Gå til sbm.no
Susanne Kaluza, daglig leder i SHE.Susanne Kaluza jobber på heltid med kjønnsbalanse i næringslivet som daglig leder i selskapet SHE Community, og for økt fokus på flere kvinnelige gründere og investorer gjennom SHE Invest, kurs og konferanser.

Gründere og investorer:

Svært få kvinner

Forskere tror det vil ta minst 30 år før det er kjønnsbalanse i næringslivet i Norge.

Og med dagens fart vil det ta 217 år før det er full likestilling på arbeidsplassen viser en rapport fra Verdens økonomiske forum om globale kjønnsforskjeller.

– Det går fremover, men det går for sakte, og på enkelte områder går det i feil retning. Det må vi gjøre noe med, sier Susanne Kaluza.

Hun jobber på heltid med kjønnsbalanse i næringslivet som daglig leder i selskapet SHE Community, og for økt fokus på flere kvinnelige gründere og investorer gjennom SHE Invest, kurs og konferanser.

Skremmende få
På Sparebanken Møres NÆRINGSTEFT- samling på Campus i Ålesund kunne hun fortelle de 50 gründerne som deltok, om skremmende lave tall for kvinner i næringslivet, og kvinnelige gründere og investorer.

27 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner, bare ti prosent er administrerende. Kun 16 prosent av norske gründerbedrifter startes av kvinner. Andelen kvinnelige investorer er fem prosent, ifølge tall fra SHE.

Kultur og historie
– Årsaken? Nei, det henger jo igjen. Grunnen til at det er få kvinnelige investorer er jo at det historisk sett har vært menn som sitter på pengesekkene. Det er ikke mer enn en eller to generasjoner siden kvinnene tok del i arbeidslivet. Og vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid hvor mange universiteter var lukket for kvinner. Det har med kultur og historie å gjøre, mener Susanne Kaluza, journalist, blogger og tidligere redaktør av Kvinneguiden.no.


Susannes fem råd Hun har fem tips fra hva som kan gjøres for å bedre kjønnsbalanse:

  • Investere i selskaper som har kvinnelige gründere.
  • Investere i selskaper som har kvinner i vesentlige lederposisjoner.
  • Investere i selskaper uavhengig av kjønn, men som investor bruke innflytelsen og styreplassen til å jobbe for bedre kjønnsbalanse.
  • Investere i selskaper som lager produkter og tjenester som gjør livet bedre for jenter og kvinner.
  • Jobbe for å få flere kvinnelige investorer.


På knappe 15 år har antallet nyetablerte steget med 77 prosent. I fjor ble det registrert hele 62000 nye selskaper, forteller Camilla Andersson, mangeårig investor og entreprenør.

Skutt i været 
Antallet gründerbedrifter som etableres årlig har skutt enormt i været de siste årene. På knappe 15 år har antallet nyetablerte steget med 77 prosent. I fjor ble det registrert hele 62000 nye selskaper.

– Det blir stadig flere gründere i Norge, også kvinnelige, men norske investorer må bli bedre til å investere i selskaper leder av kvinner, sier en annen av foredragsholderne på NÆRINGSTEFT, Camilla Andersson, mangeårig investor og entreprenør.

Les også:

"NÆRINGSTEFT: De kan gjøre suksess" 
"NÆRINGSTEFT: Semifinalistene" 
"Anja er en av fem prosent"

Flere artikler i kategorien Næringsliv