Gå til sbm.no
Linda Strømmen, banksjef for avd. Handel og Tjenesteytende næringer i Sparebanken Møre. Linda Strømmen, banksjef for avd. Handel og Tjenesteytende næringer i Sparebanken Møre. Hun og teamet er blant de som står klar til å hjelpe bedriftskunder gjennom korona-krisen. Foto: Tony Hall.

Hjelp til små og mellomstore bedrifter

Statens lånegarantiordning

Regjeringen har kommet med flere tiltak for å hjelpe bedrifter som har økonomiske problemer som følge av korona-krisen. Ett av disse er en ny lånegarantiordning.

Tiltakene som er iverksatt for å forhindre spredningen av COVID-19 (koronaviruset), gjør at bedrifter landet rundt nå er i en vanskelig situasjon. Ansatte må permitteres og inntektene reduseres, men kostnadene er de samme. Derfor har flere bedrifter havnet i akutt likviditetskrise. 

Ny garantiordning
Stortinget har vedtatt en ny garantiordning for å hjelpe små og mellomstore bedrifter som er rammet av korona-krisen. Garantiordningen gjør det enklere for bankene å hjelpe bedrifter som har akutt likviditetsmangel. Med den nye ordningen, vil staten gi en garanti på 90 % på nye lån til små og mellomstore bedrifter som oppfyller vilkårene. Det vil si at dersom bedriften ikke greier å tilbakebetale lånet til banken, vil staten dekke 90 % av tapet. Banken selv dekker de resterende 10 %. 

Hovedpunktene i garantiordningen

  • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget trådte i kraft (27.03.20) og frem til 1. juni 2020.
  • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen. Kan ikke benyttes til refinansiering av eksisterende gjeld.
  • Gjelder for bedrifter med mindre enn 250 ansatte, som har årlig omsetning under 50 millioner euro, og/eller har en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro.   
  • Ordningen gjelder for bedrifter som er levedyktige på sikt.
  • Samlet lån til hver bedrift kan etter forslag ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019, men i særlig begrunnede tilfeller kan det være høyere for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder. 
Vi i Sparebanken Møre står klare til å gjør det vi kan for våre bedriftskunder, sier Terje Krøvel, leder for divisjon Næringsliv i Sparebanken Møre.

Vi står klare
Garantiordningen er laget for å hjelpe ellers levedyktige bedrifter med likviditeten når de rammes økonomisk som følge av virusutbruddet. Ta kontakt med din kunderådgiver om du ønsker mer informasjon om garantiordningen.

- Vi i Sparebanken Møre står klare til å gjør det vi kan for våre bedriftskunder. Med 55 dyktige rådgivere stiller vi med økonomisk rådgivning og en god verktøykasse. Ta kontakt med oss – vi her er for deg, sier Terje Krøvel, leder for divisjon næringsliv i Sparebanken Møre. 

Flere artikler i kategorien Næringsliv