av et bredt publikum slik at planen kan brukes innenfor flere forskjellige kategorier. Man må gjerne være ambisiøs, men forretningsplanen gjør mest nytte dersom man er innenfor det som er realistisk å kunne oppnå. Og informasjonen må være konkret og tydelig i alle seksjoner man inkluderer i planen, sier Christian Olav Balsnes.

Forretningsinnovasjon
Forretningsinnovasjon krever at du klarer å løse kundens behov på en smartere, billigere eller mer effektiv måte. En bærekraftig forretningsmodell krever i tillegg en sirkulær verdikjede som baserer seg på effektiv bruk av ressurser, gjenbruk og deling, hvor produktet som skal skape verdi i økende grad blir levert som en tjeneste og gjerne i kombinasjon med andre tjenester eller produkter


Næringsbasen
Sjekk ut Næringsbasen til Sparebanken Møre som består av en gjeng dyktige rådgivere med ulik spisskompetanse. Her vil du få gode råd, veiledning og hjelp til å starte egen bedrift. Her finner du også en oppstartspakke som leveres i samarbeid med Conta, og mye annen nyttig informasjon på nettsidene til Næringsbasen.

Sjekk disse linkene
Vil du lese mer og gå enda dypere i temaet finnes det masse informasjon på nettet. Sjekk ut denne fra Altinn hvor du også finner en disposisjon til en forretningsplan.

Og denne fra Conta som forteller deg hvordan du steg for steg kan lage en forretningsplan for aksjeselskapet ditt.

Få mer innsikt i hvordan du kan tenke bærekraftig forretningsmodell ved å sjekke ut ressursene til Business Hub 4 Sustainability i regi av ulike kompetansemiljø i Møre og Romsdal. 

Flere artikler i kategorien Næringsliv