Gå til sbm.no
Mangel på kunnskap og frykt for å virke usikker i forholdet kan være grunnen til at mange utsetter å skrive samboerkontrakt. De fleste vet at det er lurt å ta tak i dette, men dessverre blir det ofte med tanken. Foto: Kristin Støylen

Fersk samboer:

Dette bør du ta stilling til

Har du nettopp flyttet sammen med kjæresten din eller har dere allerede bodd sammen en stund? Da kan det være smart å bli enig om hvordan dere skal forholde dere til løpende utgifter og inntekter.

Det sier Sara Hammerø Moen som er banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Hustadvika. Sara forteller at det bare er et fåtall som skriver samboeravtale med en gang de flytter sammen. De økonomiske konsekvensene av å ikke ha en slik avtale kan bli store. 

Unngå «samboerfellen» 

Uten samboerkontrakt risikerer du å stå på bar bakke dersom samboerforholdet ryker. Det er fremdeles flest kvinner som rammes, ved å gå i det som kalles for «samboerfellen». Det betyr at de som regel bruker store deler av inntekten sin på løpende forbruk som mat, klær og interiør fremfor noe med mer langsiktig verdi som bolig eller fond.  

– Et samlivsbrudd kan være følelsesladet og konfliktfylt, og uten en avtale kan kampen om en rettferdig fordeling bli vanskelig, resultatet skjevt og konflikten langvarig. Det å ha en samboerkontrakt handler vel så mye om å etablere noen økonomiske prinsipper som vil redusere risiko for konflikt og gi et bedre grunnlag for et godt samliv, understreker Sara.

 

Kom i gang og snakk om det 

– Det viktigste er ikke hvilken løsning man ender på. Det aller viktigste er å komme i gang og snakke om hvordan dere ønsker å organisere den daglige økonomien i forholdet, og få det ned i en samboerkontrakt, sier Sara. 

 

Enkelt og sikkert 

Sparebanken Møre har et samarbeid med advokatfirmaet Justify. De kombinerer jus og teknologi slik at du som kunde får tilgang til gode digitale verktøy for å skrive samboerkontrakt, testament og fremtidsfullmakt. 

Sara Hammerø Moen, Banksjef i Sparebanken Møre. Foto: Tony Hall

Justify har analysert hundrevis av samboerkontrakter og sett et mønster i hvilke løsninger som foretrekkes for å organisere økonomien i parforhold. Løsningene som samboerpar foretrekker, kan deles inn i tre hovedkategorier.

1. Separat økonomi 

«Vi har ikke en felles økonomi og deler kun de opplagte fellesutgiftene. Vi ønsker å spesifisere hvilke faste utgifter som vi er enige om at skal deles (for eksempel renter på boliglån, strøm og bredbånd). For at andre utgifter skal kunne anses som felles, må vi begge være enige om det.» 

2. Den gylne middelvei 

«Vi bidrar til vår felles økonomi med en fast sum eller prosent av inntekt til dekning av våre felles utgifter hver måned. Vi ønsker å spesifisere hvor mye hver av oss skal bidra med og angi hvilke faste utgifter som skal deles.»

3. Vi deler på alt 

«Vi bidrar med alle løpende inntekter til vår felles økonomi, men kan sette av noe til eget forbruk (lommepenger) eller egen sparing. Vi har ikke behov for å spesifisere faste utgifter, ettersom vi har en felles økonomi som vi forvalter sammen.»


Sørg for personforsikring 

Selv om det kan virke ubehagelig, er det viktig å vurdere personforsikring. 

- Dette gir ekstra trygghet ved uforutsette hendelser som sykdom eller død, påpeker Sara. 

Hun understreker viktigheten av økonomisk trygghet, spesielt når man eier bolig sammen. En personforsikring er for mange et litt vanskelig og kjedelig tema. Du er friske og har ikke planer om å bli noe annet, men så vet vi at livet av og til overrasker. I Sparebanken Møre kaller vi personforsikring for kjærlighetsforsikring. Det er av kjærlighet vi trenger disse dekningene. 

En personforsikring er ment for å lette den økonomiske situasjonen dersom:

  • Du blir skadet eller ufør
  • Du blir sykmeldt over tid
  • Om en av partene dør

Ett eksempel: Ved arbeidsuførhet i mer enn 12 måneder blir inntekten betydelig redusert. Tjener man i utgangspunktet kr 500 000,- blir inntekten redusert med ca 14 000,- pr måned. Det er vesentlig, og trolig vil man da få vansker med å betale gjeld i tillegg til faste kostnader. Da er det godt å ha en forsikring som kan dekke hele eller deler av den tapte inntekten. Snakk med banken om dette og tenk at de pengene en slik forsikring koster, er en trygghet som er veldig viktig å ha. Den kan sikre livskvalitet om noe skjer, sier rådgiveren.

 

Sjekk om du har behov for juridiske tjenester

Du kan teste våre juridiske tjenester helt uten forpliktelser. Trygt og enkelt, og alt er sikret av advokater. Gjør en gratis behovsanalyse og avdekk hvilke behov du har i din livssituasjon når det gjelder samboerkontrakt, fremtidsfullmakt, arv og testament.

 

Test vår behovsanalyse i dag 

Fyll inn din informasjon, registrer deg med BankID og prøv løsning helt gratis og uten forpliktelser. Alle valgene dine blir lagret underveis. Du betaler først når du bestemmer deg for å kjøpe tjenesten.

 

Flere artikler i kategorien Privatøkonomi